Încadrarea în muncă a tinerilor: măsurile UE  

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Încadrarea în muncă a tinerilor  

Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor reprezintă una dintre principalele preocupări ale UE. Aflați ce măsuri a luat Uniunea pentru a combate această problemă.

Politicile de ocupare a forței de muncă și de tineret sunt competențele statelor membre. Cu toate acestea, UE a lansat o serie de inițiative care completează politicile naționale ca parte a acțiunilor sale pentru o Europă mai socială.

Acest sprijin se concentrează pe finanțarea programelor de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, pe îmbunătățirea calității uceniciei și stagiilor, pe oferirea de oportunități de educație și locuri de muncă la nivel internațional și pe proiecte de voluntariat pentru tineri.

Șomajul în rândul tinerilor în Europa: cifre

Primul loc de muncă real permite tinerilor să devină cetățeni independenți și cu încredere de sine. Lipsa perspectivelor viitoare și șomajul îndelungat în rândul tinerilor sporesc probabilitatea ca aceștia să devină șomeri din nou în anii următori și să-și reducă perspectivele de carieră. Căutarea fără succes a oportunităților de muncă și de formare creează sentimente de izolare, dependență și inutilitate la tineri. În plus, există efecte negative asupra economiei și asupra societății, care este în curs de îmbătrânire.

Tinerii au fost printre cei mai afectați de criza financiară și economică din 2008. Rata șomajului în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani din UE a crescut de la 15 % în 2008 la 24 % la începutul lui 2013. Cele mai mari procente au fost înregistrate în Grecia (60 %), Spania (56,2 %), Croația (49,8 %), Italia (44,1 %) și Portugalia (40,7 %).

Rata șomajului în rândul tinerilor s-a îmbunătățit continuu în UE în anii care au urmat (ajungând la 14,1 % în decembrie 2019). Criza COVID-19 riscă să înrăutățească din nou situația, exacerbând ratele deja îngrijorătoare ale șomajului în rândul tinerilor din unele state membre. În august 2020, rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 17,6 % în UE-27.

Finanțarea programelor pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor, în 2013, statele membre ale UE și-au dat acordul pentru lansarea „Garanției pentru tineret”, o inițiativă europeană care are ca obiectiv ca toți tinerii cu vârsta sub 25 de ani să primească o ofertă de calitate pentru angajare, educație continuă, ucenicie, stagiu în termen de patru luni de la momentul în care au devenit șomeri sau au absolvit învățământul obligatoriu.

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor” este una dintre principalele resurse financiare ale UE menite să sprijine punerea în aplicare a programelor din cadrul „Garanției pentru tineret”, precum formarea și asistența acordată tinerilor pentru a-și găsi primul loc de muncă, cu stimulente pentru angajatori.

Inițiativa se adresează în special tinerilor care locuiesc în regiuni unde rata șomajului depășește 25 %.

Ca urmare a crizei provocate de COVID-19 și ca parte a unui pachet de sprijin pentru angajarea tinerilor mai extins, UE lucrează în prezent la o propunere de consolidare a Garanției pentru tineret, pentru a o face accesibilă mai multor cetățeni (vizând grupurile vulnerabile și schimbând limita de vârstă la 29) și alte aspecte în concordanță cu nevoile individuale și nevoile pieței.


Conform Comisiei Europene, începând cu 2014, peste 20 de milioane de tineri s-au înscris în programele din cadrul „Garanției pentru tineret”. În același timp, „Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor” a susținut peste 2,4 milioane de tineri până în prezent.

Ucenicii și stagii de calitate

Platforma „Alianța europeană pentru ucenicii” a fost lansată pentru a sprijini „Garanția pentru tineret” și pentru a îmbunătății calitatea uceniciilor în Europa.

În 2014, statele membre au convenit asupra unui cadru de calitate cu recomandări pentru stagii, pentru a le oferi tinerilor posibilitatea de a dobândi experiență de muncă de înaltă calitate în condiții echitabile și de siguranță, sporind în același timp șansele acestora de a se angaja.

Oportunități internaționale

În UE, statele membre sunt responsabile cu politicile din domeniul educației superioare și al sistemelor de formare. Rolul UE este acela de a coordona statele membre și de a sprijini eforturile acestora prin cooperarea pentru atingerea obiectivelor politicilor și instrumente de finanțare, precum programul Erasmus+ sau fondurile europene.

