Integrarea refugiaților în Europa 

 
 

Distribuiți această pagină: 

În 2016 1,2 milioane de persoane au solicitat azil în UE. Aflați mai multe despre rolul Parlamentului European în integrarea refugiaților.

O refugiată siriană participă la un curs de limba engleză în Grecia - © UNHCR/Achilleas Zavallis  

Odată cu creșterea numărului de cereri de azil din 2015, reacția UE la criza migrației trebuie să se concentreze și pe promovarea integrării. În timp ce aceasta este responsabilitatea guvernelor naționale, UE poate juca un rol de sprijin.

Programe precum Fondul social european (FSE) și Fondul european de dezvoltare regională oferă sprijin financiar statelor membre în eforturile lor de integrare a imigranților.

 

Ce face Parlamentul pentru a integra refugiații în societate?

Deputații europeni au adoptat mai multe rezoluții pentru a încuraja includerea refugiaților. La sfârșitul anului 2015, aceștia au solicitat cheltuirea mai eficientă a Fondului social european în beneficiul grupurilor vulnerabile, printre care și refugiații.

În aprilie 2016, Parlamentul a adoptat o rezoluție care subliniază importanța integrării refugiaților prin programe care le oferă cazare, cursuri de alfabetizare și de limbă, dialog intercultural și formare profesională.

Într-o rezoluție adoptată în iulie 2016, Parlamentul a cerut UE să ia măsuri și să asigure integrarea rapidă și completă a refugiaților pe piața muncii și în societate. Rezoluția a subliniat importanța educației și a sportului și a solicitat țărilor din UE să ajute profesorii imigranți să găsească locuri de muncă.

 

Un proiect de raport aprobat de comisia parlamentară pentru libertăți civile în aprilie 2017 prevede că solicitanții de azil ar trebui să poată lucra în UE în termen de cel mult două luni de la depunerea cererii de azil. De asemenea, deputații europeni insistă ca solicitanții de protecție internațională să aibă, de asemenea, acces la cursuri de limbi străine din momentul depunerii cererii de azil.