Reducerea emisiilor de CO2: obiective și măsuri UE 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Citiți ce măsuri ia Uniunea Europeană pentru a îndeplini obiectivele de reducere a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul pachetului „Pregătiți pentru 55”

Sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii este prima piață de carbon din lume. ©AP Images/European Union-EP  

Obiectivele UE privind schimbările climatice


Pentru a combate schimbările climatice, Uniunea Europeană a adoptat Legea europeană a climei care ridică ținta UE de reducere a emisiilor până în 2030 la 55% de la 40% și face din atingerea neutralității climatice până în 2050 o obligație legală.

Legea privind clima face parte din Pactul verde european, foaia de parcurs a Uniunii Europene către neutralitatea climatică. Pentru a-și atinge obiectivul legat de climă, Uniunea Europeană a elaborat un pachet de măsuri ambițios cunoscut sub numele „Pregătiți pentru 55 în 2030”. Acesta cuprinde 13 legi revizuite interconectate și șase propuneri de legi privind clima și energia.


Consultați infograficul nostru despre „progresele UE în privința obiectivelor legate de schimbările climatice”.

O schemă de comercializare a certificatelor de emisii pentru industrie


Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) urmărește să reducă emisiile de dioxid de carbon generate de industrie și obligă companiile să dețină un permis pentru fiecare tonă de CO2 pe care o emit. Companiile trebuie să le achiziționeze prin licitație. Există o serie de stimulente pentru a da un impuls inovării în acest sector.

Schema de comercializare a certificatelor de emisii este prima piață mondială de dioxid de carbon la nivel mondial și rămâne cea mai mare astfel de piață. Ea reglementează aproximativ 40 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din Uniune și se aplică pentru aproximativ 10 000 de centrale electrice și fabrici producătoare din Uniune.

Pentru alinierea ETS cu obiectivele de reducere a emisiilor din Pactul Verde european, UE lucrează la o actualizare a acestei scheme. Parlamentul dorește ca emisiile din sectoarele acoperite de ETS să coboare până în 2030 la 63% față de nivelurile din 2005, comparativ cu propunerea Comisiei de 61%.


Cum funcționează
schema UE de comercializare a certificatelor de emisii și reforma sa în curs.

Reducerea emisiilor din transporturi


Emisiile de la avioane și vapoare


Aviația civilă produce 13,4% din emisiile totale de CO2 ale sectorului transporturilor din UE. Pe 8 iunie 2022, Parlamentul a votat în favoarea unei revizuiri a Sistemului de comercializare a certificatelor de emisii pentru aviație. Pentru a alinia reducerile emisiilor din sectorul aviației cu Acordul de la Paris, deputații solicită ca schema ETS să se aplice tuturor zborurilor care pleacă din Spațiul Economic European, inclusiv zborurilor care aterizează în afara acestei zone.

Eurodeputații vor ca uleiul de gătit uzat, combustibilul sintetic sau chiar hidrogenul să devină treptat norma pentru combustibilul din aviație. Ei doresc ca furnizorii să înceapă să livreze combustibil durabil din 2025, ajungând la 85% din totalul combustibilului de aviație din aeroporturile UE până în 2050.

Parlamentul dorește, de asemenea, să accelereze decarbonizarea industriei prin extinderea ETS la transportul maritim. Deputații doresc ca sectorul maritim să reducă emisiile de gaze cu efect de seră ale vapoarelor cu 2% începând cu 2025, cu 20% începând cu 2035 și cu 80% începând cu 2050, față de nivelurile din 2020. Reducerile trebuie să se aplice navelor cu un tonaj brut de 5 000, care produc 90% din emisiile de CO2.

Mai multe despre acțiunile UE de reducere a emisiilor de la avioane și vapoare..

Emisiile de la mașini


Mașinile și camionetele produc 15% din emisiile de CO2 ale UE. Parlamentul a susținut propunerea Comisiei pentru emisii zero de la mașini și camionete până în 2035. Obiectivele intermediare de reducere a emisiilor pentru 2030 vor fi stabilite la 55% pentru mașini și 50% pentru camionete.


Detalii despre noile obiective în materie de emisii de CO2 pentru mașini.

Pentru a atinge aceste obiective, din 2035 toate mașinile nou-venite pe piață vor trebui să aibă emisii zero și să nu emită CO2.Aceste reguli nu se aplică mașinilor existente.

Citiți mai mult despre interzicerea vânzării mașinilor noi diesel sau cu benzină în UE.

Trecerea la vehicule cu emisii zero trebuie să se desfășoare în paralel cu dezvoltarea unei infrastructuri cuprinzătoare de stații de reîncărcare și alimentare. Eurodeputații propun ca până în 2026 să existe zone de încărcare electrică pentru mașini cel puțin la fiecare 60 de kilometri de-a lungul principalelor artere UE și stații de alimentare cu hidrogen la fiecare 100 de kilometri până în 2028.

Citiți mai mult despre cum dorește UE să crească utilizarea combustibililor durabili.

Parlamentul a fost de acord cu introducerea unui preț al carbonului pentru transportul rutier și încălzire, denumit ETS II . Deputații europeni doresc ca întreprinderile să plătească un preț al carbonului pentru combustibili sau alte păcuri folosite la încălzit, în timp ce consumatorii obișnuiți ar fi scutiți până în 2029.

Taxarea carbonului la bunuri de import


Un mecanism de ajustare a emisiilor de carbon la frontieră ar stimula industriile UE și non-UE să-și reducă emisiile, prin aplicarea unei taxe la importul de bunuri dacă acestea provin din țări mai puțin ambițioase în politicile climatice. Se urmărește evitarea relocării emisiilor de carbon - mutarea producției în țări cu norme mai puțin stricte pentru emisii de gaze cu efect de seră.


Mai multe explicații privind prevenirea relocării emisiilor de carbon.

Soluții pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon din alte sectoare


Sectoarele care nu fac obiectul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii - precum transportul, agricultura, construcțiile și gestionarea deșeurilor - produc în continuare aproximativ 60% din totalul emisiilor din Uniune. Comisia a propus ca emisiile din aceste sectoare să fie reduse cu 40 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2005.

Reducerea va fi realizată prin intermediul unor obiective convenite la nivel național, care se calculează pe baza produsului intern brut pe cap de locuitor al fiecărei țări. Țările din Uniune cu venituri mai scăzute vor beneficia de sprijin.

Pachetul Pregătiți pentru 55 va include sectorul construcțiilor și al transportului rutier atât în norma privind distribuirea eforturilor cât și în noua schemă ETS.


Aflați care sunt
obiectivele privind reducerea emisiilor în fiecare stat membru.

Pregătirea pădurilor pentru schimbările climatice

 

Pădurile funcționează ca niște rezervoare de carbon naturale - ele captează mai mult carbon din atmosferă decât eliberează. Pădurile din Uniune absorb echivalentul a 7% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană în fiecare an. Uniunea dorește să se folosească de acest efect pentru a combate schimbările climatice.

În iunie 2022, Parlamentul European a susținut creșterea obiectivului de absorbție a carbonului în sectoarele legate de utilizarea solurilor, arborilor și plantelor. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, prin refacerea zonelor umede și mlaștinilor, plantarea de noi păduri și oprirea defrișărilor.

Consultați infograficul nostru pentru a afla cum echilibrează pădurile din UE emisiile de dioxid de carbon.

Defrișările sunt o problemă globală. De aceea UE lucrează la un regulament care va impune companiilor să verifice că produsele importate în UE nu provin din exploatarea unor terenuri defrișate sau degradate.


Citiți mai multe despre cauzele defrișării și cum le combate UE.


Informații suplimentare