Covid-19: planul Uniunii de redresare economică  

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Uniunea Europeană pregătește investiții masive pentru a da o mână de ajutor cetățenilor și întreprinderilor, loviți de recesiunea economică gravă provocată de pandemia de Covid-19 în Europa.

©Photocreo Bednarek/AdobeStock  

La 27 mai, Comisia Europeană a prezentat în Parlament un plan de stimulare a economiei de 750 de miliarde EUR care, împreună cu propunerea revizuită de buget al Uniunii pentru 2021-2027, urmărește să amortizeze șocul produs de coronavirus și să netezească calea către un viitor sustenabil.


Negociatorii Parlamentului și ai Consiliului au ajuns la un acord la 10 noiembrie cu privire la bugetul pe termen lung al UE, care include o foaie de parcurs obligatorie din punct de vedere juridic pentru introducerea unor noi surse de venit bugetar și a pregătit terenul pentru punerea în aplicare a planului.


Next Generation EU: planul de redresare al Comisiei Europene

La 27 mai, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat planul de redresare „Next Generation EU”, care urmărește să remedieze daunele aduse de pandemie și să investească într-o Uniune ecologică, digitală, socială și mai rezilientă.


Potrivit propunerii, Comisia ar urma să împrumute banii de pe piețele financiare, beneficiind de costuri de împrumut mici grație ratingului său de credit foarte bun. Planul Comisiei prevedea distribuirea a 500 de miliarde EUR sub formă de granturi; cu toate acestea, liderii UE au redus nivelul granturilor la 390 de miliarde EUR în cadrul reuniunii la nivel înalt din 17-21 iulie.


Fondurile vor fi mobilizate pentru obiectivele UE legate de neutralitatea climatică și transformarea digitală, pentru protecție socială și crearea de locuri de muncă și pentru a întări poziția Uniunii în arena internațională. Banii vor fi direcționați prin intermediul instrumentelor existente și noi ale UE. Cel mai important dintre acestea va fi noul Mecanism de redresare și de reziliență, care va pune la dispoziție 672,5 miliarde EUR sub formă de împrumuturi și granturi pentru a sprijini reformele și investițiile statelor membre.


Parlamentul și Consiliul vor decide în calitate de colegiuitori cu privire la normele care vor reglementa diferitele instrumente utilizate la punerea în aplicare a planului.


Acordul la care s-a ajuns la 10 noiembrie include o dispoziție privind supravegherea bugetară adecvată a fondurilor împrumutate în cadrul planului de redresare. Parlamentul, Consiliul și Comisia se vor reuni în mod regulat pentru a evalua punerea în aplicare a fondurilor, iar Parlamentul, împreună cu Consiliul, va verifica orice abatere de la planurile convenite anterior.


Legătura cu bugetul pe termen lung și statul de drept

Planul Comisiei privind fondul de redresare a fost prezentat în sesiunea plenară din mai, împreună cu o propunere revizuită de buget pe termen lung pentru perioada 2021-2027, în valoare de 1,1 mii de miliarde EUR. Liderii UE au redus bugetul propus la 1 074 de miliarde EUR cu prilejul reuniunii lor la nivel înalt din 17-21 iulie.


În cadrul negocierilor ulterioare cu Consiliul, deputații au asigurat o sumă suplimentară de 16 miliarde EUR. Aproximativ 15 miliarde EUR vor consolida programe-cheie ale UE în domenii precum sănătatea, cercetarea și tinerii, în timp ce 1 miliard EUR va fi rezervat pentru crize neprevăzute.


Parlamentul este preocupat de faptul că împrumuturile din cadrul planului de redresare ar putea crește datoria generațiilor viitoare, astfel că a solicitat noi surse de venituri. În cadrul negocierilor bugetare, Parlamentul și Consiliul au convenit asupra unui calendar privind introducerea unor noi surse de venituri pentru rambursarea datoriei, inclusiv o taxă pe tranzacțiile financiare, o taxă digitală și taxe asupra întreprinderilor care poluează.


Decizia privind contractarea de împrumuturi în cadrul planului de redresare necesită unanimitatea în Consiliu și ratificarea de către fiecare stat membru. Parlamentul, care are un rol consultativ în această procedură, și-a dat acordul la 16 septembrie.


Dosarul este, de asemenea, legat de instituirea unui mecanism care ar permite suspendarea plăților de la un buget către un stat membru în cazul căruia se constată că a încălcat statul de drept. Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu cu privire la introducerea unei astfel de legături la 5 noiembrie.


Aflați ce face UE pentru a contribui la redresarea economică a Europei în urma pandemiei de coronavirus


Previziuni economice sumbre

Cele mai recente previziuni economice, prezentate de Comisie în iulie, arată că economia a fost lovită din plin de criza sanitară. Cum oamenii au stat acasă, iar sectoare întregi și-au închis brusc porțile pentru câteva luni, economia Uniunii se confruntă cu spectrul unei scăderi de peste 7 % în 2020, o situație mult mai gravă decât cea din toamna anului 2009.


Toată lumea este afectată: mulți oameni se tem că și-ar putea pierde locurile de muncă și nu sunt dispuși să cheltuiască, iar întreprinderile au de înfruntat perturbări în lanțurile de aprovizionare. Veniturile fiscale ale guvernelor scad, iar cheltuielile sociale cresc, generând deficite bugetare și mărind nivelurile de îndatorare și costul datoriei.


Aflați ce face UE pentru a combate criza provocată de coronavirus și care este calendarul măsurilor adoptate.