Súčasný jazyk: SK - slovenčina  

Prehľad vybraných tém, ktorými sa bude zaoberať Európsky parlament počas plenárnej schôdze v dňoch 10. - 13. februára v Štrasburgu.