Actul privind piețele digitale: PE poate începe negocierile cu Consiliul 

Comunicat de presă 
 
 

Distribuiți această pagină: 

  • Se pune capăt practicilor comerciale neloiale folosite de marile platforme online 
  • Se introduc noi obligații și interdicții aplicabile direct „controlorilor fluxurilor de informație” (gatekeepers) de pe piață 
  • Comisia Europeană, în cooperare cu autoritățile naționale, asigură aplicarea normelor 
  • Se introduc restricții în cazul achizițiilor prin care companiile noi sau emergente sunt „înghițite” cu scopul de a elimina concurenții (killer acquisitions) 
  • Se vor aplica amenzi cuprinse între minimum 4% și maximum 20% din cifra de afaceri totală  
DMA va exclude practicile neloiale ale marilor platforme online, aducând beneficii consumatorilor și întreprinderilor UE © AdobeStock/ijeab  

PE dă undă verde începerii negocierilor cu statele membre despre normele care stabilesc ce vor putea și ce nu vor putea face marile platforme online în Uniunea Europeană.

Proiectul de act legislativ privind piețele digitale (DMA) interzice anumite practici folosite de marile platforme cu rol de „gatekeeper” („controlor al fluxului de informație”) și îi permite Comisiei să efectueze anchete de piață oficiale și să sancționeze comportamentele neconforme.

Textul a fost aprobat de Parlament cu 642 de voturi pentru, 8 împotrivă și 46 abțineri. El stabilește noi obligații și interdicții direct aplicabile acestor platforme, cu scopul de a asigura piețe echitabile și deschise.

Regulamentul propus se va aplica marilor companii care furnizează așa-numitele „servicii de platformă esențiale”, care sunt cele mai predispuse la practici comerciale neloiale. Printre acestea se numără serviciile de intermediere online, rețelele sociale, motoarele de căutare, sistemele de operare, serviciile de publicitate online, serviciile de cloud computing și serviciile de partajare a materialelor video, care îndeplinesc criteriile relevante pentru a fi desemnate drept „controlori ai fluxului de informație”. Deputații au inclus, de asemenea, în domeniul de aplicare al actului browserele web, asistenții virtuali și televizoarele conectate.

Alte modificări aduse propunerii Comisiei se referă la definiția controlorilor fluxului de informație bazată pe anumite praguri, la lista obligațiilor și interdicțiilor (ce este permis sau nu), inclusiv la noile dispoziții privind publicitatea specifică și interoperabilitatea serviciilor, la restricțiile privind achizițiile prin care companiile noi sau emergente sunt „înghițite” cu scopul de a elimina concurenții (killer acquisitions), la asigurarea respectării legislației la nivelul Uniunii, la rolul autorităților naționale din domeniul concurenței și la amenzi.

Câteva elemente esențiale

În textul aprobat, Parlamentul European:

- crește pragurile cantitative care stabilesc dacă o companie intră sub incidența DMA la 8 miliarde EUR cifră de afaceri anuală realizată în Spațiul Economic European (SEE) și o capitalizare bursieră de 80 de miliarde EUR; de asemenea, companiile vor trebui să furnizeze servicii de platformă esențiale în cel puțin trei țări ale Uniunii și să aibă lunar cel puțin 45 de milioane de utilizatori finali, precum și peste 10 000 de utilizatori comerciali;

-include cerințe suplimentare referitoare la folosirea datelor pentru publicitate direcționată sau microdirecționată și interoperabilitatea serviciilor, de exemplu în cazul serviciilor de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere și al serviciilor de rețele de socializare online;

- oferă utilizatorilor opțiunea de a dezinstala aplicații software preinstalate, cum ar fi aplicațiile mobile, pe un serviciu de platformă esențial în orice moment;

- prevede restricționarea achizițiilor cu scopul de a elimina concurenții („killer acquisitions”): în caz de nerespectare sistematică a normelor, Comisia poate restricționa efectuarea de achiziții în domeniile relevante pentru DMA pentru a corecta sau preveni prejudicierea pieței interne. Controlorii fluxurilor de informație ar fi obligați și să informeze Comisia despre orice intenție de concentrare economică între companii;

- clarifică rolul autorităților naționale de concurență, dar menține controlarea aplicării DMA printre competențele Comisiei Europene;

- stabilește că DMA trebuie să garanteze că avertizorii pot semnala autorităților competente cazuri concrete sau potențiale de încălcare a regulamentului și că sunt protejați împotriva represaliilor;

- stabilește că, dacă un controlor al fluxurilor de informații nu respectă normele, Comisia poate impune amenzi „care să nu fie mai mici de 4%, nici mai mari de 20%” din cifra de afaceri totală la nivel mondial în exercițiul financiar precedent.


Pentru detalii suplimentare, vă invităm să consultați acest comunicat de presă.

Citat

Raportorul Andreas Schwab (PPE, Germania) a declarat: „Adoptarea de astăzi a mandatului de negociere pentru DMA transmite un semnal puternic: Parlamentul European se opune practicilor comerciale neloiale utilizate de giganții digitali. Ne vom asigura că piețele digitale sunt deschise și competitive. Acest lucru este benefic pentru consumatori, pentru întreprinderi și pentru inovarea digitală. Mesajul nostru este clar: UE va pune în aplicare normele economiei sociale de piață și în sfera digitală, ceea ce înseamnă că legiuitorii dictează regulile concurenței, nu giganții digitali”.

Următorii pași

Textul aprobat azi reprezintă mandatul de negociere al Parlamentului cu guvernele Uniunii Europene. Negocierile vor începe în cadrul Președinției franceze a Consiliului, în primul semestru al anului 2022. Actul privind serviciile digitale (DSA), o propunere paralelă de a reglementa platformele online pentru chestiuni legate, printre altele, de conținuturile și algoritmii ilegali, va fi supus votării în plen în ianuarie.