Planul european de finanțare a combaterii schimbărilor climatice: 1 000 de miliarde de euro pentru Europa  

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Aflați cum dorește Europa să finanțeze proiectele de combatere a schimbărilor climatice și să sprijine regiunile cele mai afectate de trecerea la o economie ecologică.

© Shutterstock.com/Franco Lucato  

În ianuarie 2020, la aproximativ o lună de la prezentarea Pactului ecologic european, Comisia Europeană a prezentat o propunere detaliată privind modul de finanțare a acestuia. Planul de investiții pentru Pactul ecologic european - cunoscut și ca Planul de investiții pentru o Europă durabilă - este proiectat să atragă investiții publice și private în valoare de cel puțin 1 000 de miliarde de euro în următorul deceniu.


De ce este important


Transformarea UE într-o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050 va necesita investiții masive în tehnologii de energie curată. Numai atingerea unui obiectiv intermediar de reducere a gazelor cu efect de seră cu 40 % până în 2030 ar necesita investiții suplimentare anuale de 260 de miliarde de euro, conform estimărilor Comisiei Europene.

Aflați mai multe despre reacția UE la schimbările climatice.


De unde vor veni banii


Aproximativ jumătate dintre fonduri ar trebui să provină de la bugetul pe termen lung al UE prin diferite programe care contribuie la proiectele climatice și de mediu, de exemplu prin fonduri agricole, Orizont Europa, programul LIFE, și fondurile regionale și de coeziune - din pachetul cărora cel puțin 30% va fi destinat acțiunii pentru climă.

Aceste investiții ar urma să atragă la rândul lor cofinanțări din partea statelor membre. Vor mai fi mobilizate investiții private și publice prin intermediul fondurilor InvestEU și al sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). Alte fonduri ar trebui atrase folosind noul Mecanism pentru o tranziție justă, conceput pentru a sprijini regiunile și comunitățile cele mai afectate de tranziția ecologică, de exemplu regiuni care depind în mare măsură de cărbune.

 

Mecanismul pentru o tranziție justă


Mecanismul se va baza pe trei piloni:

  1. Fondul pentru o tranziție justă (FTJ)
  2. fonduri InvestEU
  3. împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții (BEI) susținute de bugetul UE


Se preconizează că toate aceste instrumente vor atrage investiții publice și private – fonduri cu ajutorul cărora lucrătorii ar putea dobândi noi competențe pentru locurile de muncă din viitor, iar întreprinderile ar putea fi susținute pentru a crea noi oportunități de încadrare în muncă; s-ar putea face, de asemenea, investiții în energia curată și în izolarea locuințelor.

1. Fondul pentru o tranziție justă


Investițiile din acest fond ar trebui să ajute regiunile dependente în mod special de combustibilii fosili, cum ar fi cărbunele, care asigură încă aproximativ un sfert din generarea de energie în UE. În sectorul cărbunelui din UE sunt angajate direct 238 000 de persoane, care lucrează în minele de cărbune și centralele electrice din peste 100 de regiuni europene, din Polonia până în Spania. În 2015, existau 128 de mine de cărbune în 12 state membre și 207 centrale pe cărbune în 21 de state membre.

Când le-a prezentat deputaților europeni propunerea, la 14 ianuarie 2020, Frans Timmermans, comisarul responsabil cu Pactul verde european, a declarat: „Este un mesaj către minerii din Asturia, Macedonia de Vest sau Silezia, către cei care recoltează turbă în Irlanda, către regiunile baltice care se bazează pe șisturi petroliere și nu numai. Știm că vă așteaptă un drum mai dificil către neutralitatea climatică și știm că perspectiva unui viitor diferit – unul mai curat – ar putea fi o perspectivă dezirabilă în general, dar calea către ea pare astăzi descurajantă. Prin acest Mecanism pentru o tranziție justă UE se angajează să vă fie alături în această tranziție.”

