Parlamentul European declară situația de urgență privind clima 

Comunicat de presă 
 
 

Distribuiți această pagină: 

  • Comisia trebuie să se asigure că toate propunerile sunt conforme cu obiectivul de 1.5°C 
  • UE trebuie să reducă emisiile cu 55% până în 2030 pentru a atinge neutralitatea climatică în 2050 
  • PE cere reducerea la nivel global a emisiilor din sectorul maritim și aviație 
Situație de urgență privind clima: PE solicită acțiuni imediate și ambițioase pentru a limita efectele schimbărilor © 123RF/EU–EP  

Parlamentul cere ca UE să se angajeze în cadrul Conferinței ONU să atingă un nivel zero al emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2050.

Înaintea Conferinței ONU pentru schimbările climatice COP25 de la Madrid din 2-13 decembrie, deputații au adoptat joi o rezoluție prin care declară situația de urgență privind clima și protecția mediului în Europa și la nivel global. Aceștia solicită de asemenea ca toate propunerile legislative și bugetare făcute de Comisie să fie în conformitate cu obiectivul de limitare a încălzirii globale sub 1.5°C.


Într-o rezoluție separată, Parlamentul solicită UE să-și prezinte strategia de atingere a neutralității climatice cât de repede posibil și cel târziu până în anul 2050, cu ocazia Conferinței ONU pentru schimbările climatice. Deputații cer de asemenea Președintelui noii Comisii Europene, Ursula von der Leyen, să includă un obiectiv de reducere a emisiilor cu 55% până în 2030 în Pactul ecologic european.


Accelerarea reducerii emisiilor globale din aviație și sectorul maritim


Deputații consideră că nivelul de ambiție existent este insuficient pentru reducerea semnificativă a emisiilor din aviație și sectorul maritim. Ar trebui ca toate țările să includă emisiile provenite din transportul maritim și aviația internațională în contribuțiilor stabilite la nivel național, au adăugat deputații. Aceștia solicită de asemenea Comisiei să includă sectorul maritim în Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).


Mai mult sprijin financiar pentru lupta împotriva schimbărilor climatice


Parlamentul afirmă că țările UE ar trebui să își dubleze cel puțin contribuțiile la Fondul verde pentru climă, la nivel internațional. Statele membre ale UE sunt cei mai mari furnizori de finanțare publică a combaterii schimbărilor climatice, iar bugetul UE ar trebui să respecte pe deplin angajamentele internaționale ale Uniunii. De asemenea, deputații remarcă faptul că angajamentele țărilor dezvoltate nu îndeplinesc obiectivul colectiv de 100 de miliarde USD pe an până în 2020.


În cele din urmă, deputații solicită de urgență tuturor statelor membre să elimine subvențiile directe și indirecte pentru combustibilii fosili până în 2020.


„Parlamentul European a adoptat acum o poziție ambițioasă pentru conferința COP 25 de la Madrid. Având în vedere situația de urgență privind clima și protecția mediului, este esențial să reducem emisiile de gaze cu efect de seră cu 55% până în 2030. De asemenea, este un mesaj clar și oportun pentru Comisie cu câteva săptămâni înainte de publicarea comunicării privind Pactul ecologic”, a declarat Pascal Canfin (Renew Europe, FR), Președintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară în timpul dezbaterii de luni.


Background


Rezoluția prin care se declară situația de urgență privind clima și protecția mediului a fost adoptată cu 429 de voturi pentru, 225 împotrivă și 19 abțineri. Parlamentul a adoptat rezoluția cu privire la COP25 cu 430 de voturi pentru, 190 împotrivă și 34 de abțineri.


O serie de state, administrații locale și oameni de știință au declarat că planeta se confruntă cu o situație de urgența privind clima.


Comisia Europeană a propus deja obiectivul atingerii un nivel zero al emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2050, însă Consiliul European nu a avizat această propunere din cauza opoziției Poloniei, Ungariei si Cehiei.


Parlamentul la COP25


COP25 va avea loc la Madrid între 2-13 decembrie 2019. Președintele Parlamentului European David Maria Sassoli, (S&D, IT) va participa la deschiderea oficială. O delegație a PE, condusă de Bas Eickhout (Verzi, NL), va participa la conferință între 9-14 decembrie.