Informačný bulletin 

 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (19. - 23. október 2020)