Reacția UE la provocarea migrației 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Criza migrației a adus la lumină deficiențele sistemului european de azil, obligând UE să ia măsuri. La rândul său, Parlamentul a reacționat.

Garda greacă de coastă din Grecia se apropie de o barcă cu 43 de refugiați sirieni în Marea Mediterană © UNHCR/Andrew McConnell  

În 2015, 1,83 milioane de persoane au trecut ilegal frontierele externe ale UE. Deși numărul lor a scăzut la 125 100 în 2020, Parlamentul a prezentat o serie de propuneri, în ultimii ani, pentru a remedia deficiențele politicii UE în materie de azil și migrație: de la reformarea sistemului de azil, la consolidarea securității frontierelor și la promovarea integrării refugiaților.

Consolidarea sistemului de azil și împărțirea responsabilității între țările UE
 

Ca reacție la criza refugiaților din 2015, Comisia a prezentat o serie de propuneri pentru a reforma Sistemul european comun de azil (SECA) în 2016, inclusiv sistemul Dublin, pentru a distribui mai bine solicitanții de azil între țările UE. Cu toate acestea, statele membre nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la propunerile de împărțire a responsabilităților.

Pe 23 septembrie 2020, Comisia a propus un nou Pact privind migrația și azilul, care stabilește proceduri mai bune și mai rapide în cadrul sistemului de azil și migrație al UE.Noul pact constituie o revizuire a Regulamentului Dublin, care stabilește țara responsabilă de prelucrarea fiecărei cereri de azil.

Aflați mai multe despre noul Pact privind migrația și azilul și reacția eurodeputaților.

Pe lângă reforma sistemului Dublin, Parlamentul European a depus eforturi pentru a înăspri controalele la frontieră și pentru a îmbunătăți capacitatea statelor membre de a urmări persoanele care intră în Europa.

În legislatura 2014-2019, deputații în PE au lucrat, de asemenea, pentru a stabili norme europene clare în vederea unei distincții între migranții legali și refugiați și a unui tratament echitabil și egal pentru solicitanții de azil.

Consultați pagina noastră despre consolidarea Sistemului european comun de azil.


Securizarea frontierelor externe ale UE și gestionarea fluxurilor migratorii


Afluxul de refugiați exercită o presiune enormă asupra autorităților naționale de frontieră. Parlamentul a solicitat consolidarea agenției de frontieră a UE, Frontex, iar în decembrie 2015 Comisia Europeană a prezentat o propunere pentru o nouă Poliție de Frontieră și Gardă de Coastă europeană, pentru a îmbunătăți managementul și securitatea frontierelor externe ale UE și a susține polițiștii naționali de frontieră. Noua agenție a fost lansată în octombrie 2016. Există planuri ca agenția să dispună de un corp permanent de 10 000 de polițiști de frontieră până în 2027.

Noul sistem de migrație și azil propus de Comisie în septembrie 2020 urmărește introducerea unui nou regim de contribuții flexibile și obligativitatea solidarității cu statele din prima linie a UE atunci când sunt „sub presiune” din cauza sosirilor. Propunerea urmărește, de asemenea, să deschidă mai multe canale de migrație legală, să faciliteze cooperarea cu țările terțe și să asigure proceduri de azil mai rapide la frontiere, inclusiv returnări rapide pentru solicitanții de azil respinși. Parlamentul și statele membre (Consiliul) vor trebui să ajungă la un acord cu privire la aceste noi propuneri în calitate de colegislatori.

Pe 11 noiembrie 2021 Parlamentul a aprobat transformarea Biroului European de Sprijin pentru Azil (BESA) în Agenția UE pentru Azil, urmare a acordului cu Consiliul. Noua agenție va face procedurile pentru obținerea azilului în țările UE mai rapide și mai uniforme. Cei 500 de experți ai acesteia vor oferi o asistență mai bună sistemelor naționale de azil care se confruntă cu un număr mare de cereri, făcând gestionarea migrației în ansamblul UE mai eficientă și mai durabilă. În plus, noua agenție va fi însărcinată cu monitorizarea respectării în statele membre a drepturilor fundamentale și a condițiilor de primire în contextul procedurilor internaționale de protecție.

Printr-o rezoluție adoptată în iulie 2021, Parlamentul a aprobat bugetul reînnoit al Fondului pentru azil, migrație și integrare 2021-2027, acesta urmând să crească până la 9,88 miliarde EUR. Noul fond va contribui la consolidarea politicii comune de azil, la dezvoltarea migrației legale, conforme cu nevoile statelor membre, va sprijini integrarea unor cetățeni provenind din state terțe și va contribui la lupta împotriva migrației ilegale. Este de așteptat ca fondul să stimuleze statele membre să împartă responsabilitatea găzduirii refugiaților și solicitanților de azil într-un mod mai echitabil.

Deputații europeni au mai aprobat și înființarea unui Fond integrat de gestiune a frontierelor și au agreat să aloce acestuia 6,24 miliarde EUR. Fondul va ajuta la întărirea capacității statelor membre de gestionare a frontierelor cu asigurarea respectării drepturilor fundamentale. El va contribui la o politică a vizelor comună și va introduce măsuri de protecție pentru persoanele vulnerabile care sosesc în Europa, în special copii neînsoțiți.

Aflați mai multe pe pagina noastră privind controlul la frontierele UE și managementul migrației.

Promovarea integrării refugiaților în Europa


UE ia măsuri și pentru a-i ajuta pe migranți să se integreze în societățile din țările care îi primesc. Fondul pentru azil, migrație și integrare, instituit pentru perioada 2021-2027, va oferi finanțare directă autorităților locale și regionale pentru politici și programe de integrare ce pun accent pe consiliere, educație, cursuri de limbă sau orientare civică și profesională.


Prin noul Pact privind migrația și azilul, Comisia prevede un nou plan de acțiune cuprinzător pentru integrare și incluziune în perioada 2021-2024.


Parlamentul este, de asemenea, proactiv și a solicitat mai multe fonduri pentru programe care creează noi oportunități, cum ar fi crearea de locuri de muncă și educația pentru grupurile vulnerabile și mai ales pentru refugiați.


Consultați pagina noastră despre integrarea refugiaților în Europa.

Mai multe despre migrația în Europa: