Uniunea Europeană a sănătății: mai bună prevenire a bolilor și cooperare transfrontalieră 

Comunicat de presă 
Sesiune 
 
 

Distribuiți această pagină: 

  • Propunerile fac parte din noul cadru de securitate sanitară al UE adaptat exigențelor viitorului  
  • Se solicită o cooperare mai strânsă între organismele UE și omoloagele lor naționale și internaționale, precum și între regiunile de frontieră 
  • Este nevoie de mai multă transparență în contractele și acordurile de achiziții publice ale UE  
PE sprijină extinderea mandatului ECDC © Jonathan NACKSTRAND / AFP  

Eurodeputații sunt gata să negocieze cu statele membre pentru a îmbunătăți cadrul UE de prevenire și control al bolilor și a gestiona împreună amenințările transfrontaliere pentru sănătate.

Propunerea de extindere a mandatului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a fost adoptată cu 598 voturi pentru, 84 împotrivă și 13 abțineri. Statele membre ale UE ar trebui să conceapă planuri naționale de pregătire și răspuns și să transmită la timp date comparabile și de bună calitate, afirmă eurodeputații. Ei vor să se asigure totodată că mandatul ECDC va fi extins și va cuprinde nu doar bolile transmisibile, ci și unele boli netransmisibile grave, cum ar fi bolile cardiovasculare și respiratorii, cancerul, diabetul sau afecțiunile psihice.

Propunerea legislativă menită să îmbunătățească prevenirea, pregătirea și răspunsul Uniunii în caz de criză în fața unor viitoare amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate a fost adoptată cu 594 voturi pentru, 85 împotrivă și 16 abțineri. Criza provocată de pandemia de COVID-19 a arătat că la nivelul UE trebuie să se facă mai mult pentru a susține cooperarea dintre statele membre, mai ales dintre regiunile de frontieră, subliniază eurodeputații. În text se mai cer proceduri clare și mai multă transparență în achizițiile publice comune ale UE și în acordurile de achiziții aferente.

Urmăriți înregistrarea dezbaterii în plen - prima parte și a doua parte.

Citate

Raportoarea Joanna Kopcińska (ECR, Polonia) a declarat: „Propunerile noastre ar îmbunătăți cooperarea și ar face mai eficient schimbul de informații, de expertiză și de bune practici dintre statele membre, Comisie, Comitetul pentru securitate sanitară și ECDC. Astfel, vom fi mai bine pregătiți pentru a face față problemelor în domeniul sănătății și răspunsurile la aceste probleme vor fi mai bine coordonate. Am căzut de acord și să facem mai multe analize și modelări epidemiologice, pentru a ajuta statele membre să controleze epidemiile colectând și prelucrând mai multe date epidemiologice. Protejarea sănătății rămâne însă o competență de bază a statelor membre.”

„Întregul nostru sistem de anticipare și gestionare a crizelor trebuie să se ghideze după viziunea «O singură sănătate». Criza provocată de această pandemie arată cum o problemă de sănătate publică poate afecta buna funcționare a tuturor segmentelor societății europene”, a declarat raportoarea Véronique Trillet-Lenoir (Renew, Franța). „Sunt întru totul de acord ca procedura de achiziționare în comun a produselor medicale să devină normă. Cât despre negocierile cu sectorul producător, UE este mai puternică atunci când vorbește cu un singur glas, în numele tuturor statelor sale membre”, a adăugat ea.

Context

În cadrul construirii unei uniuni europene a sănătății, la 11 noiembrie 2020 Comisia a propus un nou cadru de securitate sanitară, bazat pe experiența dobândită în combaterea coronavirusului. Pachetul conține o propunere de regulament privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și o propunere de întărire a mandatului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor.