PE: undă verde pentru noul sistem european de azil 

Comunicat de presă 
 
 

Distribuiți această pagină: 

©Belga/AFP/Ansa  

Parlamentul a aprobat miercuri noile reguli care stabilesc proceduri comune și termene pentru evaluarea cererilor de azil, precum și drepturile de bază ale azilanților în UE. Sistemul comun european de azil va stopa și transferurile azilanților către statele membre care nu le pot asigura condiții decente de viață.

Proceduri comune de azil


Legislația actuală din UE nu prevede termene specifice pentru statele membre, în care acestea să ia o decizie în privința cererilor de azil. Pentru a elimina diferențele dintre procedurile naționale de azil, noile reguli stabilesc termene comune pentru evaluarea aplicațiilor pentru azil (un termen standard de șase luni, cu excepții limitate), reguli mai stricte pentru funcționarii care intră în contact cu azilanții și noi reguli privind nevoile speciale ale minorilor neînsoțiți și ale altor persoane vulnerabile.


Condiții minime de primire


Printre cele mai importante îmbunătățiri față de directiva din 2003 privind condițiile de primire se numără: o listă scurtă a motivelor de detenție a azilanților, condiții decente de detenție și trai, o evaluare timpurie a nevoilor medicale și psihologice ale azilanților, precum și un acces mai rapid pe piața muncii (nouă luni după depunerea unei cereri de azil). Ca o regulă generală, dacă azilanții sunt reținuți, trebuie să fie închiși în unități speciale de detenție.


Fără transferuri către statele care nu fac față


Regulamentul Dublin stabilește care stat este responsabil pentru a evalua o cerere de azil (de obicei statul prin care azilantul a intrat prima dată în UE). Conform noilor reguli, azilanții nu vor fi transferați către state membre în care există riscul unui tratament inuman sau degradant. Aceste reguli vor introduce, de asemenea, un mecanism de avertizare timpurie care să contribuie la rezolvarea problemelor în sistemele naționale de azil, înainte ca acestea să se transforme în crize.


Accesul poliție la bazele de date privind azilanții


În fine, forțele de poliție ale statelor membre și Europolul vor avea acces la amprentele azilanților în baza de date Eurodac, pentru a-i ajuta în lupta împotriva terorismului și infracțiunilor grave. La cererea deputaților, se vor aplica prevederi mai stricte de protecție a datelor și noi măsuri de siguranță pentru a se asigura că aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri.


Ce urmează?


Noul sistem de azil aduce la zi legile adoptate acum zece ani. Aproximativ 330 000 de azilanți au fost înregistrați în statele UE în 2012.


Noile reguli de azil, agreate deja de Parlament și Consiliu și susținute de statele membre, ar trebui să intre în vigoare în a doua jumătate a anului 2015.


Regulile Dublin privind transferul azilanților vor fi aplicabile șase luni după intrarea în vigoare (respectiv la începutul anului 2014).Procedură:codecizie (procedura legislativă ordinară, acord la a doua lectură) (condițiile de primire, proceduri și regulamentul Dublin II) și codecizie (procedura legislativă ordinară, acord la prima lectură) (Eurodac)