Parlamentul dorește să elimine fenomenul lipsei de adăpost în UE 

 
 

Distribuiți această pagină: 

Parlamentul European dorește ca până în 2030 să elimine fenomenul lipsei de adăpost în UE. Iată ce măsuri solicită.

Într-o rezoluție adoptată la 24 noiembrie, europarlamentarii cer UE și statelor sale membre să pună capăt lipsei de adăpost până în 2030. Ei susțin adoptarea unui cadru UE pentru strategii naționale și invită statele membre să dezincrimineze lipsa de adăpost și să mobilizeze fonduri pentru a soluționa problema.


De ce lipsa de adăpost este o problemă importantă

Locuința este un drept fundamental al omului, observă Parlamentul, dar, în fiecare noapte, în Europa, peste 700 000 de persoane dorm pe stradă, ceea ce reprezintă o creștere de 70 % în ultimul deceniu.


În plus, criza cauzată de Covid-19 expune persoanele fără adăpost unui risc și mai mare, din cauza stării precare de sănătate și a lipsei de acces la igienă și asistență medicală cu care se confruntă disproporționat. Având în vedere recesiunea economică actuală și pierderea locurilor de muncă, numărul persoanelor fără adăpost ar putea crește.

Accesați pagina sursă

Lipsa de adăpost este una dintre cele mai grave forme de sărăcie și privațiune, care trebuie eliminată prin politici focalizate și integrate

Rezoluția Parlamentului European referitoare la combaterea numărului de persoane fără locuință în UE 
Partajați acest citat: 

Persoanele fără locuință sunt deseori ținta unor infracțiuni motivate de ură și a unor acte de violență, suferind inclusiv din cauza stigmatizării sociale. Profilul populației fără adăpost s-a modificat, tot mai mulți copii, imigranți, femei și familii ajung pe stradă.


Soluțiile Parlamentului la lipsa de adăpost

Parlamentul invită țările UE:

  • să asigure accesul egal la servicii publice, precum asistența medicală educația și serviciile sociale
  • să sprijine integrarea persoanelor fără adăpost pe piața forței de muncă prin programe de ocupare a forței de muncă, formare și programe adaptate
  • să asigure acces constant la adăposturile de urgență ca ultimă soluție (pe lângă măsurile de prevenire și de sprijin)
  • să lucreze la o definiție comună, la o mai bună colectare a datelor și la indicatori coerenți pentru a putea înțelege și evalua mai bine amploarea problemei

În plus, Parlamentul invită statele membre ale UE să adopte principiul „locuință înainte de toate”, care a fost deja introdus cu succes de mai multe țări. Spre deosebire de abordările mai „tradiționale”, modelul „locuință înainte de toate” urmărește mutarea persoanelor fără adăpost în locuințe permanente cât mai repede posibil, și apoi tratarea celorlalte aspecte.


Lipsa de locuințe la prețuri accesibile este o problemă din ce în ce mai mare

În ciuda diferențelor substanțiale dintre țările UE, lipsa locuințelor abordabile reprezintă o problemă din ce în ce mai mare, prețurile locuințelor crescând cu 5,2 % în UE-27 în al doilea trimestru al anului 2020, comparativ cu același trimestru al anului 2019.


Aceasta este o problemă pentru proprietarii sau chiriașii cu venituri mici: În 2018, aproape 38 % din gospodăriile expuse riscului de sărăcie au cheltuit peste 40 % din venitul lor disponibil pe locuință, comparativ cu 10,2 % din populația generală a UE.


Parlamentul lucrează și la propuneri referitoare la locuințe decente, accesibile ca preț și la piețe ale locuințelor favorabile incluziunii.