Reducerea gazelor cu efect de seră în UE: obiective naționale pentru 2030 

 
 

Distribuiți această pagină: 

Regulamentul privind partajarea eforturilor stabilește obiective naționale de reducere a emisiilor de CO2 pentru a ajuta UE să atingă zero emisii până în 2050.

Pentru a contribui la combaterea schimbărilor climatice, UE și-a stabilit obiective ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. UE dorește să atingă neutralitatea climatică până în 2050, iar acest obiectiv, împreună cu un obiectiv intermediar de reducere a emisiilor cu 55% până în 2030, sunt înscrise în Legea europeană a climei. UE a lansat diverse inițiative pentru atingerea acestor obiective. Una dintre acestea este Regulamentul privind partajarea eforturilor, adus la zi ca parte a pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55”.

Ce înseamnă partajarea eforturilor?


Regulamentul privind partajarea eforturilor stabilește obiective obligatorii de reducere a gazelor cu efect de seră pentru fiecare stat UE în sectoarele care nu sunt acoperite de Schema de comercializare a certificatelor de emisii, cum ar fi transporturi, agricultură, construcții și managementul deșeurilor. Aceste sectoare produc mare parte din emisiile UE de gaze cu efect de seră (în jur de 60% din emisiile totale ale UE).

Pentru a garanta că toate țările participă la eforturile UE de reducere a emisiilor provenite din sectoarele menționate mai sus, Regulamentul privind partajarea eforturilor definește obiective anuale obligatorii de emisii de gaze cu efect de seră pentru țările UE pentru perioada 2021-2030 și stabilește regulile pentru determinarea alocărilor anuale de emisii precum și modul de evaluare a progresului realizat.

Ținta actuală de reducere pentru sectoarele acoperite de Regulamentul privind partajarea eforturilor este de 29% până în 2030. Urmare a ambițiilor crescute din cadrul Pactului Verde european, acest obiectiv ar trebui revizuit în sus. Pe 8 iunie, Parlamentul a votat în favoarea creșterii țintei la 40% până în 2030.

Care sunt obiectivele naționale propuse?


Deoarece capacitatea de reducere a emisiilor variază în funcție de țara UE, acest lucru a fost luat în considerare prin corelarea țintelor cu produsul intern brut pe cap de locuitor al țărilor. Țintele propuse pentru 2030 variază de la -10% la -50% față de nivelurile din 2005 și se încadrează în obiectivul general al UE de reducere cu 40%.

Statul UE

Ținta anterioară pentru 2030, raportată la 2005

Noua țintă pentru 2030, raportată la 2005 (propunerea Comisiei)

Luxemburg

-40%

-50%

Suedia

-40%

-50%

Danemarca

-39%

-50%

Finlanda

-39%

-50%

Germania

-38%

-50%

Franța

-37%

-47.5%

Olanda

-36%

-48%

Austria

-36%

-48%

Belgia

-35%

-47%

Italia

-33%

-43.7%

Irlanda

-30%

-42%

Spania

-26%

-37.7%

Cipru

-24%

-32%

Malta

-19%

-19%

Portugalia

-17%

-28.7%

Grecia

-16%

-22.7%

Slovenia

-15%

-27%

Cehia

-14%

-26%

Estonia

-13%

-24%

Slovacia

-12%

-22.7%

Lituania

-9%

-21%

Polonia

-7%

-17.7%

Croația

-7%

-16.7%

Ungaria

-7%

-18.7%

Letonia

-6%

-17%

România

-2%

-12.7%

Bulgaria

0%

-10%


Sursa: Propunerea Comisiei Europene de actualizare a Regulamentului UE 2018/842


O strategie de reducere a emisiilor va fi elaborată pentru fiecare țară din UE, pentru a asigura un ritm constant de scădere a emisiilor pe tot parcursul perioadei.

Cu toate acestea, este posibilă o anumită flexibilitate în sistemul actual. De exemplu, țările UE pot crea rezerve, împrumuta și transfera alocările anuale de emisii între ele de la un an la altul. Comisia Europeană a propus crearea unei rezerve suplimentare care să includă eliminările excedentare de CO2 de către țările UE care își depășesc obiectivele în temeiul reglementărilor privind utilizarea terenurilor și a pădurilor. Statele membre care întâmpină dificultăți în atingerea obiectivelor naționale de reducere a emisiilor ar putea recurge la această rezervă, cu îndeplinirea anumitor condiții. Acest lucru ar putea avea loc, de exemplu, dacă UE în ansamblu și-ar atinge obiectivul climatic pentru 2030.

Deputații europeni elaborează planuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în Europa ©AP Images/European Union-EP  

Ce propune Parlamentul?


Membrii comisiei pentru mediu a Parlamentului doresc mai multă transparență și responsabilitate cu privire la reducerile de emisii ale statelor UE, precum și mai puțină flexibilitate în crearea de rezerve, împrumutul sau transferul de alocări anuale. Ei mai doresc și abolirea rezervei suplimentare propuse de Comisie.

Alte inițiative de reducere a emisiilor


Există și alte măsuri pentru a ajuta UE să-și împlinească angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris cu privire la schimbările climatice:Consultați și infograficele noastre cu privire la progresele UE în atingerea obiectivelor climatice pentru 2020
.