Europa, împotriva huliganilor, a agenților necinstiți și a pariurilor ilegale 

Comunicat de presă 
Sesiune 
 
 

Distribuiți această pagină: 

Combaterea dopajului, violența pe stadioane, aranjarea meciurilor și activitățile ilegale ale agenților jucătorilor reclamă o acțiune mai coordonată la nivel european, conform unei rezoluții adoptate de Parlamentul European la 2 februarie.

"Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona a determinat o revoluție în sport, deoarece a creat pentru prima dată o bază juridică pentru deciziile în acest domeniu, articolul 165", a declarat raportorul Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES) în cadrul dezbaterilor de miercuri seara.


Susținerea practicării sportului de către femei

Deputații europeni cer ca UE să identifice și să elimine toate obstacolele care ar putea împiedica tinerele fete de la practicarea unui sport. Ei subliniază de asemenea că "interdicția de a participa la activitățile sportive școlare, printre care înotul, impusă de unii părinți fetelor imigrante, nu poate fi tolerată sau scuzată din rațiuni culturale sau religioase". O mai bună reprezentare a femeilor în instanțele de conducere ale federațiilor sportive ar putea contribui la promovarea practicilor sportive printre femei.


Lista neagră a huliganilor

Parlamentul solicită ca suporterilor violenți sau celor care au avut un comportament discriminatoriu să le fie interzis accesul pe toate stadioanele europene. O bază de date europeană ar trebui să permită autorităților naționale să respecte aceste interdicții pentru meciurile internaționale care se desfășoară pe teritoriul lor. Deputații cer statelor membre și federațiilor sportive punerea în aplicare a unei politici mai ferme împotriva manifestărilor de homofobie și de rasism în sport.  


Penalizarea dopajului

În vederea unei mai bune protecții a sportivilor, deputații sugerează ca traficul de substanțe dopante să fie asimilat traficului de droguri ilegale. Pentru a combate activitățile de aranjare a meciurilor, de spălare a banilor, precum și pariurile ilegale, deputații solicită penalizarea acestor activități frauduloase și crearea unui sistem de licențe pentru operatorii de pariuri.


Reglementarea activității agenților jucătorilor

Profesia de agent ar trebui reglementată, conform deputaților europeni. Agenții jucătorilor ar trebui să facă proba unei calificări profesionale minime, să aibă sediul pe teritoriul UE, să obțină o licență și să respecte un cod de conduită comun. Un nou registru european ar trebui să includă numele tuturor jucătorilor pe care un agent îi reprezintă. Agenții ar trebui de asemenea să fie remunerați în mod eșalonat, pe durata întregului contract, și nu doar în momentul transferului unui jucător.


Facilitarea dublei cariere a sportivilor

Autoritățile naționale ar trebui să garanteze sportivilor de înalt nivel învățământ adecvat, ca și programe speciale pentru cei care doresc să își continue studiile universitare. Recunoașterea europeană a calificărilor și experienței sportive ar trebui să încurajeze mobilitatea sportivilor și antrenorilor prin intermediul unui program de schimburi, un fel de Erasmus pentru sportivi.


Rezoluția a fost adoptată cu 550 de voturi pentru, 73 împotrivă și 7 abțineri.