Condiții mai bune de muncă pentru șoferii de camion din întreaga UE 

 
 

Distribuiți această pagină: 

Noile norme UE pentru transportul rutier vor pune capăt denaturării concurenței, oferind totodată șoferilor condiții de muncă mai bune. Iată cum.

La 8 iulie, deputații din PE au aprobat în plen pachetul de mobilitate pentru transportul rutier, adoptat de Comisia pentru transporturi în iunie. Noile norme au fost convenite provizoriu cu miniștrii UE și au fost adoptate de Consiliu la 7 aprilie.

Pachetul cuprinde trei elemente esențiale: o mai bună asigurare a respectării normelor privind cabotajul, detașarea șoferilor și perioadele de repaus.

Deși există deja reglementări UE în toate aceste trei privințe, ele nu sunt suficiente, iar dificultățile de aplicare întâmpinate de statele membre le-au determinat să le implementeze diferit. Noile norme oferă un cadru comun clar pentru sectorul transportului rutier.

În continuare vă oferim o prezentare generală a fiecărui element al pachetului.

Ce face UE pentru drepturile lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Mai mult repaus și mai mult timp acasă

Conform noului regulament, șoferii ar trebui să beneficieze de condiții de odihnă mai bune și să aibă dreptul la mai mult timp de stat acasă. De exemplu, repausul săptămânal care depășește 45 de ore nu poate fi petrecut în camion, ci în condiții de cazare adecvate, cu dotări corespunzătoare, plătite de angajator. Munca trebuie organizată pentru ca șoferii să poată sta mai mult timp acasă.

Pentru detecta mai ușor încălcarea normelor, vor fi utilizate tahografe inteligente pentru a înregistra trecerile la frontieră și alte elemente.

Tahograful  
 • Un dispozitiv care înregistrează toți parametrii, cum ar fi distanța, viteza, timpul de conducere și perioadele de repaus ale șoferilor. 
 • Este deja obligatorie instalarea unui tahograf digital pe vehiculele de marfă noi de peste 3,5 tone. 

Reguli clare referitoare la detașarea șoferilor

Având în vedere natura transportului rutier, normelor sectoriale trebuie aplicate strict pentru a se ajunge la un echilibru între libertatea operatorilor de a furniza servicii transfrontaliere și oferirea unor condiții de muncă și a unei protecții sociale adecvate pentru șoferi.

În general șoferii nu sunt detașați prin contract în alt stat membru pentru perioade lungi, cum este cazul în alte sectoare, iar normele în vigoare se aplică de o manieră necoordonată între statele membre.

Pe scurt: „Lucrătorii detașați” 
 • Sunt trimiși de angajator să efectueze temporar un serviciu într-un alt stat membru pe baza unui contract de servicii, a unei detașări intra-grup sau a angajării printr-o agenție de muncă temporară. 
 • Sunt diferiți de lucrătorii mobili, care rămân temporar în statul membru gazdă, fără a fi integrați pe piața muncii. 
 • Sectorul transportului rutier se caracterizează printr-o mobilitate mare a forței de muncă. 

Noile reguli privind detașarea vor crea un cadru juridic clar, evitând divergențele naționale de abordare, și vor asigura remunerarea echitabilă a șoferilor.

Acestea se vor aplica în cazul cabotajului, al operațiunilor de transport internațional (cu excepția tranzitului) și al operațiunilor bilaterale (transport din statul membru în care se află șoferul în alt stat și invers).

Un sector al transportului rutier echitabil și competitiv

Normele actualizate privind cabotajul introduc verificări concertate, efectuate de două sau mai multe autorități naționale de aplicare a legii, și facilitează cooperarea și schimburile de informații între statele membre.

©AdobeStock_Dmitry Vereshchagin  
Cabotajul 
 • Cabotaj înseamnă că un camion străin face livrări pe teritoriul unei țări UE imediat după o livrare internațională din altă țară 
 • Se reduc astfel cursele fără încărcătură și se economisește combustibil. 
 • Cabotajul a fost introdus pentru prima dată în 1990, printr-un sistem de cote.  
 • Normele UE care permit trei operațiuni de cabotaj în termen de 7 zile de la livrarea internațională rămân neschimbate. 
 • Pentru a evita „cabotajul sistematic”, a fost introdusă o perioadă de întrerupere de 4 zile înainte de un cabotaj în aceeași țară cu același camion. 
 • În 2017, aproape jumătate din operațiunile de cabotaj desfășurate în UE au avut loc în Germania, iar aproape 40 % au fost efectuate de transportatori polonezi. 

Pentru a împiedica transportatorii să folosească societăți de tip „cutie poștală”, denaturând concurența, și pentru a îmbunătăți condițiile de angajare a conducătorilor auto, noile reguli impun societăților de transport rutier să aibă activități substanțiale în statul membru în care sunt înregistrate.

De asemenea, impun șoferilor obligația de a se întoarce la centrul operațional al companiei după maximum opt săptămâni.

Normele vor fi extinse la operatorii de transport care utilizează vehicule utilitare ușoare cu o capacitate de peste 2,5 tone, inclusiv pentru echiparea cu tahografe.

Ce sunt societățile de tip „cutie poștală”?  
 • Societăți care există doar ca adresă poștală într-o țară UE, dar își desfășoară activitatea într-o alta. 
 • Sunt înființate pentru a eluda obligațiile juridice și convenționale, de obicei în domenii precum impozitarea, securitatea socială, TVA-ul și salariile.  
 • Sunt ilegale, însă sunt adesea greu de detectat, deoarece majoritatea statelor membre nu au o definiție juridică sau funcțională a societăților de tip „cutie poștală”. 

Următoarele etape

Noile reguli vor intra în vigoare după publicarea lor în Jurnalul Oficial, în următoarele săptămâni. Normele privind timpul de odihnă se vor aplica la 20 de zile de la publicare, iar normele privind detașarea și accesul pe piață, după 18 luni de la publicare.