Vă mutați în alt stat UE? Deputații votează noi reguli pentru a asigurarea recunoașterii documentelor  

Comunicat de presă 
 
 

Distribuiți această pagină: 

Noi reguli UE care să faciliteze libertatea de mișcare a cetățenilor prin simplificarea procedurii de recunoaștere a documentelor de stare civilă în alt stat UE au fost votate de Parlament joi. Pentru a evita traducerile, au fost introduse noi formulare UE multilingvistice care să fie anexate documentelor. Votul a aprobat un acord informal încheiat deja cu Consiliul.

Peste 14 milioane de cetățeni UE trăiesc în alt stat membru decât cel de unde provin. Pentru a se căsători, a declara nașterea unui copil, a dovedi lipsa cazierului judiciar, ei trebuie să treacă prin proceduri complicate. Prin votul de astăzi, am făcut primii pași către reducerea acestor complicații birocratice, prin eliminarea apostilei – procedură greoaie și scumpă – și prin introducerea formularelor standard multilingvistice”, a spus raportorul Mady Delvaux (S&D, LU) în timpul dezbaterii.


”În ciuda opoziției unei părți a Consiliului, a fost inclusă o clauză importantă privind revizuirea care se referă la diferite documente, cum ar fi diplomele universitare sau certificatele de handicap, care nu au putut fi incluse în acest moment. Acest text este primul pas într-un lung proces, obiectivul final fiind să avem documente publice comune în UE”, a mai spus ea.


Noile reguli vor elimina unele formalități administrative cum ar fi ”legalizarea” sau ”apostilarea” documentelor ”publice” cum ar fi acelea care dovedesc starea civilă, filiația sau naționalitatea. Deputații și Consiliul au agreat să extindă domeniul de reglementare pentru a include documente care să dovedească capacitatea de a se căsători sau de a intra într-un parteneriat înregistrat. Documentele care certifică absența cazierului judiciar vor putea, de asemenea, fi acceptate în alt stat UE fără alte proceduri de legalizare.


Mai mult, regulile vor acoperi și documentele pe care cetățenii care trăiesc în alt stat membru trebuie să le producă dacă doresc să voteze și/sau să candideze în alegeri europene sau municipale în statul membru unde își au rezidența.


Noi formulare multilingvistice


Pentru a evita traducerea unor documente publice, regulile vor introduce și formulare UE multilinvistice care să fie atașate documentelor al căror scop principal este de a constata unul din următoarele elemente: nașterea, faptul că o persoană este în viață, decesul, numele, căsătoria (inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă), divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei, parteneriatul înregistrat (inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat), desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat, filiația, adopția, domiciliul și/sau reședința, naționalitatea sau absența cazierului judiciar. Aceste formulare multilinvistice standard ar trebui să reprezinte o economie pentru cetățeni care nu ar mai trebui să suporte costurile de traducere.


Obligația de a informa cetățenii


Pentru a se asigura că cetățenii sunt la curent cu aceste proceduri simplificate și cu existența formularelor multilingvistice, deputații au introdus o prevedere care obligă Comisia și statele membre să informeze cetățenii despre noile reguli prin paginile de internet și portalul e-justice.


Revizuire după doi ani: extinderea prevederilor legislative?


Deputații au mai introdus și o altă prevedere care va permite extinderea acestor reguli după doi ani, pentru a introduce și documente publice care se referă la situația legală și la reprezentarea unei companii, la diplome și alte dovezi ale unor specializări formale, precum și documente care atestă o dizabilitate recunoscută oficial, cu ocazia revizuirii care va trebui să evalueze oportunitatea de a introduce mai multe formulare multilingvistice în viitor.


Ce urmează


Regulamentul va fi curând publicat în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare gradual, în 2019 urmând a fi pe deplin aplicabil.