UE și acordul de la Paris: către neutralitatea climatică 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Înaintea Conferinței ONU COP 26, obiectivele climatice UE pe termen lung, inclusiv neutralitatea climatică până în 2050, au devenit obligatorii din punct de vedere juridic.

©123RF/European Union–EP  

Pe 28 noiembrie 2019, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care se solicită ca UE să ajungă la neutralitatea climatică până în 2050 ca obiectiv al UE pe termen lung în temeiul acordului de la Paris și care fixează obiectivul reducerii emisiilor la 55% până în 2030. Într-o rezoluție separată, Parlamentul European a declarat situația de urgență privind clima. În decembrie 2019 Comisia Europeană a prezentat foaia de parcurs pentru o Europă neutră din punct de vedere climatic: Pactul Verde.

Acordul de la Paris are ca scop limitarea încălzirii globale la mult sub 2°C și continuarea eforturilor de limitare a acesteia la 1,5°C pentru a evita consecințele catastrofale ale schimbărilor climatice. A fost semnat de 194 de țări și Uniunea Europeană. Toate țările UE sunt semnatare pe cont propriu, dar își coordonează pozițiile și stabilesc obiective comune de reducere a emisiilor la nivelul UE.


Obiective naționale de reducere a emisiilor


Pentru a atinge obiectivul Acordului de la Paris, țările trebuie să își stabilească obiectivele pentru eforturile lor climatice la fiecare cinci ani, crescând nivelul acțiunilor lor în timp. Aceste obiective sunt cunoscute sub numele de contribuții determinate la nivel național (CDN).

Obiectivele climatice ale UE


UE a fost prima economie importantă care și-a prezentat obiectivul de reducere a emisiilor în baza acordului de la Paris, promițând să reducă emisiile de CO2 cu 40% până în 2030, comparativ cu nivelul din 1990.

În iunie 2021 Parlamentul a adoptat legea climei europene, făcând din angajamentul politic pentru neutralitate climatică până în 2050 o obligație legală în cadrul Pactului Verde. UE va promova această lege a climei ca pe o realizare ambițioasă cu ocazia Conferinței ONU asupra climei COP26.

De ce este importantă COP26?


Prima actualizare a obiectivelor naționale (CDN) va avea loc la COP26, în Glasgow, Regatul Unit, în noiembrie 2021. Această reuniune internațională a fost amânată cu un an din cauza pandemiei Covid-19. Totuși, unele țări nu și-au actualizat obiectivele naționale, iar analiza contribuțiilor deja transmise arată că acțiunile pentru atingerea obiectivelor agreate rămân insuficiente.

Conform unui raport al IPCC asupra încălzirii globale din august 2021, fără reduceri imediate și la scară largă a emisiilor de gaze cu efect de seră, limitarea încălzirii la doar 1,5°C sau chiar 2°C va fi imposibil de atins.

Într-o rezoluție aprobată pe 21 octombrie, Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea legată de faptul că obiectivele anunțate în 2015 la Paris vor rezulta într-o încălzire cu mult peste 3°C până în 2100, comparativ cu nivelul din epoca pre-industrială. Deputații au cerut tuturor statelor din grupul G20 să dea un exemplu la nivel global angajându-se să atingă neutralitatea climatică cel târziu până în 2050.


Termeni cheie 
  • UNFCCC: Convenția cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice - a intrat în vigoare în 1994: în cadrul acesteia au fost aprobate Acordul de la Paris și Protocolul de la Kyoto 
  • COP: Conferința părților la UNFCCC - se reunește în fiecare an pentru a dezbate despre cum pot fi realizate obiectivele Convenției 
  • NDC: contribuții determinate la nivel național - obiective pe care trebuie să le fixeze la fiecare cinci ani țările semnatare ale Acordului de la Paris.