Reducerea șomajului: ce face UE 

 
 

Distribuiți această pagină: 

75% dintre europenii cu vârste între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă până în 2020. Acesta este un obiectiv al Uniunii, care dorește să reducă șomajul și să combată sărăcia.

Criza economică și socială din 2008 a afectat economia globală, dar și ocuparea forței de muncă și politicile sociale. În consecință, rata șomajului a crescut în toate statele membre UE.


Deși condițiile de pe piața de muncă a UE și drepturile lucrătorilor s-au ameliorat semnificativ în ultimii ani, combaterea șomajului rămâne una dintre provocările cheie ale Uniunii Europene pe calea către locuri de muncă de calitate și incluziunea socială.


S-au depus eforturi în mai multe domenii, inclusiv pentru ajutarea tinerilor să intre pe piața muncii, combaterea șomajului pe termen lung, îmbunătățirea competențelor și facilitarea mobilității lucrătorilor în Uniunea Europeană.


Rata șomajului în UE


De la începutul anului 2013, rata șomajului în UE este în continuă scădere.


În aprilie 2019, aceasta a scăzut până la 6,4% (de la 7% în aprilie 2018), cel mai scăzut nivel de la publicarea pentru prima dată a statisticilor UE lunare privind șomajul, în ianuarie 2000. În zona euro, rata șomajului era de 7,6% în aprilie 2019, față de 8,4% în aprilie 2018.

Printre măsurile UE de combatere a șomajului în rândul tinerilor se numără Garanția pentru tineret © AP Images/European Union - EP  

Competențe UE, competențe naționale


Responsabilitatea pentru ocuparea forței de muncă și politicile sociale este în principal a statelor membre UE. Cu toate acestea, UE completează și coordonează acțiunile statelor membre și promovează schimbul de experiență.


Conform așa-numitei clauze sociale orizontale din articolul 9 din TFUE (Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), Uniunea ar trebui să ia în considerare, în definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor și activităților sale, obiectivul unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă.


Strategia privind ocuparea forței de muncă și obiectivele europene


Țările UE au stabilit obiective comune pentru politica de ocupare a forței de muncă, pentru a combate șomajul și a crea locuri de muncă mai multe și mai bune în UE, cunoscute și sub numele de Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă.


Lansată în 1997, Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă face parte acum din Strategia de creștere Europa 2020, care oferă o imagine despre unde ar trebui să se afle EU până în 2020 în diferite domenii (educație, cercetare și dezvoltare, schimbări climatice) și este folosită pentru activități la nivel UE, național și regional.


Obiectivele stabilite pentru 2020 sunt:


  • 75% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani să aibă un loc de muncă
  • numărul de 116,1 milioane de persoane (din UE27) aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială (în 2008) să fie redus la 96,2 milioane.

În 2017, 72,2% dintre europenii cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani au avut un loc de muncă, cu doar 2,8 puncte procentuale sub obiectivul pentru 2020.


În 2016, 118 milioane de persoane au fost expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale în UE28.


Comisia monitorizează și pune în aplicare strategia prin semestrul european, un ciclu anual de coordonare a politicilor economice și de ocupare a forței de muncă la nivel UE.


În contextul semestrului UE și pe baza orientărilor privind ocuparea forței de muncă - priorități și obiective comune pentru politicile naționale de ocupare a forței de muncă - se evaluează situația socială și a ocupării forței de muncă în Europa. Pentru a ajuta statele membre să avanseze, Comisia emite recomandări specifice fiecărei țări, pe baza progreselor înregistrate în atingerea fiecărui obiectiv.


Fondurile


Fondul Social European (FSE) este principalul instrument al UE pentru garantarea unor oportunități de muncă echitabile pentru toți cetățenii UE - lucrători, tineri și toate persoanele care caută un loc de muncă.


Parlamentul European propune majorarea finanțării în următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, cu accent pe educație, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială. Noul fond, cunoscut sub numele de Fondul Social European Plus (FSE +), ar spori calitatea muncii, ar facilita găsirea de locuri de muncă într-o altă parte a UE, ar îmbunătăți educația și ar promova incluziunea socială și sănătatea.


Programul european pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) urmărește modernizarea politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă, ameliorarea accesului la finanțare pentru întreprinderile sociale sau persoanele vulnerabile care doresc să înființeze o microîntreprindere și promovarea mobilității forței de muncă prin intermediul rețelei EURES. Rețeaua europeană a locurilor de muncă facilitează mobilitatea oferind informații angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și o bază de date cu locurile de muncă vacante și cererile din întreaga Europă.


Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) sprijină lucrătorii care își pierd locul de muncă din cauza globalizării (companiile se pot închide sau își pot muta producția în țări terțe) sau din cauza crizei economice și financiare, în găsirea de noi locuri de muncă sau înființarea de întreprinderi proprii.


Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD) susține inițiativele statelor membre de a oferi celor mai defavorizate persoane alimente, asistență materială de bază și activități de incluziune socială, pentru a le ajuta să iasă din sărăcie.


Versiunea actualizată a FSE, FSE+, ar reuni un număr de fonduri și programe existente, precum FSE, EaSI, FEAD, Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și programul UE în domeniul sănătății, punând în comun resursele acestora și acordând cetățenilor sprijin integrat și mai bine orientat.


Combaterea șomajului în rândul tinerilor


Printre măsurile UE de combatere a șomajului în rândul tinerilor se numără Garanția pentru tineret, un angajament al statelor membre de a garanta că toți tinerii cu vârste sub 25 de ani primesc în termen de patru luni de când au devenit șomeri sau au părăsit educația formală o ofertă de bună calitate de loc de muncă, învățământ continuu, ucenicie sau stagiu. Punerea în aplicare a Garanției pentru tineret este susținută cu investiții UE, prin inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.


Corpul european de solidaritate permite tinerilor să facă voluntariat și să lucreze în proiecte de solidaritate în Europa. Platforma Primul tău loc de muncă EURES ajută tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani și care sunt interesați să obțină experiență profesională în străinătate să găsească un loc de muncă, un stagiu sau o ucenicie.


Competențe bune, locuri de muncă bune


Promovând și îmbunătățind dobândirea de competențe, sporind comparabilitatea calificărilor și furnizând informații privind cererile de competențe și de locuri de muncă, UE susține cetățenii în găsirea locurilor de muncă de bună calitate și în realizarea unei alegeri mai bune în carieră.


Noua agendă pentru competențe în Europa, lansată în 2016, este alcătuită din 10 acțiuni-cheie care pun la dispoziția oamenilor instruirea și sprijinul adecvat. Aceasta revizuiește o serie de instrumente existente, precum Europass - CV-ul european.

Abordarea șomajului pe termen lung este o provocare


Șomajul de lungă durată (de peste 12 luni), una dintre cauzele persistenței sărăciei, rămâne în unele state membre foarte ridicat și reprezintă aproape 50% din totalul șomajului.


Pentru a integra mai bine șomerii pe termen lung pe piața muncii, statele membre au adoptat recomandări: încurajează înregistrarea șomerilor pe termen lung la un serviciu de ocupare a forței de muncă, o evaluare individuală în profunzime pentru a identifica nevoile acestora, precum și un plan personalizat pentru a îi readuce la muncă (un acord de integrare pe piața locurilor de muncă). Va fi disponibil pentru șomerii care nu au un loc de muncă de 18 luni.


Lipsa de la muncă pe termen lung conduce adesea la șomaj și la părăsirea permanentă a pieței forței de muncă. Pentru a reține și a reintegra la locul de muncă lucrătorii care suferă de leziuni sau de probleme cronice de sănătate, Parlamentul European a formulat în 2018 măsuri asupra cărora să lucreze statele membre, cum ar fi adaptarea locurilor de muncă prin programe de dezvoltare a competențelor, asigurarea unor condiții de muncă flexibile și acordarea de asistență lucrătorilor (inclusiv coaching, acces la un psiholog sau terapeut).

Promovarea mobilității lucrătorilor


Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere a lucrătorilor poate contribui la combaterea șomajului. UE dispune de norme comune care să protejeze drepturile sociale ale cetățenilor legate de șomaj, boală, maternitate / paternitate, prestații familiale etc. atunci când se deplasează în Europa. Normele privind detașarea lucrătorilor stabilesc principiul aceleiași remunerații pentru aceeași muncă în același loc de muncă.


Aflați mai mult despre politicile sociale ale UE:


Cum îmbunătățește UE drepturile lucrătorilor și condițiile de muncă
Îmbunătățirea sănătății publice: măsurile UE
Lupta Parlamentului pentru egalitatea de gen în UE
Măsuri UE privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor