Un om din șase nu are acces la apă proaspătă 

 
 

Distribuiți această pagină: 

Poluarea este cauzată în primul rând de industrie, agricultură și sistemele de canalizare. ©GETTY  

Accesul la apa potabilă este un drept fundamental, care nu este, însă, garantat în multe părți ale lumii. La nivel global, 1,5 milioane de oameni mor anual din cauza apei contaminate, 2,5 miliarde de persoane nu au condițiile sanitare de bază și un om din șase nu are acces la apă proaspătă. Adunarea ACP-UE a cerut, la Bruxelles, măsuri globale pentru ameliorarea acestei situații, conservarea pădurilor tropicale și sancționarea poluatorilor.

În țările în curs de dezvoltare, 70% din deșeurile industriale sunt aruncate în apă. Poluarea este cauzată în primul rând de industrie, agricultură și sistemele de canalizare. Ca urmare a condițiilor sanitare nepotrivite, la fiecare 20 de secunde moare un copil, conform statisticilor ONU. „Buna structură a sistemului sanitar este cea mai importantă condiție pentru sănătate“, a subliniat co-raportoarea germană Christa Klass, de la Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat).


Investițiile în rețelele de canalizare cer însă multe resurse financiare, care lipsesc țărilor din Africa, Caraibe și Pacific (ACP). Pe de altă parte, urbanizarea intensă din ultima perioadă cere investiții urgente pentru asigurarea apei potabile și procesarea deșeurilor.


În conformitate cu standardele de mediu


Adunarea parlamentară comună ACP-UE cere mai multe puțuri în satele cu populații în creștere și soluții inovatoare (dezinfectarea apei cu clor) pentru combaterea epidemiilor precum holera, care se datorează apei poluate. Conform participanților la reuniune, statele membre UE și ACP ar trebui să ia măsuri pentru prevenirea poluării apelor de către industrie, prin defrișări, minerit și folosirea intensivă a pesticidelor în agricultură. 


Unul dintre Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM) este reducerea la jumătate a numărului de oameni care nu au acces la apă până în 2015. Fiona Hall (Regatul Unit) de la Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa este de părere că „trebuie să avem politici coerente”.


„Pe de o parte, ne-am aliat ODM-urilor, pe de alta, am permis companiilor europene de minerit să scape nepedepsite după ce au poluat apa, și asta pentru că nu am insistat ca acestea să respecte standardele adecvate peste hotarele UE”, a adăugat dumneaei.


Uzina de apă a Delegaţiei la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 


Pădurile tropicale au, de asemenea, un rol important. Ele stochează mari cantități de carbon, ajută la reglarea temperaturii și provoacă ploaia. „Dacă nu suntem atenți la schimbările climatice, riscăm să nu mai avem apă. De asemenea, trebuie să ocrotim pădurile care protejează la rândul lor sursele de apă”, a adăugat co-raportorul Bobbo Hamatoukour (Camerun).


Uzina a fost înființată în 2004 pentru a facilita accesul la sursa de apă și canalizare a oamenilor săraci și pentru a îmbunătăți guvernanța pentru gestionarea apei în statele din Africa, zona Caraibilor şi Pacific. Programul a primit 200 de milioane  de euro de la cel de-al zecelea Fond European de Dezvoltare (2008-2013).