Najdôležitejšie body zo zasadnutia 
 

Klimatická pohotovosť a klimatická neutralita do roku 2050 

Decembrová konferencia COP25 v Madride a klimatická a environmentálna pohotovosť budú v pondelok predmetmi plenárnych rozpráv. Parlament prijme vo štvrtok k obom témam samostatné uznesenia.

Prvé z nelegislatívnych uznesení zhrnie požiadavky Európskeho parlamentu pred 25. konferenciou zmluvných strán (COP25) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. - 13. decembra v Madride. Predložený text vyzýva na prijatie stratégie, na základe ktorej by EÚ do roku 2050 dosiahla klimatickú neutralitu.


Predkladatelia uznesenia zdôrazňujú, že Európska únia by mala zostať svetovým lídrom v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Požadujú tiež, aby v záujme dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050 bol do Európskeho ekologického dohovoru, ktorý avizovala zvolená predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, zahrnutý aj cieľ zníženia emisií o 55% do roku 2030.


Parlament sa tiež v samostatnom uznesení vyjadrí k aktuálnej kritickej situácii v oblasti klímy, s ktorou súvisí potreba intenzívnejšej ochrany životného prostredia.


Na konferencii COP25 sa zúčastní aj delegácia Európskeho parlamentu. Poslanci sa zapoja do rokovaní od 9. decembra.Rozpravy: Pondelok, 25. november

Hlasovania: Štvrtok, 28. november

Postup: Vyhlásenia Rady a Komisie s rozpravami a uzneseniami

Typ dokumentov: Nelegislatívne uznesenia