Legăturile viitoare UE-Regatul Unit: condițiile echitabile de concurență sunt cruciale 

Comunicat de presă 
 
 

Distribuiți această pagină: 

  • Integritatea pieței unice și a uniunii vamale trebuie păstrată 
  • Este necesară o „aliniere dinamică” a normelor între UE și Regatul Unit  
  • UE trebuie să-și protejeze sectoarele cele mai sensibile  
PE dorește ca viitorul acord de asociere cu Regatul Unit să fie cât de profund posibil ©Thaut Images/Adobe Stock  

Parlamentul solicită garantarea condițiilor echitabile de concurență prin angajamente solide și o „aliniere dinamică” a normelor între UE și Regatul Unit.

Parlamentul a adoptat miercuri o rezoluție ce oferă contribuția inițială a deputaților pentru viitoarele negocieri cu guvernul britanic asupra noului parteneriat ce va urma perioadei de tranziție prevăzută după Brexit. Textul a fost adoptat cu 543 voturi pentru, 39 împotrivă și 69 abțineri.

Parlamentul dorește ca acordul de asociere cu Regatul Unit să fie cât de profund posibil, bazat pe trei piloni principali: parteneriat economic, parteneriat în domeniul afacerilor externe și aspecte sectoriale specifice. Pe de altă parte, o țară care nu este membru al UE nu poate beneficia de aceleași drepturi ca un stat membru, iar integritatea pieței unice și a uniunii vamale trebuie păstrată permanent, sunt de părere deputații.

Viitoarele relații comerciale între UE și Regatul Unit

Pentru a ajunge la un nou acord ambițios de liber schimb, deputații sunt de acord în mare măsură cu liniile propuse de Comise pentru negocieri. Având în vedere dimensiunea economiei Regatului Unit și proximitatea sa, viitorul cadru concurențial dintre cele două spații trebuie să fie deschis și echitabil, garantat prin norme egale în domenii precum cel social, cel fiscal, cel al ajutoarelor de stat, cel al protecției mediului si a consumatorilor.

Pentru a menține relații comerciale fără cote și fără tarife, este necesar ca guvernul britanic să se angajeze să-și actualizeze normele în domenii precum competiția, standardele de muncă și protecția mediului, pentru a asigura o „aliniere dinamică” între legile Uniunii și cele britanice, susțin deputații.

Protecția sectoarelor sensibile este crucială

De asemenea, rezoluția clarifică faptul că, pentru a obține acordul Parlamentului, orice acord de liber schimb între UE și Regatul Unit trebuie să fie condiționat de încheierea în prealabil a unui acord cu privire la pescuit până în iunie 2020. Dacă Regatul Unit nu respectă legile și standardele UE, Comisia ar trebui „să aprecieze dacă este posibil să se aplice cote și tarife pentru sectoarele cele mai sensibile, precum și dacă este nevoie de clauze de salvgardare pentru a proteja integritatea pieței unice a Uniuni.” Acest lucru este deosebit de important pentru importurile alimentare și agricole, care trebuie să respecte strict normele UE.

Alte priorități

Textul conține, de asemenea, capitole despre drepturile cetățenilor și mobilitatea persoanelor, protecția datelor, viitorul serviciilor financiare, situația de pe insula Irlandei, rolul Curții Europene de Justiție în soluționarea litigiilor, programele și agențiile UE, politica externă și problemele de securitate, precum și alte priorități ale Parlamentului European. Textul adoptat va fi disponibil integral aici. (12.02.2020)

Parlamentul susține, de asemenea, faptul că Gibraltar nu va fi inclus în domeniul de aplicare al acordurilor care urmează să fie încheiate și că orice acord separat va necesita aprobarea prealabilă a guvernului spaniol.


Etapele următoare

Rezoluția are ca punct de plecare proiectul de directive de negociere al Comisiei Europene, prezentat de către negociatorul-șef al UE Michel Barnier luni, 3 februarie. Aceste directive sunt cadrul ce stabilește scopul, domeniile și obiectivele negocierilor. Acestea trebuie de asemenea aprobate de către reprezentanții celor 27 de state membre în Consiliu, cel mai probabil pe 25 februarie.