Pactul Verde: un pas major către o Uniune climatic neutră și sustenabilă 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Parlamentul vrea ca Pactul Verde să fie în centrul pachetului UE de redresare în urma crizei. Aflați mai multe despre foaia de parcurs pentru o Europă climatic neutră.

În timpul pandemiei de coronavirus, activitatea economică a fost încetinită, ceea ce a determinat o reducere a emisiilor de carbon, dar a adus UE în pragul recesiunii. Într-o rezoluție adoptată la 15 mai 2020, Parlamentul a cerut un plan ambițios de redresare, centrat pe Pactul Verde.

Ca răspuns, Comisia a propus programul „Next Generation EU”, un plan de redresare de 750 de miliarde EUR.

Planul, împreună cu următorul buget pe termen lung al UE, care încă trebuie aprobat de statele membre și de Parlament, urmărește să edifice o Europă mai ecologică, mai incluzivă, mai digitală și mai sustenabilă și să contribuie la creșterea rezilienței la crizele viitoare, cum ar fi criza climatică.

În noiembrie 2019, Parlamentul a declarat o situație de urgență climatică, solicitând Comisiei să integreze toate propunerile sale, în conformitate cu obiectivul de 1,5 °C de limitare a încălzirii globale, și să asigure reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră.


Ca răspuns, Comisia a prezentat Pactul Verde european, ofoaie de parcurs pentru ca Europa să devină climatic neutră până în 2050.


Aflați mai multe despre
progresele UE în îndeplinirea obiectivelor climatice.

Primii pași ai Pactului Verde

Finanțarea tranziției ecologice

În ianuarie, Comisia a prezentat Planul de investiții pentru o Europă durabilă, strategia de finanțare a Pactului Verde, care urmează să atragă investiții publice și private cu cel puțin o mie de miliarde de euro în următorul deceniu.

Mecanismul pentru o tranziție echitabilă, o componentă a acestui plan, va contribui la atenuarea impactului socioeconomic al tranziției asupra lucrătorilor și comunităților celor mai afectate de tranziție. În mai 2020, Comisia a propus un mecanism de împrumut pentru sectorul public, pentru a sprijini investițiile ecologice în regiunile dependente de combustibili fosili. Acesta trebuie aprobat de PE.

Parlamentul și Consiliul au convenit că vor fi introduse noi surse de venit pentru finanțarea bugetului și a planului de redresare. Acestea vor include încasări din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii și un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, care va impune o taxă asupra importurilor de anumite bunuri.

Pentru a încuraja investițiile în activități sustenabile pentru mediu și a combate dezinformarea în domeniul ecologiei, Parlamentul a adoptat, la 18 iunie, un nou act legislativ privind investițiile sustenabile. În noiembrie, deputații în PE au cerut și trecerea de la un sistem economic nesustenabil la unul sustenabil, aceasta fiind esențială pentru dezvoltarea autonomiei strategice pe termen lung a UE și pentru creșterea rezilienței UE.


Aflați
cum va ajuta Fondul pentru o tranziție justă regiunile din UE să treacă la o economie mai ecologică.

Introducerea neutralității climatice în legislație

În martie 2020, Comisia a propus Legea europeană a climei, un cadru juridic pentru atingerea obiectivului de neutralitate climatică pentru 2050. În ianuarie, Parlamentul a solicitat obiective mai ambițioase de reducere a emisiilor decât cele propuse inițial de Comisie.


Parlamentul și-a adoptat mandatul de negociere a legislației UE în domeniul climei în octombrie 2020, aprobând obiectivul neutralității climatice în 2050 și o reducere cu 60 % a emisiilor până în 2030 față de nivelurile din 1990, ceea ce depășește propunerea inițială a Comisiei, de 55 %, precum și actualul obiectiv intermediar de 40 %.


Dup ce, în cadrul Consiliului, statele membre își vor stabili poziția cu privire la legislația privind clima, Parlamentul și Consiliul vor începe negocierea textului final, care trebuie aprobat de ambele instituții.Aflați mai multe despre
contribuția UE la acțiunile climatice globale în această cronologie.

Consolidarea industriei europene și a IMM-urilor

În martie 2020, Comisia a prezentat o nouă strategie industrială pentru Europa, pentru ca întreprinderile europene să poată trece la neutralitatea climatică și la un viitor digital. În noiembrie, Parlamentul a solicitat o revizuire a propunerii, pentru a reflecta impactul pandemiei în sectorul industrial. Eurodeputații vor ca UE să sprijine industria în faza inițială de redresare și apoi, într-o a doua etapă, să se concentreze asupra transformării și a creșterii autonomiei.

Întrucât 99 % dintre întreprinderile europene sunt mici sau mijlocii (IMM-uri), reprezentând 50 % din PIB-ul UE și două treimi din locurile de muncă, Comisia a propus în paralel o nouă strategie pentru IMM-uri, care încurajează inovarea, reduce birocrația și facilitează accesul la finanțare. Se preconizează că deputații în PE vor vota la sesiunea plenară din decembrie o poziție referitoare la strategia inițială privind IMM-urile, solicitând Comisiei să o actualizeze în contextul crizei provocate de coronavirus, evidențiind problemele de lichidități și aspectele digitale și susținând trecerea la o economie mai ecologică.

Aflați mai multe despre provocările abordate de Strategia industrială.


Stimularea economiei circulare

Comisia a prezentat, de asemenea, în martie, Planul de acțiune al UE pentru economia circulară. Acesta include măsuri care promovează procesele economiei circulare de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor, favorizând consumul sustenabil și reducerea cantității de deșeuri. Planul se va axa pe:

 

Aflați mai multe despre beneficiile economiei circulare și despre cum combate PE poluarea cu materiale plastice.

Crearea unui sistem alimentar sustenabil

Sectorul alimentar este unul dintre principalii factori ai schimbărilor climatice. Deși agricultura UE este singurul sector agricol major din lume care și-a redus emisiile de gaze cu efect de seră (cu 20 % față de 1990), aceasta produce încă aproximativ 10 % din emisii (din care 70 % sunt cauzate de animale).


Strategia de la fermă la consumator prezentată de Comisie în mai 2020 ar trebui să garanteze un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic, asigurând, în același timp, mijloacele de subzistență ale fermierilor. Acesta acoperă întregul lanț de aprovizionare cu alimente, de la reducerea utilizării pesticidelor și a vânzărilor de antimicrobiene la jumătate și diminuarea utilizării îngrășămintelor, la extinderea agriculturii ecologice.


Aflați cum acționează Parlamentul pentru a combate pesticidele din alimente.


Conservarea biodiversității

UE urmărește să combată și pierderea biodiversității, inclusiv pericolul extincției a 1 milion de specii. Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030, prezentată în mai, are scopul de a proteja natura, de a inversa degradarea ecosistemelor și de a opri pierderea biodiversității. Printre principalele sale obiective se numără:

  • extinderea zonelor protejate
  • oprirea și inversarea declinului polenizatorilor
  • plantarea a 3 miliarde de copaci până în 2030
  • deblocarea a 20 de miliarde EUR pe an pentru biodiversitate

Parlamentul a pledat pentru o silvicultură durabilă, întrucât pădurile joacă un rol esențial în absorbția și compensarea emisiilor de carbon. Deputații recunosc, de asemenea, contribuția silviculturii la crearea de locuri de muncă în comunitățile rurale și rolul pe care UE l-ar putea avea în protecția și refacerea pădurilor la nivel mondial.

Aflați mai multe despre acțiunile climatice ale UE: