Emisii de la avioane și vapoare: cifre și date (infografic) 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Gazele cu efect de seră emise de aviația internațională și transportul maritim au crescut semnificativ în ultimele două decenii. Detalii în infografic.

Deși aviația internațională și transportul maritim reprezintă mai puțin de 3,5% fiecare din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE, acestea au fost sursele de emisii care au cunoscut cea mai rapidă creștere.


Acest lucru se datorează în principal intensificării traficului, intensificare determinată de creșterea numărului de pasageri și a schimbului comercial. În același timp, aceste sectoare au fost incluse doar recent în eforturile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, atât la nivel UE, cât și la nivel global.


Într-o rezoluție adoptată înaintea reuniunii climatice COP25, Parlamentul European a cerut mai multe eforturi în reducerea emisiilor provenite din aviație și transportul maritim.


Aflați mai multe date și cifre despre schimbările climatice.

Emisiile provenite din transport  

Surse de emisii de gaze cu efect de seră cu creșterea cea mai rapidă

Emisiile provenite din aviația internațională și transportul maritim au crescut cu aproape 130%, respectiv 32% în ultimele două decenii. Această creștere a fost cea mai rapidă din întregul sector al transporturilor - singurul sector în care emisiile au crescut din 1990.

În ciuda îmbunătățirilor în privința consumului de combustibil, se estimează că emisiile provenite de la avioane în 2050 vor fi de 7 până la 10 ori mai mari decât nivelurile din 1990, în timp ce emisiile de la nave vor crește cu 50% până la 250%.

Evoluția emisiilor de gaze cu efect de seră pe sector  

Traficul aerian și maritim este în creștere


Creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din aviație și transportul maritim a fost în mare parte determinată de intensificarea traficului. Numărul pasagerilor care călătoresc cu avionul în UE s-a triplat din 1993, iar volumul comerțului maritim internațional a crescut semnificativ în ultimele două decenii.


Îngrijorările tot mai mari legate de mediu ar putea determina mai multe persoane să acorde atenție amprentei de carbon a călătoriilor lor. Până acum, peste una din zece persoane spun că fac acest lucru, potrivit unui sondaj Eurobarometru. Aflați cât de mult CO2 emite zborul dumneavoastră.

Numărul pasagerilor care au călătorit cu avionul în UE  

Ce s-a făcut pentru combaterea emisiilor din aviație

UE a luat măsuri pentru reducerea emisiilor provenite din aviație prin intermediul sistemului său de comercializare a cotelor de emisii (ETS).

De asemenea, UE lucrează cu Organizația Internațională a Aviației Civile pentru a implementa o măsură globală, cunoscută sub numele de Corsia, conform căreia companiile aeriene și-ar putea compensa emisiile investind în proiecte ecologice, de exemplu prin plantarea copacilor.

Cum promovează UE un transport maritim eficient, echitabil și curat


Pe 16 septembrie 2020, deputații europeni au votat pentru includerea transportului maritim în sistemul de comercializare a cotelor de emisii (ETS) începând cu 2022. De asemenea au fost votate obligații pentru companiile de transport maritim să-și reducă emisiile de CO2 cu cel puțin 40% până în 2030.

Conform deputaților, propunerea inițială a Comisiei de revizuire a regulilor de monitorizare a emisiilor de CO2 și a consumului de carburant de către navele mari nu a fost suficient de ambițioasă, având în vedere nevoia urgentă de decarbonizare a tuturor sectoarelor economice.

Pe 27 aprilie 2021 Parlamentul a reiterat nevoia unei reduceri substanțiale a emisiilor de către industria transporturilor maritime și includerea acesteia în sistemul ETS al UE. Totodată a fost subliniată importanța evaluării impactului asurpra competitivității, locurilor de muncă, precum și riscul potențial al pierderilor de carbon.

Parlamentul dorește următoarele măsuri pentru a ajuta sectorul maritim să devină mai curat și mai eficient în tranziția spre o Europă neutră climatic, în cadrul Pactului Verde:

  • renunțarea treptată la combustibilii grei și compensarea cu reduceri de taxe pe combustibili alternativi
  • decarbonizarea, digitalizarea și automatizarea porturilor europene
  • un acces reglementat în porturile UE pentru navele cele mai poluante
  • îmbunătățiri tehnice cum ar fi: optimizarea vitezei navelor, inovații hidrodinamice și noi sisteme de propulsie