Schimbările climatice: utilizarea pădurilor din UE ca rezervoare de carbon 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Pădurile absorb CO2. Aflați din infograficul nostru cum dorește UE să le folosească pentru a combate schimbările climatice și a-și reduce amprenta de carbon.

UE a lansat mai multe inițiative de reducere a emisiilor. Pădurile joacă un rol esențial în captarea dioxidului de carbon din atmosferă, care altfel contribuie la încălzirea globală. De aceea UE elaborează reguli care să mărească suprafața acestor rezervoare de carbon.

Parlamentul a votat pe 8 iunie în favoarea unei actualizări a regulilor care guvernează utilizarea terenurilor, schimbarea folosirii terenurilor și pădurile.

Citiți în continuare pentru a afla date și cifre despre pădurile din țările UE și ce propune Parlamentul pentru a întări capacitatea acestora de a capta dioxidul de carbon din atmosferă.

Importanța pădurilor din UE


Pădurile din UE absorb în fiecare an echivalentul a 7% din emisiile totale de gaze cu efect de seră din UE.

UE se mândrește cu 159 de milioane de hectare de pădure, ce acoperă 43,5% din suprafața sa. Ponderea pădurilor poate varia considerabil de la un stat membru la altul, de la puțin peste 10% în Malta la aproape 70% în Finlanda.

În plus față de rolul de rezervoare de carbon, pădurile oferă numeroase servicii ecosistemelor: ele ajută la protejarea solului împotriva eroziunii, fac parte din circuitul apei în natură, protejează biodiversitatea oferind un habitat pentru numeroase specii și reglează climatul local.

Pădurile ocupă 43,5% din teritoriul UE  

Ce sectoare sunt afectate de această legislație?

 

Planurile actualizate privesc utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și sectorul forestier; ceea ce acoperă în principal terenurile împădurite și pe cele agricole, precum și terenurile a căror folosință a fost schimbată spre sau dinspre una dintre aceste destinații.

Acest sector poate emite gaze cu efect de seră. De exemplu, prin schimbările folosinței terenurilor, atunci când pădurile sunt transformate în teren arabil prin tăierea copacilor, sau în cazul folosirii terenurilor agricole pentru pășunatul animalelor. 

Totuși, acesta este totodată și singurul sector care poate elimina CO2 din atmosferă, în principal prin prezența pădurilor.


Ce dorește Parlamentul?

 

Europarlamentarii doresc să crească rezervoarele naturale de carbon ale UE, de exemplu, prin refacerea zonelor umede și a mlaștinilor, prin împăduriri și prin oprirea defrișărilor. Acest lucru ar duce, de facto, la o reducere a emisiilor chiar mai mare decât obiectivul de 55% stabilit pentru 2030.


Propunerea Comisiei de a include emisiile non-CO2 din agricultură (cum sunt emisiile de metan provenind de la animale) în sectorul utilizării terenurilor nu a primit sprijin din partea membrilor comisiei de mediu. Aceștia consideră că eliminarea CO2 prin rezervoare de carbon - volatile și fragile prin definiție - nu ar trebui folosită pentru a compensa alte emisii. Prioritatea ar trebui să rămână reducerea drastică a emisiilor din alte sectoare


Parlamentul dorește stabilirea de către Comisie a unor obiective de eliminare de CO2 în sectorul utilizării terenurilor, schimbării utilizării terenurilor și cel forestier pentru statele membre la fiecare cinci ani începând din 2035.

RO_forest 2.jpg  

Eforturile UE de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră

 

Revizuirea regulilor de utilizare a terenurilor și a celor din silvicultură face parte din pachetul „Pregătiți pentru 55”, care urmărește să atingă obiectivul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, așa cum este stabilit în Legea climei.

Alte acte legislative din pachet includ propuneri privind comercializarea cotelor de emisii, împărțirea eforturilor între țările UE, emisiile auto, energia regenerabilă și eficiența energetică.


Articolul a fost publicat inițial la 13 septembrie 2017 și este actualizat periodic.