Parlamentul aprobă Mecanismul de redresare și reziliență în valoare de 672,5 miliarde EUR  

Comunicat de presă 
 
 

Distribuiți această pagină: 

  • Cel mai important element constitutiv al pachetului de stimulente aferent Instrumentului european de redresare „Next Generation EU”  
  • 672.5 miliarde EUR sub formă de granturi și împrumuturi pentru a limita efectele negative ale pandemiei 
  • Fondurile vor fi folosite pentru a sprijini domenii de politică esențiale, dar și tranziția către o economie verde, transformarea digitală, pregătirea pentru situații de criză, precum și copiii și tineretul 
  • Respectarea statului de drept și a valorilor fundamentale ale Uniunii este o condiție prealabilă pentru a putea beneficia de finanțare  
Mecanismul de redresare și reziliență va contribui la modernizarea economiilor UE și le va face mai curate și mai ecologice  

PE a aprobat marți Mecanismul de redresare și reziliență, conceput pentru a ajuta țările Uniunii să combată efectele pandemiei de COVID-19.

Regulamentul referitor la obiectivele, finanțarea și normele de accesare ale Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) a fost adoptat cu 582 voturi pentru, 40 împotrivă și 69 abțineri. MRR este cel mai important element constitutiv al pachetului de stimulente aferent Instrumentului european de redresare „Next Generation EU”, în valoare de 750 de miliarde EUR.


Limitarea efectelor negative ale pandemiei

Se pun la dispoziție 672,5 miliarde EUR sub formă de granturi și împrumuturi pentru a finanța măsuri naționale care atenuează consecințele economice și sociale ale pandemiei. Se pot finanța prin MRR și proiecte conexe demarate la 1 februarie 2020 sau ulterior. Finanțarea va fi disponibilă timp de trei ani, iar guvernele Uniunii pot cere o prefinanțare de până la 13% pentru planurile lor de redresare și reziliență.

Eligibilitatea pentru finanțare

Pentru a putea să beneficieze de finanțare, planurile naționale de redresare și reziliență trebuie să se concentreze pe domenii-cheie de politică ale Uniunii: tranziția spre o economie verde, inclusiv biodiversitatea, transformarea digitală, coeziunea economică și competitivitatea, precum și coeziunea socială și teritorială. Sunt eligibile pentru finanțare și planurile care ajută instituțiile să se pregătească pentru crize și să reacționeze la ele. Mai pot fi finanțate politicile pentru copii și tineret, inclusiv pentru învățământ și formarea de competențe.

Fiecare plan trebuie să consacre climei cel puțin 37% din buget, iar acțiunilor din domeniul digital cel puțin 20%. Planurile trebuie să aibă un impact social și economic de durată și să includă reforme cuprinzătoare și un pachet robust de investiții. Ele nu pot prejudicia în mod semnificativ obiectivele de mediu.

Regulamentul mai stipulează că doar statele membre care s-au angajat să respecte statul de drept și valorile fundamentale ale Uniunii pot primi fonduri din MRR.

Dialog și transparență

Comisia Europeană este responsabilă pentru aplicarea MRR. Ea poate fi convocată de comisiile de resort ale Parlamentului o dată la două luni pentru a discuta situația Uniunii din perspectiva redresării și modul în care obiectivele și etapele au fost respectate de statele membre. Comisia va mai pune la dispoziția statelor membre și un sistem integrat de informare și monitorizare. Prin acesta, le va furniza informații comparabile referitoare la modul în care sunt folosite fondurile.

Citate

Siegfried MUREŞAN (PPE, România), unul dintre principalii eurodeputați implicați în negocieri, a declarat marți în timpul dezbaterii: „Votul de astăzi înseamnă că banii vor fi direcționați către persoanele și regiunile afectate de pandemie, că acest sprijin vine pentru a combate criza actuală și pentru a ne consolida capacitatea de a depăși provocările viitoare. Mecanismul de redresare și reziliență va contribui la modernizarea economiilor noastre și la ecologizarea acestora. Am stabilit norme privind modul de cheltuire a banilor, dar le-am conceput suficient de flexibile pentru a răspunde diferitelor nevoi ale statelor membre. În cele din urmă, aceste fonduri nu trebuie utilizate pentru cheltuieli bugetare obișnuite, ci pentru investiții și reforme.”

Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, Spania), unul dintre negociatorii principali, a declarat: „MRR este răspunsul corect la impactul provocat de virus. Acesta are două obiective. Pe termen scurt, redresarea, prin sprijinirea venitului național brut, a investițiilor și a gospodăriilor. Pe termen lung, acești bani vor genera schimbări și progrese în vederea îndeplinirii obiectivelor noastre digitale și climatice. Ne vom asigura că măsurile vor reduce sărăcia și șomajul, și vom ține seama de impactul diferențiat al crizei în funcție de gen. Sistemele noastre de sănătate vor deveni, de asemenea, mai reziliente”.

Dragoș PÎSLARU (Renew, România), unul dintre principalii eurodeputați implicați, a declarat: „Destinul Europei este în mâinile noastre. Avem datoria de a asigura redresarea și reziliența tinerilor și copiilor noștri, care se vor afla în centrul redresării. Unul dintre cei șase piloni ai Mecanismului de redresare și reziliență este dedicat în special acestora, ceea ce înseamnă investiții în educație, reforme ghidate de nevoile acestora și sprijin pentru a-i ajuta să dobândească competențele de care vor avea nevoie. Nu dorim ca generația următoare să fie o generație izolată”.

Următoarele etape

După aprobarea oficială a regulamentului de către Consiliu, acesta va intra în vigoare la o zi după publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE.