Aktuality 

zobrazený 

       

Hospodárstvo 
 

Mnoho malých firiem utrpelo počas koronakrízy značné škody. Podľa europoslancov by im EÚ mohla pomôcť tak, že uvoľní niektoré požiadavky a prijme opatrenia na ich podporu.

       

Záležitosti EÚ 
 

Európska únia sa rozhodla vymenovať rok 2021 za Európsky rok železníc. Chce tým podporiť využívanie vlakov ako bezpečnej a udržateľnej dopravy.

       

Záležitosti EÚ 
 

Po brexite a dohode, ku ktorej sa dospelo koncom roka 2020 sa vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom zmenia. Prečítajte si, aké zmeny to prinesie a aký dopad to bude mať na váš život.

Zdieľať stránku na Twitter

Budúci týždeň sa bude konať plenárne zasadnutie. Hlavnými témami budú vakcíny, vzťahy s USA, sociálne dopady pandém… https://t.co/wXj3Na8vWg

Najnovšie videá 

       
       

Pozri aj: 

       

Hospodárstvo 
 

Obehové hospodárstvo je ekonomický model uprednostňujúci opätovné využívanie a recyklovanie vecí. Prináša mnohé výhody pre životné prostredie, hospodársky rast a pre obyvateľov.

       
Priorita 

Priorita 
Obehové hospodárstvo a redukcia odpadu  

Spoločnosť 
 

Ako zabezpečiť efektívnejšie využívanie zdrojov, predchádzať mrhaniu a lepšie nakladať s odpadom? Prečítajte si, čo v tejto oblasti robí Európsky parlament.

       

Záležitosti EÚ 
 

EÚ sa bude aj v novom roku naďalej snažiť o zmierňovanie následkov pandémie a pracovať na svojich prioritách vrátane klimatických zmien alebo digitalizácie.

       

Záležitosti EÚ 
 

Z Európskeho parlamentu vám želáme príjemne prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku 2021. Pevne veríme, že bude lepší ako ten, ktorý sa práve končí.

       

Hospodárstvo 
 

Odkiaľ má EÚ peniaze a kam všade ich investuje? Prečítajte si, ako sa zostavuje dlhodobý európsky rozpočet.

Oznámenie o správe 

Zaregistrujte sa, aby ste dostávali aktuálne správy o vašich obľúbených témach