Reducerea emisiilor de CO2: obiective și măsuri UE 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Citiți despre măsurile pe care le ia UE pentru a-și respecta obiectivele de reducere a emisiilor de dioxid de carbon în diferite sectoare pentru combaterea schimbărilor climatice.

Sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii este prima piață de carbon din lume. ©AP Images/European Union-EP  

Pentru a împiedica schimbările climatice periculoase, UE s-a angajat în cadrul Acordului de la Paris să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030 prin comparație cu nivelul din 1990 și să ajungă la neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până la jumătatea secolului.


În noiembrie 2018, Comisia Europeană a prezentat o strategie UE pe termen lung pentru a ajunge la o economie neutră pentru mediul înconjurător până în 2050, care include opt căi posibile. Parlamentul European a votat, pe 14 martie 2019, o rezoluție cu recomandări. Deputații europeni au cerut liderilor să ridice obiectivul de reducere a emisiilor pentru 2030 și au reiterat poziția Parlamentului de a aloca cel puțin 35% din cheltuielile pentru cercetare (Orizont Europa) proiectelor de susținere a obiectivelor climatice.

 

Verificați infograficul nostru despre progresul UE în îndeplinirea obiectivelor sale de combatere a schimbărilor climatice.

 

Pentru a atinge aceste obiective climatice, Uniunea Europeană a elaborat o legislație ambițioasă.

 

Un sistem de comercializare a cotelor de emisii pentru industrie

 

Sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii (ETS) are ca scop reducerea emisiilor de carbon din industrie, obligând companiile să dețină un permis pentru fiecare tonă de CO2 pe care o emit. Companiile trebuie să cumpere permisele prin licitații și sunt stimulate de acest sistem să dezvolte tehnologii inovatoare.

 

Sistemul european de comercializare a cotelor de emisii este prima piață de carbon din lume și rămâne cea mai mare piață. Reglementează aproximativ 45% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE și acoperă aproximativ 11.000 de centrale electrice și fabrici de producție. Scopul este de a reduce emisiile cu 43% față de 2005.

 

Aflați mai multe despre modul în care funcționează sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii și reforma acestuia.

 

Abordarea emisiilor de CO2 din celelalte sectoare

 

Sectoarele care nu sunt acoperite de sistemul de comercializare a cotelor de emisii - cum ar fi transportul, agricultura, clădirile și gestionarea deșeurilor - reprezintă aproape 60% din totalul emisiilor din UE. Emisiile din aceste sectoare vor fi reduse cu 30% până în 2030 față de 2005.

 

Acest lucru se va face prin intermediul unor obiective naționale ce vor fi calculate pe baza produsului intern brut pe cap de locuitor. Țările UE cu venituri mici vor beneficia de sprijin.

 

Aflați care sunt obiectivele statelor membre și cum vor fi sprijinite țările mai puțin prospere ale UE.

Reducerea emisiilor provenite de la autovehicule

15% dintre emisiile de CO2 ale UE sunt produse de autoturisme și autoutilitare. UE a adoptat o lege care să consolideze standardele privind emisiile de gaze, introducând un obiectiv de reducere a emisiilor de CO2 de 37,5% pentru autoturismele noi și de 31% pentru furgonetele noi până în 2030. Pe 18 aprilie, Parlamentul a aprobat o propunere de reducere a emisiilor de CO2 de la camioanele noi cu 30% prin comparație cu nivelurile din 2019. Parlamentul solicită, de asemenea, măsuri pentru facilitarea trecerii către vehicule electrice și hibride.

Aflați mai multe despre noile obiective privind emisiile de CO2 de la autoturisme.Gestionarea pădurilor pentru combaterea schimbărilor climatice

 

Pădurile UE absorb anual aproximativ 10,9% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE. UE dorește să folosească această putere pentru combaterea schimbărilor climatice.

 

Noua legislație urmărește prevenirea emisiilor cauzate de defrișări și obligă fiecare țară UE să compenseze schimbările în utilizarea terenurilor, care conduc la emisii de CO2, prin o mai bună gestionare a pădurilor sau creșterea suprafeței forestiere.

 

Consultați infograficul nostru pentru a afla cum utilizează UE pădurile pentru a compensa emisiile de carbon.