Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii și reforma acesteia 

 
 

Distribuiți această pagină: 

Sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii (ETS) are ca scop reducerea emisiilor de CO2 din industrie. Descoperiți cum funcționează și de ce este necesară o reformă.

Ce este sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii?

 

UE este cel de-al treilea emițător de emisii de CO2 din lume, dar urmărește și cel mai ambițios obiectiv climatic: reducerea emisiilor cu cel puțin 40% până în 2030 în comparație cu nivelurile din 1990.

 

Lansat în 2005, sistemul de comercializare a cotelor de emisii (ETS) este unul dintre instrumentele stabilite de Uniunea Europeană pentru atingerea acestui obiectiv. Acesta vizează în mod specific industria.


Consultați infograficul nostru despre progresele înregistrate de UE în vederea atingerii obiectivelor privind schimbările climatice pentru 2020.

 

Cum funcționează?

 

Schema de comercializare a emisiilor obligă peste 11.000 de centrale energetice și fabrici să dețină un permis pentru fiecare tonă de CO2 pe care o emit. Acest lucru ar trebui să ofere un stimulent financiar pentru a polua mai puțin: cu cât poluezi mai puțin, cu atât plătești mai puțin. Companiile trebuie să cumpere permisele prin licitații, iar prețul este influențat de cerere și ofertă.

 

Cu toate acestea, unele permise sunt alocate gratuit, în special în sectoarele în care există riscul ca întreprinderile să transfere producția în alte părți ale lumii cu constrângeri mai reduse legate de emisii.

 

De ce este necesară o reformă?

 

În prezent, aceste permise sunt foarte ieftine, deoarece cererea a scăzut din cauza crizei economice, în timp ce oferta a rămas constantă.

 

Sistemul de comercializare a emisiilor a fost caracterizat de un mare dezechilibru între oferta și cererea de cote, rezultând un excedent de aproximativ 2,1 miliarde în 2013. Excedentul a fost redus ușor în 2014, apoi a scăzut semnificativ la 1,78 miliarde de permise în 2015 și la 1,69 miliarde în 2016.

 

Excedentul mare și prețurile scăzute descurajează companiile să investească în tehnologii ecologice, reducând astfel eficiența schemei în combaterea schimbărilor climatice.

 

Textul a fost aprobat în plen cu 535 de voturi la 104 și 39 de abțineri. Consiliul trebuie să îl adopte formal înainte de publicarea în Jurnalul Oficial.

Ce este reforma ETS?

 

Actuala directivă privind sistemul ETS este valabilă până în 2020. Reforma abordează viitorul pieței de carbon a UE pentru perioada post-2020, cu planuri de stimulare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzută în cadrul Acordului de la Paris. Pentru a crește prețurile, propunerea include reducerea cotelor de emisii care urmează să fie scoase la licitație.

 

Propunerea introduce și două noi fonduri pentru stimularea inovării și abordarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon:

 

- Fondul pentru Inovare va oferi sprijin financiar pentru energiile regenerabile, captarea și stocarea carbonului și proiectele de inovare cu emisii scăzute de dioxid de carbon

- Fondul pentru Modernizare va contribui la îmbunătățirea sistemelor energetice din țările cu venituri mici din UE.

 

Eforturile UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

 

Mai există și alte măsuri care vor ajuta UE să implementeze angajamentele pe care și le-a luat în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice: reducerea emisiilor în UE cu cel puțin 40% până în 2030 față de nivelurile din 1990 în toate sectoarele economice:

 

- regulamentul privind partajarea eforturilor privind obiectivele naționale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi, clădiri, deșeuri, agricultură

- regulamentul privind activitățile legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF)

- standarde mai stricte privind emisiile de CO2 de la autovehicule.


Articolul a fost publicat original pe 13 februarie 2017.