Pentru un sistem european de azil mai bun 

 
 

Distribuiți această pagină: 

Fluxurile migratorii în creștere și dispariția a mii de copii refugiați în Europa arată limitele actualului sistem de azil UE.

Raportoarea Cecilia Wikström pentru reforma regulamentului de la Dublin își prezintă raportul în comisia pentru libertăți civile.

Comisia Europeană a propus în aprilie 2016 reforma sistemului european comun de azil (CEAS) pentru crearea unui sistem mai corect și mai durabil pentru alocarea solicitanților de azil între statele membre UE. Propunerea a identificat cinci domenii, unul dintre acestea fiind sistemul de la Dublin, care s-a dovedit neadecvat sub presiunea enormă a numărului de imigranți și refugiați.

Sistemul de la Dublin

Regulamentul de la Dublin stabilește ce stat este responsabil pentru examinarea cererii de azil. Regulile doresc să asigure acces rapid la procedurile de azil și examinarea ulei solicitări într-un singur stat. Însă sistemul nu a fost creat pentru împărțirea durabilă a responsabilităților în UE. Principiul regulamentului este că responsabilitatea examinării cererii de azil este a țării în care a intrat prima dată solicitantul.

Reunirea familiei și protecția minorilor neînsoțiți sunt principalele motive pentru derogările de la aceste reguli. Conform Europol, aproximativ 10.000 de copii refugiați neînsoțiți au dispărut după ce au sosit în Europa în 2016.

Cecilia Wikström, raportoare pentru reforma regulamentului de la Dublin, prezintă joi în comisia pentru libertăți civile propunerea sa de raport. Dezbaterea va include posibilele schimbări pentru asigurarea unei mai mari solidarități în împărțirea responsabilității între statele UE și în abordarea crizei migrației și azilului.