Covid-19: 10 lucruri pe care le face UE pentru redresarea economică  

 
 

Distribuiți această pagină: 

Aflați ce face UE pentru a ajuta Europa să se redreseze în urma impactului economic devastator al pandemiei de Covid-19.

Consultați cronologia acțiunilor UE împotriva coronavirusului - o prezentare generală a tot ceea ce face UE pentru a ajuta Europa să facă față crizei.

1. Stimulente economice masiv

Pentru a ajuta Europa să se redreseze în urma consecințelor economice devastatoare cauzate de pandemia de coronavirus, Comisia a propus un plan de stimulare în valoare de 750 de miliarde EUR, împreună cu o propunere revizuită pentru următorul buget pe termen lung al UE (2021-2027). Conform acestui plan, numit „Next Generation EU”, Comisia va împrumuta bani pe piețele financiare, utilizând ratingul său de credit ridicat pentru a se îndatora cu costuri scăzute. PE insistă ca Pactul Verde să se afle în centrul pachetului de măsuri de redresare și dorește să evite împovărarea generațiilor viitoare.

Liderii UE au ajuns la un acord privind bugetul și planul de redresare la jumătatea lunii iulie. Deși au salutat acordul cu privire la pachetul de redresare, deputații din PE și-au exprimat regretul cu privire la scăderea subvențiilor. Parlamentul a afirmat că acordul privind bugetul pe termen lung periclitează priorități ale UE precum Pactul Verde și Agenda digitală și că nu-l va aproba dacă nu este îmbunătățit

2. Susținerea sistemelor și infrastructurilor de sănătate din UE

Unii experți menționează posibilitatea unui al doilea val epidemic sau a altor viitoare pandemii, subliniind că o bună capacitate de reacție a UE la crizele sanitare este esențială. Pentru a ajuta Europa să facă față viitoarelor epidemii, UE a lansat noul program EU4Health, care va întări sistemele de sănătate ale statelor membre, încurajând inovarea și investițiile. EU4Health face parte din planul de redresare Next Generation EU. Parlamentul European a insistat asupra creării unui nou program european de sănătate, de sine stătător.

3. Protejarea întreprinderilor mici și mijlocii

IMM-urile reprezintă 99 % din totalul întreprinderilor din UE, ceea ce face ca supraviețuirea lor să fie esențială pentru redresarea economică a Uniunii. UE a deblocat 1 miliard EUR din Fondul european pentru investiții strategice pentru a stimula băncile și creditorii să ofere lichidități unui număr de peste 100 000 de IMM-uri europene.

4. Diminuarea riscului de șomaj

Locurile de muncă au fost grav afectate de pandemie, iar rata șomajului a crescut dramatic. Pentru a contribui la păstrarea locurilor de muncă și a ajuta lucrătorii în urma crizei, prin Instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE), o inițiativă a UE, se va acorda asistență financiară de până la 100 de miliarde EUR statelor membre sub formă de împrumuturi (în condiții avantajoase), participând astfel la acoperirea costurilor sistemelor naționale de șomaj parțial.

5. Susținerea sectorului turismului

Un alt sector grav afectat de pandemie este turismul. Europa este prima destinație turistică din lume, drept pentru care UE a introdus o serie de măsuri pentru a ajuta sectorul să facă față crizei, precum și un pachet pentru relansarea turismului european în 2020 și în anii următori. Au fost introduse și măsuri de ajutor pentru sectorul transporturilor, pentru a reduce pe cât posibil efectele pandemiei asupra companiilor aeriene, feroviare, rutiere și navale. Pentru a simplifica călătoriile în Europa pe măsură ce tot mai multe țări ridică măsurile de restricționare a deplasărilor, instrumentul interactiv al UE Re-open EU oferă călătorilor informațiile de care au nevoie pentru a-și planifica cu încredere călătoriile și vacanțele în UE, fără a-și periclita sănătatea.

6. Pachete bancare pentru a ajuta familiile și întreprinderile

Pentru ca băncile să poată acorda în continuare împrumuturi întreprinderilor și familiilor în vederea atenuării efectelor crizei economice, Parlamentul European a aprobat o relaxare temporară a normelor prudențiale pentru băncile europene. Modificarea Regulamentului privind cerințele de capital (CRR) va permite pensionarilor și angajaților cu contract pe durată nedeterminată să obțină împrumuturi în condiții mai favorabile, va asigura IMM-urilor fluxuri de credit și va sprijini investițiile în infrastructură.

7. Susținerea agriculturii și a pescuitului

Pentru a evita perturbarea aprovizionării și penuria de alimente, Parlamentul European a aprobat măsuri de urgență pentru a ajuta agricultorii și pescarii afectați de pandemie. Printre măsuri se numără susținerea pescarilor și a acvacultivatorilor care au fost nevoiți să-și înceteze activitatea în timpul crizei și creșterea sprijinului pe care țările UE îl pot acorda IMM-urilor care se ocupă de produse agricole. Au fost introduse și măsuri excepționale de piață, pentru a sprijini producătorii de vin, fructe și legume din UE.

8. Susținerea țărilor pentru a-și putea finanța reacția la criză

Pentru a ajuta statele membre să își finanțeze răspunsul la criza provocată de pandemie, UE a lansat o nouă Inițiativă pentru investiții ca reacție la coronavirus. Vor fi astfel canalizate aproximativ 37 de miliarde EUR din fondurile structurale ale UE pentru a oferi sprijin financiar imediat țărilor europene care încearcă să își ajute cetățenii și regiunile să facă față crizei actuale.

9. Flexibilizarea normelor privind ajutorul de stat

Pe măsură ce pandemia a început să se răspândească în întreaga Europă, UE a lansat un cadru temporar al normelor privind ajutorul de stat, astfel încât întreprinderile de orice tip să dispună de suficiente lichidități, iar activitatea economică să poată continua în timpul epidemiei. Statele membre vor putea acorda până la 800 000 EUR unei întreprinderi pentru a răspunde nevoilor urgente de lichidități și vor putea oferi împrumuturi cu dobânzi favorabile.

10. Protecția întreprinderilor europene vulnerabile în fața concurenților străini

Impactul economic al pandemiei a făcut ca numeroase companii europene să devină vulnerabile în fața concurenților străini care beneficiază de subvenții. Pentru a le proteja, Parlamentul European a solicitat condiții de concurență echitabile pentru toate întreprinderile, pentru a evita denaturarea pieței unice ca urmare a concurenței neloiale din partea societăților străine. De asemenea, Comisia Europeană a lansat o consultare publică despre cum pot fi contracarate efectele negative ale subvențiilor străine. În paralel, UE a adresat o serie de orientări statelor membre cu privire la investițiile străine directe, cerându-le insistent să le examineze cu maximă atenție, pentru a evita periclitarea securității și a ordinii publice a Uniunii.


Aflați care sunt cele 10 lucruri pe care le face UE pentru a combate coronavirusul