Covid19: măsuri de urgență pentru a-i ajuta pe fermierii și pescarii din UE  

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

©Curto/Adobe Stock  

UE a aprobat măsuri de urgență pentru a-i ajuta pe fermierii și pescarii afectați de pandemia de COVID-19, astfel încât să poată asigura aprovizionarea cu alimente.

Pentru ca aprovizionarea cu alimente să nu fie perturbată, UE a luat măsuri urgente în sprijinul producătorilor de alimente.

Principalele probleme cu care se confruntă producătorii de alimente

Deși s-a găsit o soluție pentru întârzierile din transporturile transfrontaliere de produse agricole prin introducerea așa-numitelor culoare verzi, care permit circulația vehiculelor ce transportă bunuri esențiale, acvacultura, fermele și pescuitul au în continuare probleme mari.

Producătorii de alimente se confruntă cu un deficit de forță de muncă din cauza stopării liberei circulații a lucrătorilor sezonieri, primii depinzând în mare măsură de ultimii. Comisia a declarat că aceștia pot fi considerați lucrători esențiali, dar mulți dintre ei nu doresc să plece din țările lor, ceea ce e de înțeles. La rândul său, reducerea producției ar putea să influențeze prețurile. În plus, sectorul agricol a pierdut clienți foarte importanți odată cu închiderea hotelurilor și a restaurantelor.

Sprijin pentru pescari și acvacultură

La sesiunea plenară din 17 aprilie, deputații europeni au aprobat acordarea de asistență financiară pentru comunitățile de pescari și fermierii din domeniul acvaculturii care au fost puternic afectați. Activitățile de pescuit se confruntă cu probleme logistice în porturi, cu creșterea prețurilor de transport pentru produsele pescărești, cu restricțiile comerciale impuse de țări terțe, cu prăbușirea prețurilor, cu pierderea unor piețe, cu preocupările legate de siguranța echipajului și cu posibilități limitate de rotație a echipajului din cauza carantinei.

Sectoarele vor fi ajutate printr-o serie de măsuri de urgență, inclusiv prin înmulțirea posibilităților de a primi ajutor de stat și prin introducerea de măsuri de sprijin cu ajutorul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, care va deveni mai flexibil.

Statele membre vor putea oferi sprijin:

  • pescarilor pentru încetarea temporară a activităților de pescuit;
  • acvacultorilor pentru suspendarea temporară sau scăderea producției;
  • organizațiilor de producători pentru depozitarea temporară a produselor pescărești și de acvacultură.

Cum îi ajută UE pe agricultori?

La 15 aprilie, Comisia pentru agricultură a Parlamentului a salutat planurile Comisiei Europene de a sprijini sectorul agroalimentar, dar a cerut acțiuni mai specifice, inclusiv măsuri de piață, cum ar fi depozitarea privată. Deputații au cerut și mobilizarea rezervei pentru situații de criză pentru a ajuta sectoarele agricole aflate în dificultate și au afirmat că politica agricolă a UE va avea nevoie de un sprijin bugetar adecvat pe termen lung în perioada de după pandemie.

Printre măsurile solicitate se numără și realocarea fondurilor dedicate agriculturii care nu au fost utilizate pentru a combate efectele crizei din zonele rurale. Un fond european agricol pentru dezvoltare rurală mai flexibil și simplificat va permite acordarea de împrumuturi sau garanții în condiții favorabile, pentru a putea acoperi costuri operaționale de până la 200 000 EUR.

La 19 iunie, deputații europeni au mărit sprijinul pentru situații de criză pe care statele îl vor putea plăti din fondul UE pentru dezvoltare rurală fermierilor și IMM-urilor din sectorul agroalimentar care au avut cel mai mult de suferit de pe urma crizei. Fermierii ar putea primi până la 7 000 EUR, iar IMM-urile din domeniul agroalimentar până la 50 000 EUR. Statele membre vor dispune și de mai mult timp pentru a mobiliza acest sprijin.

Cât despre lucrătorii sezonieri, care sunt foarte importanți pentru plantare, îngrijire și recoltare, țările din UE sunt încurajate să îi considere lucrători esențiali, să facă schimb de informații despre nevoile lor și să le asigure traversarea fără probleme a frontierelor.

La 18 iunie, Parlamentul a aprobat o primă serie de măsuri de piață excepționale pentru a-i ajuta pe producătorii de vin, fructe și legume din UE. Ulterior se vor stabili și alte măsuri, pentru că Parlamentul consideră că acestea nu sunt suficiente.

Aflați ce alte măsuri a luat UE pentru a combate pandemia.