UE și acordul de la Paris: către neutralitatea climatică 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Înaintea Conferinței ONU COP 26, obiectivele climatice UE pe termen lung, inclusiv neutralitatea climatică până în 2050, au devenit obligatorii din punct de vedere juridic.

©123RF/European Union–EP  

Pe 28 noiembrie 2019, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care se solicită ca UE să ajungă la neutralitatea climatică până în 2050 ca obiectiv al UE pe termen lung în temeiul acordului de la Paris și care fixează obiectivul reducerii emisiilor la 55% până în 2030. Votul vine înaintea Conferinței ONU pentru schimbările climatice COP25 de la Madrid din decembrie.

Într-o rezoluție separată, Parlamentul European a declarat situația de urgență privind clima. În decembrie 2019 Comisia Europeană a prezentat foaia de parcurs pentru o Europă neutră din punct de vedere climatic: Pactul Verde.

Acordul de la Paris are ca scop limitarea încălzirii globale la mult sub 2°C și continuarea eforturilor de limitare a acesteia la 1,5°C pentru a evita consecințele catastrofale ale schimbărilor climatice. A fost semnat de 194 de țări și Uniunea Europeană. Toate țările UE sunt semnatare pe cont propriu, dar își coordonează pozițiile și stabilesc obiective comune de reducere a emisiilor la nivelul UE.


Obiective naționale de reducere a emisiilor


Pentru a atinge obiectivul Acordului de la Paris, țările trebuie să își stabilească obiectivele pentru eforturile lor climatice la fiecare cinci ani, crescând nivelul acțiunilor lor în timp. Aceste obiective sunt cunoscute sub numele de contribuții determinate la nivel național.

Obiectivele climatice ale UE

UE a fost prima economie importantă care și-a prezentat obiectivul de reducere a emisiilor în baza acordului de la Paris, promițând să reducă emisiile de CO2 cu 40% până în 2030, comparativ cu nivelul din 1990. Cu toate acestea, există o presiune crescândă pentru o țintă și mai ambițioasă.

În iunie 2021 Parlamentul a adoptat legea climei europene, făcând din angajamentul politic pentru neutralitate climatică până în 2050 o obligație legală în cadrul Pactului Verde. Totodată, consacrarea prin lege a acestui angajament oferă cetățenilor și afacerilor europene certitudinea legală și predictibilitatea de care au nevoie pentru a planifica această tranziție.

Potrivit unui raport din 2018 al Grupului interguvernamental de experți în evoluția climei (IPCC) privind încălzirea globală, emisiile globale ar trebui să ajungă la zero net până în 2050, pentru atingerea obiectivului de 1,5°C. Protestele tinerilor la nivel mondial și grevele școlare pentru climă, demarate de activista suedeză Greta Thunberg, dar și un sondaj special Eurobarometru din 2019 arată că europenii sunt dispuși să consolideze obiectivele climatice.
 
Într-un sondaj Eurobarometru din primăvara 2021, 34% dintre cetățeni au indicat că acțiunea împotriva schimbărilor climatice este a treia prioritate a Parlamentului European. Se preconizează că UE își va promova legea climei ca pe o realizare ambițioasă cu ocazia Conferinței ONU asupra climei COP26, ce va avea loc în noiembrie 2021 la Glasgow.


Termeni cheie 
  • UNFCCC: Convenția cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice - a intrat în vigoare în 1994: în cadrul acesteia au fost aprobate Acordul de la Paris și Protocolul de la Kyoto 
  • COP: Conferința părților la UNFCCC - se reunește în fiecare an pentru a dezbate despre cum pot fi realizate obiectivele Convenției 
  • NDC: contribuții determinate la nivel național - obiective pe care trebuie să le fixele la fiecare cinci ani țările semnatare ale Acordului de la Paris.