Președintele Comisiei și comisarii 

Data actualizării: 
 
Creat:   
 

Distribuiți această pagină: 

Parlamentul European alege președintele Comisiei. Prima oportunitate este a doua sesiune din luna iulie (15-18 iulie 2019).


După alegeri, una dintre primele îndatoriri ale Parlamentului proaspăt constituit este de a alege noul Președinte al Comisiei Europene (organul executiv al UE). Statele membre numesc un candidat pentru postul respectiv, însă ținând seama de rezultatele alegerilor europene. În plus, Parlamentul trebuie să aprobe noul președinte al Comisiei cu majoritate absolută (jumătate din numărul de deputați plus unu). În cazul în care candidatul nu obține majoritatea necesară, statele membre trebuie să propună un alt candidat în termen de o lună (Consiliul European hotărând cu majoritate calificată). Pentru alegerile din 2014, Parlamentul a introdus sistemul de candidați „cap de listă”. Fiecare partid politic european a prezentat un candidat la funcția de președinte al Comisiei și partidul care a obținut cele mai multe voturi la alegeri și a putut asigura o majoritate în PE a putut propune candidatul Parlamentului la numirea în funcția de președinte al Comisiei.


Candidații pentru celelalte portofolii ale Comisiei trebuie să treacă și ei printr-o etapă de strictă verificare parlamentară înainte de a-și prelua funcția.


Consiliul, de comun acord cu președintele ales al Comisiei, adoptă o listă de comisari candidați, câte unul pentru fiecare stat membru. Acești comisari desemnați se prezintă în fața comisiilor parlamentare competente în domeniile de activitate care vor intra în portofoliul lor. Fiecare comisie se reunește apoi pentru a-și întocmi evaluarea privind cunoștințele de specialitate și prestația candidatului, care este transmisă Președintelui Parlamentului European. O evaluare negativă a determinat deja în trecut retragerea unor candidați din proces. Întreaga Comisie, inclusiv președintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, trebuie să fie apoi supusă unui vot unic de aprobare din partea Parlamentului. După ce au primit aprobarea Parlamentului, președintele și comisarii sunt numiți în mod oficial de Consiliul European, care hotărăște cu majoritate calificată.


În cazul unei modificări substanțiale a portofoliului pe durata mandatului Comisiei, al completării posturilor vacante sau al numirii unui nou comisar după aderarea unui nou stat membru, comisarii în cauză sunt audiați din nou în fața comisiilor competente.


.