Lupta Parlamentului pentru egalitatea de gen în UE 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Aflați ce fac UE și Parlamentul European pentru protecția drepturilor femeilor și pentru promovarea egalității la locul de muncă, în politică, dar și în alte domenii.

Foto: Brooke Cagle pe Unsplash  

Ce face UE pentru a combate inegalitățile de gen?

 
Încă de la începuturi, Uniunea Europeană a promovat egalitatea de gen și crearea unei Europe mai sociale.

UE a adoptat legi, a emis recomandări, a făcut schimburi de bune practici și oferă finanțări pentru sprijinirea acțiunilor statelor membre. Conceptele politicii UE privind egalitatea de gen au fost modelate de hotărârile Curții Europene de Justiție. Parlamentul European adoptă în mod regulat rapoarte din proprie inițiativă referitoare la problemele de gen, solicitând mai multe eforturi pentru îmbunătățirea egalității.

Parlamentul European a fost întotdeauna foarte activ în obținerea egalității între bărbați și femei și are o comisie permanentă dedicată drepturilor femeilor și egalității de gen. În fiecare an, Parlamentul marchează Ziua Internațională a Femeii la 8 martie și organizează evenimente pentru sensibilizarea opiniei publice.

În ianuarie 2022, eurodeputații au reiterat cererea de instituire a unui nou format în cadrul Consiliului în care să se întrunească miniștri și secretari de stat responsabili cu egalitatea de gen. Deputații speră că o astfel de nouă configurație a Consiliului va contribui la promovarea unor inițiative importante privind egalitatea de gen, precum ratificarea Convenției de la Istanbul pentru combaterea violenței împotriva femeilor.

În februarie 2021, Parlamentul a adoptat o rezoluție pentru evaluarea progreselor făcute în promovarea drepturilor femeilor în ultimii 25 de ani cât și a a numeroaselor provocări rămase de rezolvat. Eurodeputații au exprimat îngrijjorare în legătură cu rezistența întâmpinată în unele țări UE și cu riscul ca egalitatea de gen să fie împinsă și mai jos pe agenda statelor membre. Parlamentul a mai cerut Comisiei să se asigure că drepturile femeilor sunt luate în considerare în toate propunerile acesteia, să elaboreze planuri concrete pentru scăderea ratei sărăciei în rândul femeilor și să-și întărească eforturile pentru reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați.

Urmăriți cronologia momentelor cheie în lupta pentru drepturile femeilor în UE.


Săptămâna egalității de gen în Parlamentul European

 

Pentru a marca importanța acordată egalității de gen, Parlamentul European a lansat în 2020 Săptămâna europeană a egalității de gen. Acest interval oferă ocazia comisiilor Parlamentului să analizeze problemele pe care le tratează din perspectiva genului. Puteți vedea problemele aflate în discuție în octombrie 2022 pe Centrul Multimedia al PE.

Drepturile sexuale și reproductive ale femeilor


În iunie 2021 Parlamentul a adoptat un raport ce îndeamnă țările UE să protejeze sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor. Deputații europeni doresc acces universal și sigur la avorturi legale, măsuri contraceptive de calitate și educație sexuală în școlile primare și secundare. Totodată aceștia au cerut o scutire de TVA pentru produsele de igienă menstruală.


În martie 2022 Parlamentul a adoptat Planul de acțiune pentru egalitatea de gen III, având ca obiectiv promovarea drepturilor și sănătății sexuale și reproductive în afara UE și asigurarea accesului universal la acestea în țările UE.

Egalitatea de gen la locul de muncă

 

Concediul paternal, de maternitate și parental

 

În 2019, UE a aprobat noi reguli privind concediile legate de familie și îngrijire și condiții de muncă mai flexibile, pentru a stimula tații să-și ia concedii de familie și a crește astfel rata de ocupare a femeilor.

Legislația UE privind egalitatea de gen la locul de muncă: 
  • reguli priving ocuparea forței de muncă (salarii egale, securitate socială, condiții de lucru și hărțuire) 
  • reguli privind munca independentă 
  • reguli privind concediile de maternitate, paternitate și parental 

Diferența de remunerare între femei și bărbați


Parlamentul solicită, de asemenea, măsuri concrete de reducere a diferenței de remunerare între femei și bărbați (în UE, aceasta a fost în medie de 13% în 2020) și a diferenței între pensii (diferența dintre veniturile din pensii pe care le obțin bărbații și femeile) - care era de 29% în 2019. Parlamentul a mai a solicitat măsuri de combatere a sărăciei femeilor, deoarece acestea riscă mai mult decât bărbații să trăiască în sărăcie.

În martie 2023, Parlamentul a adoptat noi măsuri obligatorii de transparentizare a salariilor, pentru a facilita compararea salariilor de către angajați și pentru a expune decalajele de remunerare existente între femei și bărbați. Dacă raportarea salariilor arată o diferență de remunerare de cel puțin 5%, angajatorii vor trebui să realizeze o evaluare a salariilor împreună cu reprezentanții lucrătorilor. Țările UE vor trebui să impună sancțiuni, cum ar fi amenzi, pentru angajatorii care încalcă regulile. Anunțurile de posturi vacante și denumirile acestora vor trebui să fie neutre în funcție de gen.

