Distribuiți această pagină: 

  • Adaptarea normelor de siguranță și răspundere legală în cazul produselor bazate pe inteligență artificială  
  • Utilizarea de structuri de evaluare și algoritmi obiectivi 
  • Garantarea controlului uman final  

PE solicită un set puternic de drepturi pentru a proteja consumatorii în contextul inteligenței artificiale și a proceselor decizionale automatizate, într-o rezoluție aprobată miercuri.

Rezoluția abordează mai multe provocări care decurg din dezvoltarea rapidă a tehnologiilor legate de inteligența artificială și procesele decizionale automatizate, cu un accent special pe protecția consumatorilor.


Parlamentul apreciază potențialul proceselor decizionale automatizate de a le oferi consumatorilor servicii inovatoare și mai bune, inclusiv servicii digitale noi, cum ar fi asistenții virtuali și roboții de chat. Totuși, atunci când interacționează cu un sistem care automatizează luarea deciziilor, consumatorii ar trebui să fie „informați corespunzător despre modul său de funcționare, despre cum pot să contacteze un om cu putere de decizie și despre cum pot fi verificate și corectate deciziile sistemului”, spune Parlamentul.


Aceste sisteme ar trebui să utilizeze numai seturi de date de înaltă calitate și imparțiale, precum și „algoritmi explicabili și obiectivi”, conform rezoluției. Ar trebui stabilite structuri de evaluare pentru corecta eventualele greșeli comise prin decizii automatizate. De asemenea, consumatorii ar trebui să poată solicita evaluarea umană și rectificarea deciziilor automatizate definitive și permanente.


„Oamenii trebuie să poarte întotdeauna răspunderea finală și să poată revoca deciziile adoptate în contextul unor servicii profesionale, precum profesiile medicale, juridice și contabile, precum și serviciile bancare”, subliniază deputații.


Parlamentul solicită o schemă de evaluare a riscurilor în cazul inteligenței artificiale și a proceselor decizionale automatizate și o abordare comună a UE care să contribuie la asigurarea beneficiilor acelor procese și la reducerea riscurilor în întreaga UE.

Adaptarea normelor de siguranță și răspundere legală pentru noile tehnologii


Deputații îndeamnă Comisia să prezinte propuneri pentru a adapta normele de siguranță ale UE pentru produsele (de exemplu, in cazul directivelor privind echipamentele tehnice și siguranța jucăriilor) astfel încât să existe garanția că utilizatorii și consumatorii sunt informați în legătură cu modul de utilizare a acestor produse si sunt protejați de vătămări, iar în același timp producătorilor le sunt clare obligațiile care le revin.


Directiva privind răspunderea legală pentru produsele cu defect, adoptată acum mai mult de 30 de ani, ar trebui de asemenea revizuită pentru a adapta concepte precum „produs”, „daună” și „defect”, la fel ca și adaptarea „normelor care reglementează sarcina probei”, adaugă Parlamentul.


Tarife diferențiate și discriminare


Conform legislației UE, comercianții trebuie să informeze consumatorii atunci când prețurile bunurilor sau serviciilor au fost personalizate pe baza unui proces decizional automatizat și a creării automatizate de profiluri de comportament de consum, reamintesc deputații, solicitând Comisiei să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a acestor norme. UE trebuie, de asemenea, să ofere garanția că procesele decizionale automatizate nu sunt utilizate pentru a-i discrimina pe consumatori în funcție de cetățenie, domiciliu sau locul unde se află temporar.


Etapele următoare


Rezoluția, adoptată prin ridicarea mâinii, va fi transmisă Consiliului UE (statele membre) și Comisiei, astfel încât aceste instituții să țină seama de opiniile deputaților cu privire la inteligența artificială și la procesele decizionale automatizate. Comisia a anunțat că urmează să își prezinte planurile pentru o abordare europeană privind inteligența artificială AI pe 19 februarie 2020.