Najdôležitejšie body zo zasadnutia 
 

Právny štát v Rumunsku: Rozprava o situácii v krajine  

Situácia v oblasti právneho štátu v Rumunsku bude v pondelok predmetom plenárnej rozpravy poslancov so zástupcami Európskej komisie.

Európsky parlament v novembri 2018 vyjadril znepokojenie nad reformou súdnictva v Rumunsku, ktorá podľa poslancov ohrozovala deľbu moci v krajine a jej boj proti korupcii. Plénum v pondelok zhodnotí, ako sa odvtedy vyvinula situácia v krajine.Rozprava: Pondelok, 15. apríl

Postup: Vyhlásenie Komisie s rozpravou