În mai 2020, Comisia a modificat propunerea privind Fondul pentru o tranziție justă, în contextul planului UE de redresare economică – Next Generation EU – pentru a face față impactului pandemiei de COVID-19.

Parlamentul a dat undă verde FTJ pe 18 mai 2021, aprobând acordul încheiat cu Consiliul în decembrie 2020 pentru un pachet de 17,5 miliarde EUR, alcătuit din 7,5 miliarde din bugetul UE pentru 2021-2027 și 10 miliarde din instrumentul de redresare al UE

Pentru a se asigura că nimeni nu este lăsat deoparte în tranziția spre o economie verde, fondul va fi dirijat în principal către regiunile mai puțin dezvoltate, precum și către teritoriile și insulele îndepărtate.

Accesul la sprijin financiar este condiționat de un angajament pentru obiectivul de neutralitate climatică 2050. Combustibilii fosili și incinerarea deșeurilor sunt excluse.

Aflați mai multe despre Fondul pentru o tranziție justă.


2. Mecanism special în cadrul programului InvestEU


Mecanismul InvestEU ar trebui să acorde prioritate finanțării pentru climă și să mobilizeze investiții totale de 45 de miliarde de euro pentru proiectele derulate în cadrul „tranziției juste” în perioada 2021-2027.

Creat în 2018, InvestEU este programul emblematic de investiții al UE menit să impulsioneze economia europeană.

La sfârșitul lunii mai 2020, în cadrul inițiativei Next Generation EU, Comisia a propus majorarea bugetului InvestEU și dublarea fondurilor pentru infrastructura sustenabilă, la 20 de miliarde din totalul celor 75 de miliarde garantate de la bugetul UE.

În martie 2021 Parlamentul a aprobat regulile pentru programul InvestEU care va mobiliza investiții publice și private și va garanta un acces simplificat la finanțare.

Programul va primi 26,2 miliarde EUR în garanții de la bugetul UE și se preconizează că va atrage aproape 400 miliarde EUR din investiții. Va sprijini sectoarele cruciale din sănătate și proiecte durabile care susțin obiectivele de mediu și sociale ale UE - cu 38% din bugetul total urmând a fi alocat infrastructurii durabile.

Aflați cum InvestEU va încuraja investițiile în acțiunea pentru climă.


3. Facilitatea de împrumut pentru sectorul public


Finanțări suplimentare ar putea proveni de la o facilitate de împrumut pentru sectorul public – granturi în valoare de 1,5 miliarde de euro de la bugetul pe termen lung și împrumuturi BEI în valoare de maximum 10 miliarde de euro – la care se adaugă 25-30 de miliarde de euro investiții ale autorităților publice, pentru a ajuta regiunile cele mai afectate să suporte costurile decarbonizării.

Fondurile vor fi alocate pentru investiții în domenii mergând de la energie și transporturi la rețele de termoficare și transport public.

În iunie 2021, deputații au aprobat acordul din aprilie dintre negociatorii Parlamentului și ai Consiliului privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public. Acest acord asigură:

  • susținere financiară crescută pentru stadiul de pregătire al unui proiect de investiții
  • prevederi care să garanteze că beneficiarii respectă valorile fundamentale UE, protecția mediului și egalitatea de gen
  • accent pe regiunile mai puțin dezvoltate
  • prioritate acordată proiectelor ce includ planuri de decarbonizare sau care contribuie direct la îndeplinirea țintelor de mediu și energie ale Uniunii


Prin votul din noiembrie 2020 asupra Planului de investiții pentru o Europă durabilă ce va finanța Pactul Verde, eurodeputații au exprimat îngrijorări cu privire la faptul că pandemia Covid-19 ar putea afecta mobilizarea de fonduri pentru investiții verzi. Aceștia au spus că tranziția verde ar trebui să fie incluzivă și să respecte principiile sustenabilității economice, sociale și de mediu; totodată această tranziție va trebui să reducă disparitățile dintre statele membre, să impulsioneze competitivitatea și să creeze locuri de muncă durabile și de calitate.