Prehľad vybraných tém, ktorými sa bude zaoberať Európsky parlament počas plenárnej schôdze v dňoch 15. - 18. júla v Štrasburgu.