Reacția UE la provocarea migrației 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Criza migrației a adus la lumină deficiențele sistemului european de azil, obligând UE să ia măsuri. La rândul său, Parlamentul a reacționat.

Garda greacă de coastă din Grecia se apropie de o barcă cu 43 de refugiați sirieni în Marea Mediterană © UNHCR/Andrew McConnell  

În 2015, 1,83 milioane de persoane au trecut ilegal frontierele externe ale UE. Deși numărul lor a scăzut la 141 700 în 2019, Parlamentul a prezentat o serie de propuneri, în ultimii ani, pentru a remedia deficiențele politicii UE în materie de azil și migrație: de la reformarea sistemului de azil, la consolidarea securității frontierelor și la promovarea integrării refugiaților.


Consolidarea sistemului de azil și împărțirea responsabilității între țările UE

 

Ca reacție la criza refugiaților din 2015, Comisia a prezentat o serie de propuneri pentru a reforma Sistemul european comun de azil (SECA) în 2016, inclusiv sistemul Dublin, pentru a distribui mai bine solicitanții de azil între țările UE. Cu toate acestea, statele membre nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la propunerile de împărțire a responsabilităților.


Pe 23 septembrie, Comisia a propus un nou Pact privind migrația și azilul, care stabilește proceduri mai bune și mai rapide în cadrul sistemului de azil și migrație al UE.Noul pact constituie o revizuire a Regulamentului Dublin, care stabilește țara responsabilă de prelucrarea fiecărei cereri de azil.


Aflați mai multe despre noul Pact privind migrația și azilul și reacția eurodeputaților.


Pe lângă reforma sistemului Dublin, Parlamentul European a depus eforturi pentru a înăspri controalele la frontieră și pentru a îmbunătăți capacitatea statelor membre de a urmări persoanele care intră în Europa.În legislatura 2014-2019, deputații în PE au lucrat, de asemenea, pentru a stabili norme europene clare în vederea unei distincții între migranții legali și refugiați și a unui tratament echitabil și egal pentru solicitanții de azil.

Consultați pagina noastră despre consolidarea Sistemului european comun de azil.


Securizarea frontierelor externe ale UE și gestionarea fluxurilor migratorii

 

Afluxul de refugiați exercită o presiune enormă asupra autorităților naționale de frontieră. Parlamentul a solicitat consolidarea agenției de frontieră a UE, Frontex, iar în decembrie 2015 Comisia Europeană a prezentat o propunere pentru o nouă Poliție de Frontieră și Gardă de Coastă europeană, pentru a îmbunătăți managementul și securitatea frontierelor externe ale UE și a susține polițiștii naționali de frontieră.

Noua agenție a fost lansată în octombrie 2016. Există planuri ca agenția să dispună de un corp permanent de 10 000 de polițiști de frontieră până în 2027.


Noul sistem de migrație și azil propus de Comisie în septembrie 2020 urmărește introducerea unui nou regim de contribuții flexibile și obligativitatea solidarității cu statele din prima linie a UE atunci când sunt „sub presiune” din cauza sosirilor. Propunerea urmărește, de asemenea, să deschidă mai multe canale de migrație legală, să faciliteze cooperarea cu țările terțe și să asigure proceduri de azil mai rapide la frontiere, inclusiv returnări rapide pentru solicitanții de azil respinși. Parlamentul și statele membre (Consiliul) vor trebui să ajungă la un acord cu privire la aceste noi propuneri în calitate de colegislatori.


Deputații au sprijinit, de asemenea, o propunere de consolidare a actualului Birou European de Sprijin pentru Azil (BESA), care va deveni Agenția UE pentru Azil. Agenția va facilita funcționarea Sistemului european comun de azil și va contribui la asigurarea convergenței în evaluarea cererilor de azil în întreaga UE.

În 2019, Parlamentul a votat o creștere substanțială a finanțării pentru migrație și managementul frontierelor în perioada 2021-2027, în comparație cu bugetul 2014-2020. Cota din bugetul UE care va fi alocată fondului pentru următorii șapte ani este acum în curs de negociere.

Aflați mai multe pe pagina noastră privind controlul la frontierele UE și managementul migrației.


 

Promovarea integrării refugiaților în Europa

 

UE ia măsuri și pentru a-i ajuta pe migranți să se integreze în societățile din țările care îi primesc. Fondul pentru azil, migrație și integrare, instituit pentru perioada 2014-2020, cu un total de 3 137 de miliarde EUR, promovează managementul eficient al fluxurilor de migrație, precum și implementarea și consolidarea unei abordări comune a UE în materie de azil și imigrație.


Prin noul Pact privind migrația și azilul, Comisia prevede un nou plan de acțiune cuprinzător pentru integrare și incluziune în perioada 2021-2024.


Parlamentul este, de asemenea, proactiv și a solicitat mai multe fonduri pentru programe care creează noi oportunități, cum ar fi crearea de locuri de muncă și educația pentru grupurile vulnerabile și mai ales pentru refugiați.


Consultați pagina noastră despre integrarea refugiaților în Europa.

Mai multe despre migrația în Europa: