PE sprijină reducerile de CO2 și planurile de împădurire pentru a respecta țintele acordului de la Paris 

Comunicat de presă 
Sesiune 
 
 

Distribuiți această pagină: 

  • Țintele naționale fac parte din ținta europeană de reducere a CO2 de 30% până în 2030, în comparație cu nivelul 2005
  • Reducere a emisiilor din agricultură, transport, clădiri și deșeuri
  • Utilizarea terenurilor și păduri: emisiile și absorbțiile trebuie să fie egale până în 2030
  • Respectarea angajamentelor UE 2030 de reducere a emisiilor cu 40% față de nivelul 1990
Pădurile din UE absorb echivalentul a aproape 10% din emisiile de gaze cu efect de seră din UE, în fiecare an.  

CO2 emise de transport, agricultură, clădiri și deșeuri trebuie reduse cu 30% în UE; CO2 emise și absorbite de păduri și utilizarea terenurilor trebuie echilibrate, până în 2030.

Acestea sunt obiectivele celor două propuneri legislative adoptate marți.

 

Țintele UE trebuie transformate în ținte naționale obligatorii pentru sectoarele care nu fac parte în prezent din schema UE de tranzacționare a certificatelor de emisii, cum ar fi agricultura, transportul, clădirile și deșeurile, care însumează aproximativ 60% din emisiile de gaze cu efect de seră din UE.

 

Aceste reduceri vor contribui la respectarea angajamentului comun al UE din Acordul de la Paris privind schimbarea climatică, de a reduce cu 40% emisia gazelor cu efect de seră în toate sectoarele, față de nivelul 1990.

 

“Am făcut tot ce am putut pentru a obține un regulament ambițios privind acțiunile europene de combatere a schimbării climatice, în ciuda încercărilor multor guverne UE de a ne submina ambiția”, a spus raportorul Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL). “Datorită presiunii Parlamentul, am reușit să reducem bugetul permis de carbon cu emisiile echivalente pentru aproximativ patru milioane de mașini. Guvernele UE vor fi obligate să facă mai mult și mai repede. Întârzierea acțiunilor de combatere a schimbării climatice nu mai este posibilă; acest regulament cere tuturor guvernelor să accelereze investițiile pentru a limita emisiile din agricultură, transport, deșeuri și clădiri”, a spus el.

 

Pădurile ca instrument de combatere a schimbării climatice

Parlamentul a adoptat încă o lege cu obiectivul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră de către utilizarea terenurilor și păduri și de a crește nivelul de emisii absorbite de păduri ca mijloc de combatere a schimbării climatice. În prezent, pădurile UE absorb echivalentul a aproximativ 10% din totalul anual de emisii de gaze cu efect de seră în UE.

Conform acestei legislații, statele membre vor fi obligate să echilibreze despăduririle cu plantarea de noi copaci și să impună măsuri de dezvoltare a acestui domeniu pentru a crește absorbția de CO2 de către păduri, recolte și pășuni. Deputații au întărit aceste măsuri prin adăugarea unei prevederi conform căreia din 2030 statele membre vor fi obligate să asigure mai multă absorbție de CO2 decât emisie, conform obiectivelor UE pe termen lung și Acordului de la Paris.

“LULUCF este despre contribuția pozitivă a agriculturii și a pădurilor la lupta împotiva schimbărilor climatice”, a spus raportorul Norbert Lins (PPE, DE). “Parlamentul a avut ca obiectiv realizarea unui echilibru între flexibilitate și reguli comparabile de măsurare pentru cele 28 de state membre. Sunt convins că am reușit să întărim bio-economia - lemn pentru construcția de case, mobilă și bioenergie (...) Cu această legislație transmitem următorul mesaj: vrem ca pădurile din Europa să continue să fie administrate sustenabil. Vrem să continuăm să menținem o bază forestieră puternică în Europa”, a spus el.

Ce urmează

Legislația privind eforturile comune a fost adoptată cu 343 voturi la 172 și 170 de abțineri, iar textul LULUCF a fost adoptat 574 la 79 și 32 abțineri. Ambele texte au nevoie de aprobarea formală a Consiliului pentru a intra în vigoare.