Consiliul trebuie să aprobe oficial acordul pentru ca regulile să intre în vigoare.


Citiți mai multe despre acțiunile UE pentru a reduce diferența de remunerare între femei și bărbați.

Femeile în domeniul IT și științific


Femeile sunt subreprezentate în sectorul digital din Europa, deoarece au mai puține șanse să facă studii sau să solicite un loc de muncă în acest domeniu. În cadrul unei rezoluții adoptate în 2018, eurodeputații au cerut țărilor UE să pună în aplicare măsuri pentru a asigura integrarea deplină a femeilor în sectoarele TIC și să încurajeze educația și formarea femeilor în domeniile TIC, știință, tehnologie, inginerie și matematică.

Femeile în funcții de management


În noiembrie 2022 Parlamentul a aprobat noi reguli care să crească echilibrul de gen la conducerea companiilor. Directiva „Femei în consiliile de administrație” vizează introducerea unor proceduri de recrutare transparente în companii, astfel încât minim 40% din posturile de administratori neexecutivi sau 33% din toate posturile de conducere să fie ocupate de către sexul subreprezentat până la finalul lui iunie 2026.

Negociatorii PE și ai țărilor UE au ajuns la un acord provizoriu privind paritatea de gen în consiliile de administrație ale companiilor cotate la bursă din UE în prima jumătate a lui 2022.

Statele UE trebuie să pună în aplicare noile reguli în termen de doi ani. Companiile mici și mijlocii cu mai puțin de 250 de angajați sunt exceptate de la aceste reguli.

Stoparea violenței împotriva femeilor


UE abordează violența împotriva femeilor în mai multe feluri.

Parlamentul a atras atenția asupra necesității de a combate forme specifice de violență, inclusiv hărțuirea sexuală, prostituția forțată, mutilarea genitală a femeilor, urmărirea obsesivă prin intermediul noilor tehnologii și violența online.

În februarie 2021, deputații au cerut Comisiei să redacteze o propunere de Directivă UE care să prevină și să combată toate formele de violență de gen. Comisia va prezenta o propunere în acest sens în Parlament în martie 2022.

33% dintre femeile din UE au fost victime ale violenței fizice și/sau sexuale, iar 55% dintre femei au fost hărțuite sexual.

Citiți mai multe despre cum combate UE violența bazată pe gen.


De la politica în domeniul migrației la comerțul UE


Parlamentul a invitat în mod repetat Comisia Europeană să sporească coerența dintre politicile privind egalitatea de gen și alte politici, precum cele privind comerțul, dezvoltarea, agricultura, ocuparea forței de muncă și migrația.

Într-o rezoluție adoptată în 2016, deputații europeni au solicitat linii directoare în domeniul diferenței de gen la nivel UE, ca parte a reformelor mai largi privind migrația și politica de azil.

Într-un raport adoptat în 2018, eurodeputații au solicitat ca măsurile privind schimbările climatice să țină seama de rolul femeilor și au cerut acțiuni pentru a abilita și proteja cele mai vulnerabile femei.

Toate acordurile comerciale ale UE trebuie să includă dispoziții obligatorii și executorii pentru a asigura respectarea drepturilor omului, inclusiv egalitatea de gen, conform unei rezoluții adoptate în 2018.

Femeile în politică


Parlamentul a subliniat în mod repetat importanța egalității de gen în politică, promovând participarea femeilor la procedurile de luare de decizii la toate nivelurile.

Într-un raport adoptat în ianuarie 2019, Parlamentul a solicitat partidelor politice europene să propună atât femei cât și bărbați pentru organele care guvernează Parlamentul European în a noua legislatură. În Parlamentul actual, al cărui mandat a început în iulie 2019, există mai multe femei ca oricând, acestea reprezentând 39,3% dintre eurodeputații, în creștere față de 36,5% la sfârșitul mandatului precedent.

Priviți infograficul nostru despre femeile din Parlamentul European.

Egalitatea de gen și pandemia de Covid-19


Parlamentul European este preocupat de faptul că actuala criză Covid-19 a accentuat inegalitățile de gen. Pandemia ar putea împinge încă 47 de milioane de femei și fete sub pragul sărăciei în toată lumea.

În plus, femeile sunt în prima linie a luptei cu Covid-19 - dintre cei 49 de milioane de lucrători în domeniul sanitar din UE, 76% sunt femei. Pandemia a afectat acele sectoare din economie în care sunt angajate mai multe femei, cum ar fi industria ospitalității, servicii de îngrijire și activități menajere.

Citiți date concrete despre impactul Covid-19 asupra femeilor.

 

Creșterea muncii neremunerate de îngrijire și a lucrului la distanță în timpul pandemiei a afectat echilibrul muncă-viață de familie și sănătatea mentală a femeilor. Cifrele arată că femeile au fost mai atinse de acest fenomen decât bărbații.


Aflați mai multe din infograficele noastre cu privire la lucrul la distanță, munca de îngrijire neremunerată și sănătatea mentală în timpul Covid-19.

Ce face UE în domeniul politicilor sociale: