Ce trebuie să știți despre Carta drepturilor fundamentale a UE 

 
 

Distribuiți această pagină: 

1 decembrie 2019 marchează a zecea aniversare a Cartei drepturilor fundamentale a UE. Pentru a marca ziua, iată cinci lucruri pe care ar trebui să le știți.

Carta drepturilor fundamentale a UE cuprinde valorile universale ale demnității, libertății, egalității și solidarității.  

Ce este Carta drepturilor fundamentale a UE?

Carta drepturilor fundamentale a UE cuprinde idealurile care stau la baza UE: valori universale precum demnitatea umană, libertatea, egalitatea și solidaritatea, care au creat un spațiu de libertate, securitate și justiție pentru cetățeni, bazat pe principiile democrației și ale statului de drept.De ce au nevoie de Cartă cetățenii UE?

Drepturile cetățenilor UE au fost stabilite în momente diferite, în moduri diferite și în forme diferite în diferite țări. Pentru a face față schimbărilor din societate, precum și evoluțiilor sociale, științifice și tehnologice, UE a decis să reunească toate drepturile personale, civice, politice, economice și sociale ale cetățenilor săi într-un singur document: Carta drepturilor fundamentale.


Ce drepturi garantează Carta UE?

Drepturile din Carta UE: 54 de articole, 6 rubrici 
  • demnitate 
  • libertăți 
  • egalitate 
  • solidaritate 
  • drepturile cetățenilor 
  • justiție. 

Pe lângă drepturile tradiționale, care acoperă justiția, libertatea și drepturile cetățenilor, Carta include drepturile fundamentale ale „celei de-a treia generații”, drepturi care depășesc domeniile civil și social:


  • protecția datelor
  • garanții privind bioetica
  • administrarea transparentă.


Cum abordează Carta noile provocări?

În fiecare an, Comisia Europeană publică un raport privind modul în care instituțiile UE și statele membre au aplicat Carta drepturilor fundamentale a UE. Parlamentul European își adoptă poziția cu privire la drepturile fundamentale din UE ca reacție la raportul Comisiei. Printre normele adoptate de UE pentru protejarea drepturilor fundamentale se numără Regulamentul general privind protecția datelor.


Câteva dintre noile inițiative menționate în raportul din 2018 sunt:
Când a fost stabilită Carta?

Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale a fost adoptată în 1950, dar extinderea competențelor UE la politicile cu impact direct asupra drepturilor fundamentale a arătat necesitatea definirii clare a valorilor UE. Carta drepturilor fundamentale a UE a intrat în vigoare prin Tratatul de la Lisabona la 1 decembrie 2009. Este obligatorie din punct de vedere juridic în toate statele membre UE.


Tratatul de la Lisabona a extins puterea Parlamentului de a colegifera cu statele membre la o serie de noi domenii, inclusiv agricultura și securitatea, și a oferit Parlamentului puterea de a alege președintele Comisiei. Tratatul a introdus inițiativa cetățenilor și a stabilit numărul maxim de deputați la 751.