O hrană mai sănătoasă și sustenabilă prin strategia „De la fermă la consumator” 

Comunicat de presă 
Sesiune 
 
 

Distribuiți această pagină: 

  • Este nevoie de obiective obligatorii de reducere a cantității de pesticide folosite  
  • Se vor revizui standardele referitoare la calitatea vieții animalelor 
  • Mai mult teren pentru agricultura ecologică 
  • Fermierii trebuie să câștige o cotă-parte echitabilă din profitul asociat alimentelor produse sustenabil 
Eurodeputații subliniază necesitatea reducerii amprentei de mediu a agriculturii ©AdobeStock/Julia  

PE prezintă noi planuri pentru sisteme alimentare mai bune: o hrană mai sănătoasă, asigurarea securității alimentare, un venit echitabil pentru fermieri, reducerea amprentei de mediu.

Parlamentul salută Strategia „De la fermă la consumator” și subliniază că este important să producem alimente sănătoase în mod sustenabil. Miza este atingerea obiectivelor Pactului verde european, inclusiv a celor referitoare la climă, biodiversitate, poluare zero și sănătate publică.

Eurodeputații au subliniat că este nevoie de o sustenabilitate crescută în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu alimente. Ei au reiterat că noi toți - de la fermieri la consumatori - avem un rol de jucat în acest demers. Eurodeputații doresc o garanție că fermierii pot câștiga o cotă-parte echitabilă din profitul asociat alimentelor produse sustenabil. Astfel, ei îndeamnă Comisia să depună mai multe eforturi - inclusiv prin adaptarea normelor referitoare la concurență - pentru a întări poziția fermierilor în lanțul de aprovizionare.

Alte recomandări includ:

O hrană mai sănătoasă

- este nevoie de recomandări europene întemeiate pe date științifice privind o alimentație sănătoasă, inclusiv o etichetă nutrițională europeană obligatorie pe partea din față a ambalajului;

- trebuie găsite soluții pentru consumul excesiv de carne și de alimente cu grad înalt de prelucrare și conținut ridicat de sare, zahăr și grăsimi, inclusiv prin stabilirea unor niveluri maxime ale aportului zilnic.

Pesticidele și protejarea polenizatorilor

- o procedură mai bună de aprobare a pesticidelor și o mai bună monitorizare a aplicării ei pentru a proteja polenizatorii și biodiversitatea;

- obiective obligatorii de reducere a cantității de pesticide folosite. Statele membre ale Uniunii ar trebui să pună în aplicare aceste obiective în cadrul planurilor lor strategice PAC.

Emisiile de gaze cu efect de seră (GES)

- pachetul „Pregătiți pentru 55 în 2030” trebuie să stabilească obiective ambițioase pentru emisiile generate de agricultură și utilizarea conexă a terenurilor și trebuie să le reglementeze, inclusiv prin introducerea unor criterii stricte pentru energia din surse regenerabile bazate pe biomasă;

- absorbanții naturali de carbon trebuie regenerați și consolidați.

Calitatea vieții animalelor

- avem nevoie de indicatori comuni, bazați pe date științifice, pentru a măsura calitatea vieții animalelor, pentru a asigura o armonizare mai mare la nivelul întregii Uniuni;

- legislația actuală a Uniunii trebuie să fie evaluată pentru a constata dacă este nevoie de schimbări;

- se va renunța treptat la folosirea cuștilor pentru creșterea animalelor în Uniune;

- produsele de origine animală care provin din afara Uniunii ar trebui să fie autorizate doar dacă respectă standarde aliniate cu cele ale Uniunii.

Agricultura ecologică

- suprafața terenurilor ecologice ale Uniunii ar trebui mărită până în 2030;

- este nevoie de inițiative (în domeniul fiscal, al promovării și al achizițiilor publice) pentru a stimula cererea.

Rezoluția a fost adoptată cu 452 voturi pentru, 170 împotrivă și 76 abțineri. Votul a avut loc marți, iar rezultatele au fost anunțate miercuri. Puteți urmări înregistrarea dezbaterii aici.

Următoarele etape

Comisia are în vedere o serie de propuneri legislative în cadrul Strategiei „De la fermă la consumator”. Eurodeputații au subliniat necesitatea unor evaluări ex ante solide și științifice ale impactului oricăror astfel de propuneri și, în timpul dezbaterii în plen, mulți au regretat publicarea tardivă de către Comisie a raportului Centrului Comun de Cercetare privind impactul strategiei „De la fermă la consumator”.

Citate

După vot, Herbert Dorfmann (PPE, Italia), raportor pentru Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală, a declarat: „Trebuie ca responsabilitatea pentru o agricultură mai sustenabilă să aparțină atât fermierilor, cât și consumatorilor, într-un efort comun. Fermierii noștri fac deja o treabă admirabilă. Astfel, când le cerem din motive justificate să reducă și mai mult cantitatea de pesticide, îngrășăminte și antibiotice pe care o folosesc, trebuie să-i sprijinim pentru ca producția să nu se mute în afara Uniunii Europene. Prioritatea noastră trebuie să fie în continuare ca alimentele să fie disponibile la prețuri rezonabile.”

Anja Hazekamp (Stânga, Olanda), raportoare pentru Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, a declarat: „Actualele politici ale Uniunii promovează modele agricole care afectează negativ mediul și încep să favorizeze importul de produse nesustenabile. Propunem măsuri concrete pentru a garanta că sistemul nostru alimentar respectă din nou limitele planetei. În acest scop, vom stimula producția locală de alimente și vom renunța la creșterea intensivă a animalelor și la monoculturile care folosesc cantități mari de pesticide. Un sistem alimentar sustenabil este crucial și pentru viitorul fermierilor.”