Najdôležitejšie body zo zasadnutia 
 

Cezhraničné platby do eurozóny: Hlasovanie o znížení poplatkov  

Banky v krajinách EÚ, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, by mali spoplatňovať platby v domácej mene a cezhraničné platby v eurách rovnako, a konverzné poplatky by sa mali sprehľadniť.

Vyplýva to z návrhu nariadenia, o ktorom budú poslanci diskutovať v stredu a hlasovať vo štvrtok. Predložený legislatívny text by mal ukončiť diskrimináciu používateľov platobných služieb v krajinách EÚ, ktorých menou nie je euro. Obyvatelia eurozóny využívajú výhody jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA), občania EÚ žijúci v krajinách mimo eurozóny však platia za cezhraničné platby v eurách vysoké poplatky.

Nové opatrenia, na ktorých sa už poslanci predbežne dohodli s ministrami členských štátov v Rade, by mali zároveň chrániť spotrebiteľov pred neprimerane vysokými poplatkami za menovú konverziu. Ich cieľom je tiež zvýšiť informovanosť platiteľov o sumách stiahnutých z ich účtov vedených v miestnej mene - napríklad pri platbe kartou v eurozóne, či sumách pripísaných na účet v eurozóne pri prevode z ich účtov v miestnej mene.

Súvislosti

Priemerné poplatky za cezhraničný prevod v miestnej mene zodpovedajúcej sume 100 eur.


Krajina/Rok

2012

2017

Bulharsko

18,68 €

19, 98 €

Chorvátsko

N/A

8,23 €

Česko

9,50 €

8,71 €

Dánsko

2,17 €

2,69 €

Maďarsko

15,32 €

5,93 €

Poľsko

2,73 €

1,54 €

Rumunsko

12,58 €

11,19 €

Švédsko

0 €

0 €

Spojené kráľovstvo

15,63 €

9,26 €

Využitie platobnej karty danej krajiny pri cezhraničných platbách či výberoch v bankomatoch v eurozóne. Zdroj: EK, Posúdenie dopadov citujúce štúdiu Deloitte z roku 2017 a štúdiu London Economics and PaySys z roku 2013


Rozprava: Streda, 13. február

Hlasovanie: Štvrtok, 14. február

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Nariadenie

* * *

ADDITIONAL INFORMATION


SCRIBO topic: Economic and monetary affairs

Procedure Code: 2018/0076 (COD)

Specialist: Dorota