Covid-19: Cum combate UE șomajul tinerilor?  

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

©JackF/AdobeStock  

Șomajul în rândul tinerilor a devenit o problemă și mai îngrijorătoare din cauza crizei. UE a lansat o inițiativă pentru a-i ajuta pe tineri să-și găsească de lucru.

Pandemia riscă să conducă la apariția unei generații blocate, de tineri cu prea puține perspective de angajare. Conform Organizației Internaționale a Muncii (OIM) pandemia are efecte „devastatoare disproporționate” asupra oportunităților de muncă pentru tineri, iar cifrele cele mai recente arată că tinerii se confruntă cu obstacole majore, care-i împiedică să-și continue formarea și educația, să încerce mai multe joburi sau să intre pe piața muncii.


Mai multe despre acțiunile UE de combatere a șomajului în rândul tinerilor


Reducerea șomajului tinerilor în perioada pandemiei

Înainte de pandemie, rata șomajului în rândul tinerilor din UE (15-24) era de 14,9 %, în scădere față de nivelul maxim de 24,4 % înregistrat în 2013. În august 2020, aceasta era de 17,6 % și va continua probabil să crească. Previziunile economice ale Comisiei din vara anului 2020 estimează că economia UE va scădea cu 8,3 % în 2020, cea mai gravă recesiune din istoria Uniunii. Pentru a atenua impactul asupra tinerilor, în iulie 2020 Comisia Europeană a propus: „Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor: o punte către locuri de muncă pentru generația viitoare”.


Calendarul măsurilor UE pentru a lupta împotriva pandemiei

Pachetul de sprijin pentru angajarea tinerilor are patru componente: 
  • consolidarea Garanției pentru tineret 
  • educație și formare profesională orientată spre viitor 
  • încurajarea uceniciilor 
  • alte măsuri pentru susținerea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor 

Ce este Garanția pentru tineret?

Comisia propune consolidarea Garanției pentru tineret, lansată în perioada de vârf a crizei locurilor de muncă pentru tineri din 2013, care urmărește să le ofere tinerilor sub 25 de ani oportunități de a avea un job de bună calitate, de a-și continua educația, de a intra în ucenicie sau de a face un stagiu după patru luni de la intrarea în șomaj sau de la momentul în care nu mai urmează o formă de învățământ formal.Noua Garanție pentru tineret 
  • Se adresează tinerilor între 15 și 29 de ani (anterior limita superioară era de 25) 
  • Vizează și grupurile vulnerabile, cum ar fi minoritățile sau tinerii cu dizabilități  
  • Reflectă nevoile companiilor, oferind competențele cerute și cursuri de pregătire scurte 
  • Oferă consiliere, orientare și mentorat personalizat 

Într-o rezoluție adoptată de Parlament la 8 octombrie, eurodeputații au salutat propunerea Comisiei, dar au cerut mobilizarea mai multor fonduri pentru următoarea perioadă de programare (2021-2027) a Garanției pentru tineret, regretând reducerea bugetelor pentru susținerea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, care au fost decise la summitul UE din iulie.

În plus, Parlamentul s-a pronunțat în favoarea instituirii unui cadru juridic care să interzică stagiile și uceniciile neremunerate în UE. Deputații în PE au criticat, de asemenea, faptul că nu toate țările UE respectă recomandările opționale ale Garanției pentru tineret și au solicitat, prin urmare, ca acesta să devină un instrument cu forță juridică obligatorie.

Parlamentul pledează pentru mai multă ambiție

Într-o rezoluție referitoare la orientările UE privind ocuparea forței de muncă, adoptată la 10 iulie, deputații au cerut modificarea viitoarelor orientări pentru a ține seama de criză, subliniind că trebuie acordată prioritate combaterii șomajului tinerilor printr-o Garanție pentru tineret consolidată.

În iulie, Parlamentul a susținut creșterea bugetului pentru inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” (YEI) - principalul instrument bugetar pentru sistemele de garanție pentru tineret din țările UE - la 145 de milioane EUR pentru 2020.

Parlamentul a pledat pentru o creștere semnificativă a finanțării în cadrul următorului buget pe termen lung al UE, într-o rezoluție din 2018 privind concretizarea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Deputații au salutat faptul că, din 2013, a sprijinit peste 1,6 milioane de tineri, dar au solicitat îmbunătățiri, inclusiv creșterea limitei de vârstă și stabilirea unor criterii de calitate și a unor standarde de muncă clare.