Najdôležitejšie body zo zasadnutia 
 

Šéfka exekutívy EÚ predstúpi pred poslancov so správou o stave Únie 

Doterajšia a budúca činnosť Európskej komisie v kontexte prebiehajúcej pandémie a hospodárskej krízy budú v stredu predmetom rozpravy poslancov so šéfkou exekutívy EÚ Ursulou von der Leyen.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen sa vo svojom prvom prejave o stave Európskej únie pravdepodobne zameria na hodnotenie dopadov opatrení, ktoré boli exekutívou EÚ prijaté alebo navrhnuté za účelom zmiernenia následkov zdravotnej a hospodárskej krízy. Poslancom by tiež mala predstaviť svoju víziu v oblasti hospodárskej obnovy Únie, boja proti klimatickým zmenám a aktivít EÚ vo svojom susedstve.

Lídri poslaneckých klubov EP následne zhodnotia doterajšiu prácu súčasného kolégia komisárov a načrtnú svoje predstavy o nastavení budúcoročných priorít Európskej komisie.

Webinár

V utorok o 16.00 hod. odštartuje dvojhodinové naživo vysielané online podujatie, v rámci ktorého budú o budúcoročných prioritách EÚ diskutovať podpredseda EP Othmar Karas a niekoľko predsedov parlamentných výborov. Účastníci tiež zareagujú na otázky či podnety od občanov a predstaviteľov občianskej spoločnosti.

V členských štátoch sa pri tejto príležitosti organizuje približne 150 podujatí. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na samostatnej webovej stránke EP.

Súvislosti

Rozprava o stave Európskej únie je udalosťou roka, v rámci ktorej Európska komisia skladá účty demokraticky zvoleným zástupcom občanov EÚ. Rozprava sa tradične zameriava na najdôležitejšie otázky, ktoré trápia spoločnosť, ako sú napríklad oživenie hospodárstva, zmena klímy, nezamestnanosť mladých ľudí a migrácia.

Prednesenie správy o stave EÚ a následná rozprava s poslancami prispieva k posilneniu transparentnosti a demokratickosti Únie. Je to príležitosť priblížiť Európsku úniu občanom a poukázať na kľúčové výzvy a opatrenia prijaté na úrovni EÚ. Jadrom tejto špecifickej plenárnej rozpravy sú občianske práva a demokratický proces.

Prvá rozprava o stave Únie sa uskutočnila v Štrasburgu dňa 7. septembra 2020. Komisiu v pléne zastupoval jej vtedajší predseda José Manuel Barroso.Rozprava: Streda, 16. september

Postup: Rozprava o stave Európskej únie