Schimbările climatice: utilizarea pădurilor din UE pentru a echilibra emisiile de CO2 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Pădurile absorb CO2. Aflați cu infograficul nostru cum dorește UE să le folosească pentru a combate schimbările climatice și a compensa emisiile de carbon din utilizarea terenurilor.

Pădurile din UE  

Pădurile joacă un rol esențial în menținerea ecosistemului nostru, de exemplu prin captarea dioxidului de carbon din atmosferă, care altfel ar contribui la încălzirea globală. În prezent, Parlamentul examinează planurile de compensare a emisiilor cauzate de despăduriri în fiecare țară UE.

 

Pădurile din UE

 

UE se mândrește cu 182 de milioane de hectare de pădure, ce acoperă 43% din suprafața sa. Ponderea pădurilor poate varia considerabil de la un stat membru la altul. De fapt, șapte țări au mai mult de 70% din zonele împădurite ale UE: Finlanda, Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania și Suedia.

 

De ce sunt importante pădurile

 

Pădurile oferă numeroase servicii ecosistemelor: ele ajută la protejarea solului împotriva eroziunii, fac parte din ciclul apei, protejează biodiversitatea oferind un habitat pentru numeroase specii și reglează climatul local. Pădurile sănătoase sunt, de asemenea, cruciale pentru combaterea schimbărilor climatice globale, deoarece captează dioxidul de carbon din atmosferă.

Pădurile joacă un rol important în reducerea gazelor cu efect de seră  

Impactul despăduririi

 

Uneori terenurile forestiere sunt transformate în teren agricol, ceea ce duce la emiterea mai multor gaze cu efect de seră și la reducerea eliminării de CO2 din atmosferă. În prezent, pădurile din UE absorb în fiecare an echivalentul a 10,9% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră.

Ce este propunerea LULUCF?

Deputații europeni vor să prevină emisiile produse ca urmare a defrișărilor. De aceea, ei doresc să oblige fiecare țară din UE să compenseze schimbările în utilizarea terenurilor prin gestionarea mai bună a pădurilor. Regulamentul propus stabilește un cadru juridic începând cu anul 2021 și este conform cu Acordul de la Paris


Raportor este deputatul Norbert Lins (PPE, Germania).

Propunerea LULUCF va fi dezbătută luni, 16 aprilie, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Votul va avea loc marți.

Urmăriți sedința plenară în direct!

Eurodeputații abordează efectele negative ale defișărilor.  

Eforturile UE de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră

 

Propunerea de a face față efectelor pe care schimbarea folosirii terenurilor le are asupra pădurilor este una dintre cele trei propuneri care ajută la respectarea angajamentelor asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Scopul este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în UE cu cel puțin 40% în toate sectoarele economice până în 2030 prin comparație cu nivelurile din 1990.

 

Celelalte două propuneri sunt:UE mai lucrează la o propunere de reducere a emisiilor de CO2 provenite de la autovehicule.

Articolul a fost publicat inițial la 13 septembrie 2017.