Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii și reforma acesteia 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii (ETS) are ca scop reducerea emisiilor de CO2 din industrie. Descoperiți cum funcționează și de ce a fost reformat.

Ce este sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii?


Deși este cel de-al treilea emițător de CO2 din lume, UE urmărește și cel mai ambițios obiectiv climatic: reducerea substanțială a emisiilor până în 2030 pentru a atinge zero emisii nete până în 2050.


Lansat în 2005, sistemul de comercializare a cotelor de emisii (ETS) face parte din pachetul „Pregătiți pentru 55” și este unul dintre instrumentele înființate de Uniunea Europeană pentru atingerea acestui obiectiv. Acesta vizează în special industria.
 

Cum funcționează?


Schema de comercializare a emisiilor, inspirată de principiul „poluatorul plătește”, obligă peste 10.000 de centrale energetice și fabrici să dețină un permis pentru fiecare tonă de CO2 pe care o emit. Acest lucru ar trebui să ofere un stimulent financiar pentru a polua mai puțin: cu cât poluezi mai puțin, cu atât plătești mai puțin. Companiile trebuie să cumpere permisele la licitație, iar prețul este influențat de cerere și ofertă.

Cu toate acestea, unele permise au fost alocate gratuit, în special în sectoarele în care există riscul ca întreprinderile să transfere producția în alte părți ale lumii cu constrângeri mai reduse legate de emisii.

 

Reglementarea prețului carbonului

 

După criza financiară din 2008, aceste permise au devenit foarte ieftine întrucât cererea a scăzut, iar oferta a rămas constantă.

Excedentul mare și prețurile scăzute descurajează companiile să investească în tehnologii ecologice, reducând astfel eficiența schemei în combaterea schimbărilor climatice.

Ca soluție, a fost creată în 2015 o Rezervă de Stabilizare a Pieței care să echilibreze mai bine cererea și oferta prin plasarea a 24% din totalul alocărilor ETS într-o rezervă, din care acestea să poată fi eliberate în caz de nevoie. În martie 2023, această Rezervă a fost extinsă până în 2030 pentru a proteja UE de scăderea prețurilor CO2 din cauza șocurilor externe cum a fost Covid-19. Prețuri mai mici pentru CO2 înseamnă o motivație mai slabă pentru industrie să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră.

Reforma ETS în cadrul Pactului Verde?


Pentru a alinia ETS la obiectivele mai ridicate de reducere a emisiilor din Pactul Verde european, UE a ajuns la un acord în decembrie 2022 pentru actualizarea schemei. Reducerea emisiilor din sector va trebui să atingă 62% până în 2030.


Care sunt noutățile?


Față de propunerea inițială a Comisiei eurodeputații au solicitat obiective mai ambițioase. Schimbările aduse în urma acordului la care s-a ajuns între Parlament și guvernele UE includ:

 • Scăderea suplimentară a alocărilor anuale disponibile pentru a reduce emisiile cu 62% până în 2030, un punct procentual mai mult decât propunerea Comisiei (61%).
 • Creșterea finanțării pentru tehnologii inovatoare și pentru modernizarea sistemului energetic printr-un Fond pentru inovare și un Fond pentru modernizare. O parte din veniturile provenind din noua schemă ETS vor fi alocate Fondului social pentru climă care vizează sprijinirea gospodăriilor și afacerilor afectate de sărăcia energetică.
 • Eliminarea treptată a cotelor gratuite pentru industrie până în 2034, concomitent cu introducerea treptată a mecanismului UE de ajustare la frontieră în funcție de carbon. Mecanismul va aplica o taxă pe carbon la bunuri importate din țări mai puțin ambițioase și va împiedica relocarea producției în țări cu reguli mai laxe în privința emisiilor de gaze cu efect de seră.
 • Extinderea schemei pentru a include și transportul maritim.
 • Includerea începând cu 2024 a emisiilor provenind de la stațiile municipale de incinerare a deșeurilor.
 • Crearea unui sistem separat de comercializare a emisiilor (ETS II) începând din 2027 aplicabil clădirilor comerciale și transportului rutier. Deplasările în interes privat și clădirile rezidențiale vor fi adăugate doar după 2029 și vor necesita o nouă propunere a Comisiei.

   Toate veniturile din ETS vor trebui folosite exclusiv pentru acțiuni climatice.

   Context


   Europarlamentarii și guvernele UE au ajuns la un acord pentru un sistem de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) mai ambițios în decembrie 2022. În aprilie 2023 Parlamentul a aprobat reforma ETS, iar Consiliul a adoptat-o la rândul său. Directiva a intrat în vigoare în mai 2023.

   Eforturile UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

    

   Mai există și alte măsuri de reducere a emisiilor în vederea realizării angajamentelor asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice:   Urmăriți infograficele noastre referitoare la
   progresele UE în atingerea obiectivelor climatice pentru 2020.


   Aceasta este o actualizare a articolului publicat inițial pe 13 februarie 2017.