PE aprobă primele norme ale UE privind combaterea violenței împotriva femeilor 

Comunicat de presă 
 
 

Distribuiți această pagină: 

  • Măsuri pentru a preveni violul și a sensibiliza populația cu privire la consimțământ 
  • Căsătoria forțată și mutilarea genitală a femeilor sunt considerate infracțiuni 
  • Dezvăluirea în mediul online a informațiilor private fără consimțământul prealabil este interzisă, precum și exhibiționismul cibernetic (cyber-flashing) 
  • Asistență specializată pentru victime 
Una din trei femei din UE s-a confruntat cu violență fizică și/sau sexuală © Adobe Stock / Atlas  

Noile norme urmăresc să prevină violența de gen și să protejeze victimele, în special femeile și victimele violenței domestice.

Parlamentul a adoptat miercuri, cu 522 voturi pentru, 27 împotrivă și 72 abțineri, primele norme europene privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Directiva solicită legi mai stricte împotriva violenței cibernetice, o asistență mai bună acordată victimelor și măsuri de prevenire a violului.

Noile norme interzic mutilarea genitală a femeilor și căsătoria forțată și includ orientări specifice pentru infracțiunile comise online, cum ar fi divulgarea informațiilor private și exhibiționismul cibernetic (cyber-flashing).

Noua legislație va include o listă mai cuprinzătoare a circumstanțelor agravante pentru infracțiunile pasibile de pedepse mai grave, cum ar fi infracțiunile împotriva personalităților publice, a jurnaliștilor sau a apărătorilor drepturilor omului. Pe lista circumstanțelor agravante se află și intenția de a pedepsi victimele în funcție de sexul lor, orientarea sexuală, culoarea pielii, religie, origine socială sau convingeri politice, precum și dorința făptuitorului de a-și menține sau recăpăta „onoarea”.

Servicii de sănătate sexuală și reproductivă la dispoziția victimelor

Siguranța și starea de bine a victimelor trebuie să aibă prioritate, inclusiv prin accesul la adăposturi sigure. Victimele ar trebui să beneficieze de acces la îngrijiri medicale, inclusiv la servicii de sănătate sexuală și reproductivă. Autoritățile statelor membre vor avea mai multe obligații în materie de raportare și de colectare a probelor. Ele vor trebui și să sensibilizeze publicul cu privire la faptul că actele sexuale neconsensuale sunt considerate infracțiuni.

Datorită insistențelor Parlamentului, Comisia va întocmi un raport o dată la cinci ani pentru a constata dacă normele trebuie revizuite.

Citate

Co-raportoarea din partea Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen, Frances Fitzgerald (PPE, Irlanda), a declarat: „Astăzi, Parlamentul a făcut primii pași pentru a transforma Europa în primul continent din lume care pune capăt violenței împotriva femeilor. Acesta este un act legislativ amplu care va preveni violența împotriva femeilor, va proteja victimele și va urmări penal autorii, asigurând astfel o abordare holistică a combaterii acestor infracțiuni atroce. Nu poate exista egalitate fără eradicarea violenței împotriva femeilor; trebuie să ne asigurăm că nu poate exista impunitate pentru cei care comit astfel de infracțiuni.”

Co-raportoarea din partea Comisiei pentru libertăți civile, Evin Incir (S&D, Suedia), a declarat: „Această directivă revoluționară întruchipează angajamentul nostru ferm de a consolida drepturile femeilor și de a salva vieți. Pe măsură ce avansăm, să ne amintim acest moment ca un prim pas istoric pentru a consolida drepturile femeilor și a deschide drumul către un viitor în care fiecare femeie să poată trăi fără frică și fără opresiune. Aceasta este o victorie pentru justiție și egalitate în întreaga Uniune Europeană.”

Următorii pași

Noile norme vor intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE. Statele membre vor avea la dispoziție trei ani pentru a pune în aplicare dispozițiile.