Inițiat în 1999, procesul interguvernamental de la Bologna a facilitat recunoașterea reciprocă a diplomelor în învățământul superior în 48 de țări. Astăzi, există un proces european de recunoaștere reciprocă fără caracter obligatoriu a diplomelor de licență, masterat și doctorat.

În 2018, pentru a promova în continuare procesul de recunoaștere, țările UE au adoptat o recomandare privind promovarea recunoașterii reciproce a diplomelor de învățământ superior și de învățământ secundar la nivel transfrontalier. Recomandarea invită statele membre să ia măsuri pentru introducerea recunoașterii automate a diplomelor până în 2025.

Diferite instrumente care pot contribui la susținerea recunoașterii calificărilor și facilitarea validării transfrontaliere a certificatelor de formare și de învățare pe tot parcursul vieții există deja în UE, de exemplu:

  • înființat în 2018, Cadrul european al calificărilor este un instrument ne-obligatoriu din punct de vedere juridic, care ajută la compararea sistemelor de calificări din Europa

  • Europass, un set de documente-cheie, inclusiv CV standardizat și pașaport lingvistic la nivel european, care face ca educația și experiența de lucru să fie transparente la nivel internațional

  • sistemul european de credite pentru educație și formare profesională, creat pentru a facilita validarea și recunoașterea competențelor și cunoștințelor legate de muncă dobândite în diferite sisteme și țări.UE își propune să construiască un spațiu european al educației care să permită tuturor tinerilor să beneficieze de educație și formare de calitate și să găsească locuri de muncă pe întreg continentul.

Programul UE în domeniul educației, formării, tineretului și sportului se numește Erasmus+ și se axează pe mobilitatea și cooperarea transnațională. A început ca program de schimb de studenți în 1987 și a devenit un program umbrelă care acoperă în prezent școala și învățământul superior (internațional), educația și formarea profesională, învățarea în rândul adulților, învățarea non-formală și informală a tinerilor și sportul.

Erasmus+ permite studenților să studieze în străinătate, oferă oportunități de predare și formare pentru personalul care lucrează în sectorul educațional, susține stagii și schimburi de tineri. Organizațiile (școli, universități, organizații de tineret etc.) pot primi fonduri pentru a construi parteneriate strategice și alianțe cu organizații din alte țări.

Noul program Erasmus+ 2021-2027 a fost adoptat de Parlament pe 18 mai 2021. Eurodeputații au atras un supliment de 1,7 miliarde de EUR pentru finanțarea programului, ceea ce duce la un total de peste 28 de miliarde de EUR din surse cumulate. Acest buget este aproape dublu față de finanțarea perioadei precedente, 2014-2020. Noul Erasmus+ se va axa pe incluziune socială, tranziția verde și digitală și va permite participarea persoanelor defavorizate. 

Inițiativa Primul tău loc de muncă EURES are ca scop promovarea mobilității forței de muncă prin informarea tinerilor cu privire la oportunitățile de angajare în alte țări din UE.

Această platformă adună CV-urile tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani din toate cele 28 de state membre ale UE și din Norvegia și Islanda, care își caută un loc de muncă. De asemenea, aceasta inițiativă se adresează și angajatorilor prin promovarea locurilor de muncă sau a stagiilor disponibile pentru tineri.


Abilitarea tinerilor

Lansat oficial la sfârșitul anului 2016, Corpul european de solidaritate finanțează activitățile de voluntariat, stagii și locuri de muncă pentru tineri în proiecte de solidaritate de care beneficiază comunitățile și oamenii din Europa până la sfârșitul anului 2020.

Până în septembrie 2019, peste 161.000 de tineri s-au înregistrat deja la program.

În 2019, deputații europeni au aprobat prioritățile pentru noul program pentru perioada 2021-2027, care ar include voluntariatul pentru ajutor umanitar în afara UE și ar oferi mai multe oportunități pentru tinerii cu mai puține șanse, precum persoanele din regiuni îndepărtate sau migranți.

Aflați mai multe despre politicile sociale UE:

  • Cum îmbunătățește UE drepturile lucrătorilor și condițiile de muncă
  • Reducerea șomajului: ce face UE
  • Îmbunătățirea sănătății publice: ce face UE
  • Parlamentul luptă pentru egalitatea de gen