Parlamentul dorește o Uniune Europeană a Sănătății 

Comunicat de presă 
Sesiune 
 
 

Distribuiți această pagină: 

  • Prețuri accesibile pentru vaccinurile și tratamentele împotriva COVID-19 
  • Este nevoie urgentă de teste de rezistență pentru sistemele de sănătate din statele membre 
  • Crearea unui mecanism european de răspuns în domeniul sănătății pentru a contracara viitoarele pandemii 
Eurodeputații consideră că UE trebuie să joace un rol mai important în domeniul sănătății publice ©AdobeStock_Robert-Kneschke  

COVID-19 a subliniat necesitatea de a conferi UE un rol mai important în domeniul sănătății, consideră PE în cadrul rezoluției privind viitoarea strategie UE în materie de sănătate publică.

Într-o rezoluție adoptată vineri cu 526 voturi pentru, 105 împotrivă și 50 abțineri, Parlamentul European stabilește principiile viitoarei strategii a UE în domeniul sănătății publice după COVID-19.

Eurodeputații subliniază necesitatea de a desprinde învățămintele corespunzătoare în urma crizei provocate de COVID-19 și de a se angaja într-o cooperare mult mai solidă în domeniul sănătății pentru a crea o „Uniune Europeană a Sănătății”. Aceasta ar trebui să includă standarde minime comune pentru asistența medicală de calitate, pe baza testelor de rezistență a sistemelor de sănătate ale statelor membre pentru a identifica punctele slabe și a verifica dacă sunt pregătite pentru o posibilă resurgență a COVID-19.

Rezoluția solicită crearea rapidă a unui mecanism european de răspuns în domeniul sănătății, pentru a răspunde tuturor tipurilor de crize sanitare, pentru a consolida coordonarea operațională la nivelul UE și pentru a monitoriza constituirea și utilizarea rezervei strategice de medicamente și echipamente medicale. Viitoarea strategie farmaceutică a UE trebuie să conțină măsuri pentru ca medicamentele esențiale să fie disponibile imediat în Europa. Trebuie instituite lanțuri de aprovizionare diversificate, pentru a garanta accesul la prețuri accesibile în orice moment.

Eurodeputații au salutat noul program UE de 9.4 miliarde EUR dedicat domeniului sănătății (EU4Health), considerând necesitatea investițiilor și angajamentelor pe termen lung. Aceștia solicită instituirea unui fond UE dedicat consolidării infrastructurii spitalicești și a serviciilor de sănătate. În plus, trebuie consolidate agențiile europene de sănătate, ECDC și EMA, precum și cercetarea comună în domeniul sănătății.

Având în vedere continuarea crizei provocate de COVID-19, eurodeputații și-au reiterat, de asemenea, solicitarea de a se asigura un acces rapid, echitabil, egal și la prețuri accesibile, pentru toate persoanele din întreaga lume, la viitoarele vaccinuri și tratamente pentru COVID-19, când acestea vor fi disponibile. Achizițiile publice comune ale UE trebuie să fie utilizate în mod mai sistematic pentru a evita concurența dintre statele membre atunci când este în joc sănătatea publică.

Context

Responsabilitatea principală pentru sănătatea publică și, în special, pentru sistemele de sănătate revine statelor membre. Cu toate acestea, UE joacă un rol important în îmbunătățirea sănătății publice, prevenirea și gestionarea bolilor, atenuarea surselor de pericol pentru sănătate și armonizarea strategiilor în materie de sănătate între statele membre.

Parlamentul a promovat în mod constant instituirea unei politici coerente a UE în domeniul sănătății publice. Printr-o rezoluție privind revizuirea bugetului UE pentru perioada de după 2020 și planul de redresare economică a UE, deputații au insistat asupra creării un nou program european de sine stătător în domeniul sănătății.

Ca urmare, Comisia a prezentat o propunere de 9.4 miliarde EUR pentru programul EU4Health în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027, parte a planului de redresare a UE denumit Next Generation EU.

Înregistrarea dezbaterii poate fi urmărită aici.