Legea europeană a climei: eurodeputații confirmă acordul privind neutralitatea climatică până în 2050 

Comunicat de presă 
 
 

Distribuiți această pagină: 

  • Absorbanții de carbon din UE vor ridica de facto obiectivul de reducere a emisiilor până în 2030 la 57% 
  • Bugetul pentru gazele cu efect de seră trebuie să stea la baza obiectivului pentru 2040 
  • Un nou organism științific independent al UE pentru monitorizarea progreselor 
Legea climei le oferă întreprinderilor securitatea juridică și previzibilitatea pentru a planifica tranziția ©AdobeStock/Marcinjozwiak  

Noua lege a UE privind clima mărește obiectivul UE de reducere a emisiilor până în 2030 de la 40% la cel puțin 55% (și la 57% cu contribuția noilor absorbanți de carbon).

Parlamentul a aprobat Legea climei, convenită în mod informal cu statele membre în aprilie, cu 442 voturi pentru, 203 împotrivă și 51 abțineri. Acest vot transformă angajamentul politic al Pactului verde european față de neutralitatea climatică a UE până în 2050 într-o obligație, oferind cetățenilor și întreprinderilor europene securitatea juridică și previzibilitatea de care au nevoie pentru a planifica această tranziție. După 2050, UE va urmări obținerea unor emisii negative.

Creșterea nivelului de ambiție în 2030

Noua lege europeană a climei crește obiectivul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) până în 2030 de la 40% la cel puțin 55%, comparativ cu nivelurile din 1990. În plus, o viitoare propunere din partea Comisiei privind Regulamentul LULUCF de reglementare a emisiilor de GES și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură va spori absorbanții de carbon din UE și, prin urmare, va crește de facto obiectivul UE pentru 2030 la 57%.

Bugetul pentru gazele cu efect de seră trebuie să stea la baza viitorului obiectiv pentru 2040

Comisia va prezenta o propunere privind un obiectiv pentru 2040 în termen de cel mult șase luni de la prima revizuire globală din 2023 prevăzută în Acordul de la Paris. În conformitate cu propunerea Parlamentului, Comisia va publica cantitatea maximă estimată de emisii de GES pe care UE le poate emite până în 2050 fără a pune în pericol angajamentele asumate de UE în temeiul acordului. Acest așa-numit „buget GES” va fi unul dintre criteriile de definire a obiectivului revizuit al UE pentru 2040.

Până la 30 septembrie 2023 și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia va evalua progresele colective înregistrate de toate țările UE, precum și coerența măsurilor naționale, în vederea atingerii obiectivului UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Comitetul consultativ științific european privind schimbările climatice

Având în vedere importanța avizelor științifice independente și pe baza unei propuneri din partea Parlamentului, va fi înființat un Comitet consultativ științific european privind schimbările climatice pentru a monitoriza progresele înregistrate și pentru a evalua dacă politica europeană este în concordanță cu aceste obiective.

Citat

Raportoarea Parlamentului, Jytte Guteland (S&D, Suedia), a declarat: „Sunt mândră că avem în sfârșit o lege a climei. Am confirmat un obiectiv de reducere a emisiilor nete de cel puțin 55%, și cu intenția de a ajunge la 57% până în 2030, în conformitate cu acordul nostru cu Comisia. Aș fi preferat să mergem și mai departe, dar aceasta este o soluție bună, bazată pe știință, care va aduce o schimbare majoră. În prezent, UE trebuie să reducă emisiile mai mult în următorul deceniu decât în cele trei decenii precedente luate împreună și avem obiective noi și mai ambițioase, care pot inspira mai multe țări să își intensifice eforturile.”

Următoarele etape

Se preconizează că acordul va fi aprobat de Consiliu în scurt timp. Ulterior, regulamentul va fi publicat în Jurnalul Oficial și va intra în vigoare 20 de zile mai târziu. Comisia intenționează să prezinte o serie de propuneri la 14 iulie 2021 pentru ca UE să poată atinge obiectivul mai ambițios pentru 2030.

Context

Parlamentul a jucat un rol important în promovarea unei legislații UE mai ambițioase în domeniul climei și a declarat urgența climatică la 28 noiembrie 2019.