Progrese UE în privința obiectivelor legate de schimbările climatice (infografic) 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

UE a stabilit obiective ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020. Consultați infograficele noastre pentru a afla mai multe despre progresele înregistrate.

Emisiile de gaze cu efect de seră: tendințe  

Lupta împotriva schimbărilor climatice reprezintă o prioritate pentru UE. Aceasta s-a angajat să atingă o serie de obiective și a luat mai multe măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Ce progrese a realizat? Ce ne spun datele concrete?

Obiectivele în materie de climă pentru 2020

Obiectivele UE pentru 2020 au fost stabilite în pachetul privind clima și energia adoptat în 2008. Unul dintre obiectivele sale este reducerea cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră față de nivelurile din 1990.

În 2018, nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE a cunoscut o scădere de 23,2 % față de nivelurile din 1990. Acest lucru înseamnă că UE este pe drumul cel bun în vederea atingerii obiectivului său pentru 2020. Potrivit ultimelor previziuni ale statelor membre, bazate pe măsurile existente, reducerea emisiilor ar fi însă de doar aproximativ 30 % până în 2030. Obiectivul UE privind emisiile pentru 2030, stabilit în 2008, este o reducere de 40 % în comparație cu nivelurile din 1990, iar Parlamentul insistă pentru a stabili un obiectiv și mai ambițios, de 55 %.

În noiembrie 2019, Parlamentul a declarat o situație de urgență climatică, solicitând Comisiei să integreze toate propunerile sale, în conformitate cu obiectivul de 1,5 °C de limitare a încălzirii globale, și să asigure reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Ca răspuns, noua Comisie a prezentat Pactul verde european, o foaie de parcurs pentru ca Europa să devină climatic neutră până în 2050.

Progrese în sectorul energetic și în cel industrial

Pentru a îndeplini obiectivul pentru 2020 menționat anterior, UE ia măsuri în mai multe domenii.

Una dintre ele este schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), care acoperă emisiile de gaze cu efect de seră provenite de la instalațiile de mari dimensiuni din sectoarele energiei și industriei, precum și din sectorul aviației (aproximativ 40 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE).

În perioada 2005-2018, emisiile provenite de la centralele electrice și de la fabrici incluse în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) au scăzut cu 29 %. Este vizibil mai mult decât reducerea cu 23 % stabilită ca obiectiv pentru 2020.

Statutul obiectivelor naționale

Pentru a reduce emisiile din alte sectoare (locuințe, agricultură, deșeuri, transport – dar nu și aviație), statele membre stabilesc obiective naționale de reducere a emisiilor în temeiul Deciziei privind partajarea eforturilor. Emisiile din sectoarele vizate de obiectivele naționale au fost cu 11 % mai scăzute în 2018 decât în 2005, depășind obiectivul de reducere cu 10 % a emisiilor pentru 2020.

Partajarea eforturilor: infografic