UE definește investițiile verzi pentru a stimula finanțarea sustenabilă 

 
 

Distribuiți această pagină: 

©Georgii Timakov/AdobeStock  

Pentru a impulsiona tranziția către investiții ecologice, UE introduce norme care definesc activitățile verzi sau sustenabile

La sesiunea plenară din iunie, deputații europeni au aprobat un cadru care stabilește activitățile considerate sustenabile. Acesta introduce un sistem comun de clasificare în întreaga Uniune, oferă claritate pentru firme și investitori și încurajează o creștere a finanțării tranziției către neutralitatea climatică din partea sectorului privat.


Negociatorii Parlamentului și Consiliului au ajuns la un acord provizoriu în decembrie 2019. Comisiile pentru afaceri economice și mediu din Parlament au votat pentru acord pe 28 mai.


Necesitatea unei definiții comune

Dezvoltarea durabilă necesită conservarea resurselor naturale și respectarea drepturilor omului și a drepturilor sociale. Este din ce în ce mai urgent și necesar ca efectele schimbărilor climatice să fie limitate și atenuate, iar acțiunile climatice joacă un rol important în acest sens.


UE s-a angajat să își reducă treptat emisiile de gaze cu efect de seră. Pactul verde european, inițiativa emblematică a UE în materie de acțiuni climatice, stabilește obiectivul de zero emisii nete până în 2050.


Pentru a atinge acest obiectiv, UE trebuie să investească în noi tehnologii. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, în Europa sunt necesare investiții anuale suplimentare de aproximativ 260 de miliarde de euro în următorii zece ani.


Investițiile publice nu vor fi suficiente; pentru a finanța proiecte ecologice va fi nevoie de investitori privați. De aceea, sunt necesare criterii clare cu privire la ce anume este sustenabil și ecologic; în caz contrar, e posibil ca anumite fonduri să fie investite în proiecte de fațadă, care sunt verzi numai cu numele.


Unele state membre au început deja să dezvolte sisteme de clasificare. Standardele europene comune ar fi utile atât pentru companiile care doresc să obțină finanțare, cât și pentru investitorii care vor să sprijine proiecte sustenabile

©Romaset/AdobeStock  

Ce activități economice se califică drept „sustenabile”

Regulamentul privind taxonomia” stabilește șase obiective de mediu și prevede că o activitate poate fi considerată sustenabilă din punctul de vedere al mediului dacă aduce o contribuție la oricare dintre acestea, fără a dăuna celorlalte.


Principiul „nu face rău” (care va fi definit mai precis de Comisia Europeană) garantează că activitățile economice care au mai multe efecte dăunătoare asupra mediului decât beneficii nu pot fi considerate sustenabile. Activitățile sustenabile din punctul de vedere al mediului ar trebui, de asemenea, să respecte drepturile omului și drepturile lucrătorilor.


Obiectivele de mediu sunt:


(a) atenuarea schimbărilor climatice (evitarea/reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau creșterea eliminării gazelor cu efect de seră)

(b) adaptarea la schimbările climatice (reducerea sau prevenirea impactului negativ asupra climei actuale sau viitoare preconizate, sau a riscurilor de impact negativ)

(c) folosirea și protecția sustenabilă a resurselor de apă și a celor marine

(d) tranziția către o economie circulară (cu accent pe reutilizarea și reciclarea resurselor)

(e) prevenirea și controlul poluării

(f) protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor

Participanții la piața financiară care vând produse financiare și societățile mari cu peste 500 de angajați vor trebui să prezinte în ce mod și în ce măsură contribuie activitățile lor la îndeplinirea obiectivelor de mediu. Dacă nu pretind că sunt „sustenabile”, acest lucru ar trebui să fie menționat în mod clar.


Următoarele etape

Comisia Europeană va elabora criterii tehnice pentru fiecare obiectiv.


Cele pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea ar trebui să fie finalizate până la sfârșitul anului 2020. Pentru celelalte obiective, termenul limită este sfârșitul anului 2021. Normele se aplică pentru fiecare obiectiv de mediu la un an de la stabilirea criteriilor tehnice.